Katokomuna

Zapomniany flirt katolików z komunizmem Podczytuję sobie w tych dniach ciekawą książkę młodego amerykańskiego badacza wydaną w 2016 roku przez IPN. Zatytułowana dość niewinnie: „Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej”. Tymczasem jej treść powinna zaciekawić zarówno katolików, jak i piewców…