Polskie piwa prawie czyste

Z 12 najpopularniejszych polskich piw, tylko w jednym stwierdzono pozostałości niebezpiecznego pestycydu. Tytułowa czystość polskich piw stała się przedmiotem badań na obecność pestycydów, a zwłaszcza glifosatu, uważanego za szczególnie szkodliwy dla zdrowia. Przebadano 18 piw popularnych polskich marek. Wyniki pozytywnie zaskoczyły – tylko w jednym…