Gospodarka 48 godzin

Ze śpiewem na ustach Wskaźnik zaangażowania pracowników polskich firm wyniósł w ubiegłym roku 65 proc. Ten wynik poprawił się o 1 punkt procentowy w stosunku do roku 2019, zatem pandemia nie miała znaczącego wpływu na poziom zaangażowania. – COVID-19 mógł jednak wręcz pozytywnie odcisnąć się na zaangażowaniu…