Nasz dług z wyższą oceną

To pozytywny sygnał, choć nie można twierdzić, że jest on wskaźnikiem dobrych perspektyw gospodarczych Polski. Zagrożeń bowiem nie brakuje.   W październiku agencja Standard & Poor’s podniosła wycenę długu publicznego Polski. Długookresowy rating w walutach obcych został podniesiony z „BBB+” do „A-” (poziom A oznacza,…