Jubileusz prof. J. Wiatra

W pierwszych dniach października środowiska związane z dwiema fundacjami – Amicus Europae i im. K.Kelles Krausa – zorganizowały konferencję, której celem było uczczenie jubileuszu 90-lecia Profesora Jerzego Wiatra. Organizatorzy wybrali dla tego spotkania tytuł „Nauka i Polityka”, co w świetle praktyki politycznej ostatnich…