18 kwietnia 2024

loader

W poszukiwaniu szczęścia

fot. Helsinki Pride Flickr

Finlandia, zwycięzca w rankingu najszczęśliwszych krajów, zdaje się pokazywać drogę do szczęścia poprzez silne zaufanie społeczne i sprawiedliwość ekonomiczną. Tymczasem, Polska zajmuje 35. miejsce w ogólnym rankingu ocen życia w latach 2021-2023, co stawia ją w interesującej pozycji, by czerpać wnioski z modeli nordyckich. Dla młodszej populacji (poniżej 30 roku życia) Polska jest na 43. miejscu, podczas gdy dla starszych obywateli (60 lat i więcej) na 40. miejscu, co pokazuje różnice w postrzeganiu szczęścia w różnych grupach wiekowych.

W raporcie opracowanym przez Centrum Badań nad Dobrostanem Człowieka, Instytut Gallupa Uniwersytetu Oksfordzkiego i Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Finlandia znalazła się na szczycie listy siódmy rok z rzędu, podczas gdy inne nordyckie socjaldemokracje w pierwszej piątce najszczęśliwszych krajów to Dania, Islandia i Szwecja.

Jak zauważył urzędnik z Finlandii, kluczowym elementem do osiągnięcia tak wysokiego poziomu szczęścia jest „wysoki poziom zaufania między obywatelami a naszymi instytucjami”. Ten model, opierający się na zaufaniu i wzajemnej odpowiedzialności, może być inspiracją dla Polski w dążeniu do poprawy pozycji w przyszłych rankingach.

Zgodnie z raportem, jednym z poważnych problemów wpływających na poziom szczęścia, szczególnie wśród młodszych osób, jest intensywne korzystanie z mediów społecznościowych. Badania pokazują, że zarówno w Polsce, jak i globalnie, młode pokolenia spędzają znaczną część dnia na platformach społecznościowych, co może prowadzić do problemów z lękiem i depresją.

Belgijski ekonomista Jan-Emmanuel De Neve, dyrektor Centrum Badań nad Dobrostanem Człowieka, wskazuje na spadek szczęścia wśród młodych ludzi w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej jako „niepokojący” trend. Ten komentarz może być również istotny dla Polski, sugerując, że przyczyny spadku szczęścia wśród młodszych pokoleń wymagają dalszego badania i adresowania.

W Finlandii, uznaniu cieszy się także publiczny system opieki zdrowotnej i poziom zaufania społecznego. Raport OECD z 2019 r. wskazuje, że 64% Finów ufa swojemu rządowi, co stanowi znacznie więcej niż średnia OECD wynosząca 45%. Polska, biorąc pod uwagę te wskaźniki, mogłaby skupić się na zwiększeniu zaufania publicznego i sprawiedliwości społecznej jako środków do poprawy ogólnego dobrostanu.

Dodatkowo wpływ mediów społecznościowych na samopoczucie młodych ludzi, zarówno w Polsce, jak i na świecie, staje się coraz bardziej oczywisty. Naukowcy i eksperci, tacy jak Vivek Murthy, naczelny lekarz USA, wskazują na potrzebę regulacji mediów społecznościowych w celu ograniczenia ich negatywnego wpływu.

Podsumowując, Polska stoi przed wyzwaniami, które są podobne do tych, z którymi borykają się inne kraje. Lekcje płynące z doświadczeń Finlandii i innych nordyckich socjaldemokracji mogą być cenne w poszukiwaniu sposobów na poprawę dobrostanu i zadowolenia z życia. Zrozumienie wpływu mediów społecznościowych, inwestycje w infrastrukturę szczęścia, taką jak opieka zdrowotna i edukacja, oraz budowanie zaufania między obywatelami a instytucjami mogą być kluczowe w podnoszeniu poziomu szczęścia w Polsce.

Znaczenie infrastruktury społecznej i ekonomicznej, takiej jak dostęp do opieki zdrowotnej i równość ekonomiczna, nie może być niedoceniane. Finlandia i inne kraje nordyckie pokazują, że takie podejście przekłada się na wysokie pozycje w rankingach szczęścia. Polska, biorąc pod uwagę te przykłady, mogłaby dążyć do wzmocnienia swojego systemu opieki zdrowotnej i zwiększenia zaufania społecznego poprzez promowanie transparentności i odpowiedzialności wśród instytucji publicznych.

Problem korzystania z mediów społecznościowych, szczególnie wśród młodych ludzi, wymaga zrównoważonego podejścia. Oprócz potencjalnych regulacji, kluczowe może być edukowanie młodzieży na temat zdrowych nawyków cyfrowych i promowanie alternatywnych form spędzania czasu, które wspierają dobrostan psychiczny i relacje międzyludzkie. Polska, podobnie jak inne kraje, stoi przed wyzwaniem zbalansowania korzyści płynących z technologii cyfrowych z ich potencjalnymi negatywnymi skutkami na zdrowie psychiczne.

Zwrócenie uwagi na potrzeby młodych ludzi, szczególnie w kontekście trudności ekonomicznych i społecznych, jest kluczowe dla przyszłości każdego kraju. W Polsce, podobnie jak w innych miejscach, konieczne jest stworzenie możliwości dla młodego pokolenia, które obejmują dostęp do edukacji, przystępne ceny mieszkań oraz pewność zatrudnienia. Troska o młodzież jest inwestycją w przyszłość kraju, mającą bezpośredni wpływ na ogólny poziom szczęścia i zadowolenia społecznego.

Na koniec, globalne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i nierówności społeczne, wymagają wspólnych działań i międzynarodowej współpracy. Polska, aktywnie uczestnicząc w globalnych dyskusjach i podejmując kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, może nie tylko podnieść poziom życia swoich obywateli, ale także przyczynić się do globalnych wysiłków na rzecz lepszego świata.

Raporty na temat szczęścia dostarczają cennych wskazówek na temat czynników wpływających na dobrostan społeczeństw. Polska, analizując własną pozycję w tych rankingach i czerpiąc inspiracje z doświadczeń innych krajów, ma przed sobą szereg możliwości do eksploracji w celu zwiększenia szczęścia i zadowolenia swoich obywateli. To złożony proces, wymagający zaangażowania na wielu poziomach społeczeństwa, ale potencjalne korzyści dla przyszłych pokoleń są nieocenione.

cd/jm

Redakcja

Poprzedni

Prelekcje w Genewie na temat ochrony praw chińskich mniejszości etnicznych

Następny

Romantyczne wędrówki przez świat chińskiej poezji