Norwescy komuniści na fali

Norweska polityka nie należy do najbardziej chwytliwych tematów w Polsce. Tamtejsza scena polityczna od kilkudziesięciu lat zabetonowana jest przez kilka głównych ugrupowań. Od 2007 roku, największej lewicowej partii – Arbeiderpartiet (Ap) – rośnie jednak poważna konkurencja. Mowa o Rødt – stronnictwu odwołującemu się w swoim programie do wizji społeczeństwa bezklasowego spisanej przez Karola Marksa.

W marcu 2007 roku doszło do połączenia dwóch, istniejących od lat 70. XX wieku partii socjalistycznych. Podczas oficjalnej konwencji, liderzy Czerwonej Akcji Wyborczej (RV) i Robotniczej Partii Komunistycznej (AKP) podpisali porozumienie, powołujące do życia nowe ugrupowanie – Rødt. Na pierwszego przewodniczącego wybrano Torsteina Dahle – ekonomistę związanego z Uniwersytetem w Bergen.
Pomimo swojego wieloletniego doświadczenia w organizacji ruchów lewicowych (Dahle od lat 60. działał w maoistycznych grupach, które później przekształciły się w AKP), na nowe władze Czerwonych wylała się spora krytyka. O liderze partii stało się głośno głównie za sprawą wywiadu, który udzielił na krótko po objęciu posady. Wbrew narracji budowanej przez resztę stron norweskiej sceny politycznej, Dahle stwierdził, że talibowie w Afganistanie mają pełne prawo walczyć z wojskami Norwegii, gdyż to właśnie państwo ze stolicą w Oslo jest w tym konflikcie agresorem.
Dahle został zastąpiony w 2010 roku – na jego miejsce, wybrano Turid Thomassen, jednakże jej deklaracje o wniesieniu świeżości do struktur partii nie miały odniesienia w rzeczywistości. Podczas wyborów lokalnych z 2011, Rødt nie utrzymało dwuprocentowego poparcia z roku 2009, co spowodowało spore turbulencje wewnątrz ugrupowania. Czerwonym na pewno nie pomagała pozycja, w jakiej się wówczas znajdowali.
Norwegią rządziła bowiem koalicja socjaldemokratów, środowisk zielonych i innych partii socjalistycznych, takich jak Sosialistisk Venstreparti (SV). Rødt stanowiło wówczas opozycję pozaparlamentarną, a mainstreamowe media niekoniecznie chciały dawać platformę radykalnym stwierdzeniom, które nieustannie puszczali na wiatr członkowie Czerwonych.
Bjørnar Moxnes i pierwsze sukcesy
W 2012 roku, pieczę nad partią przekazano Bjørnarowi Moxnesowi – liczącemu wówczas 31 lat działaczowi związanemu ze środowiskami młodzieżowymi i studenckimi. Choć decyzja nie przełożyła się na żaden gwałtowny wzrost poparcia, to znana młodym Norwegom twarz pozwoliła wprowadzić Rødt do mainstreamu. Najważniejsze stanowiska w partii Moxnes obsadził ludźmi w swoim wieku. Na stanowisko sekretarza wybrana została Marie Sneve Martinussen – to właśnie m.in. dzięki jej inicjatywom Czerwoni zaczęli rosnąć w siłę.
Jedną z ważniejszych inicjatyw przygotowanych przez administrację Moxnesa i Martinussen była organizacja festiwalu Popvenstre. Wydarzenie z pogranicza kultury i polityki zostało dosyć dobrze rozreklamowane, dzięki czemu o Rødt dowiedziało się więcej ludzi spoza “lewicowej bańki”. Sukces wśród bardziej tradycyjnego elektoratu – klasy pracowniczej – zagwarantowała promocja eventu w gazecie Klassekampen (pol. Walka Klas) – największym robotniczym medium w Norwegii.
Popvenstre i podobne inicjatywy nie wszystkich jednak przekonywały. Nieco bardziej ambitni działacze Rødt, zarzucali władzom partii ociąganie się i brak konkretnych propozycji dla nowych wyborców. Problem leżał jednak dużo głębiej, niż z początku mogło się wydawać. Choć po wejściu do parlamentu w roku 2017, Moxnes (jedyny przedstawiciel Czerwonych w Stortingu) rzeczywiście coraz częściej bywał zapraszany do liberalnych, prawicowych i socjaldemokratycznych mediów, to wciąż trudno było mu pozyskać nowych, potencjalnych wyborców.
Nowa stara lewica
Jak wskazuje Nassreddin Taibi z Europe Elects – szansa na wzrost poparcia w końcu przyszła z zewnątrz. Czerwonym znacznie pomaga kryzys z jakim zmaga się Arbeiderpartiet. Socjaldemokraci znajdują się bowiem w podobnym potrzasku, co brytyjska Partia Pracy. Dwie, równoznaczne flanki – prorynkowa i bardziej lewicowa stale walczą pomiędzy sobą, co nie tylko odpycha wyborców, ale również wieloletnich członków Ap.
Aby nadać tej sprawie szerszego, europejskiego kontekstu, warto przyjrzeć się podobnym zmianom w poparciu dla lewicowych partii na Starym Kontynecie. Rødt dla Arbeiderpartiet jest mniej więcej tym, czym dla SLD była w 2015 roku Lewica Razem oraz tym, co w Syrizie widział PASOK. Kryzys światopoglądowy sił partii centrolewicowych poskutkował głównie wzrostem poparcia dla sił skrajnie prawicowych i populistycznych. To zjawisko, na zachodzie zwane Pasokifikacją, w Norwegii poskutkowało głównie wzrostem poparcia dla lewicy radykalniejszej w swoim przekazie, bez jednoczesnego podkręcania wyników prawej stronie sceny politycznej.
Wyniki sondażowe Rødt stale rosną. Z poparcia na poziomie 2-4 proc. udało im się dobić do 7,5 proc. głosów. To naprawdę sporo, zważając na fakt jak wieloletnią tradycją stało się w Norwegii głosowanie na partie głośnego nurtu. Badanie ośrodka Kantar przeprowadzone w dniach 2-6 sierpnia 2021, umieściło Czerwonych na wysokim, szóstym miejscu, zaraz za Sosialistisk Venstreparti.
Gdyby do wyborów doszło dziś, Czerwoni mogliby liczyć na podobny wynik, co obecne pod niezmienioną nazwą od lat 70. SV. Rødt od dawna staje w kontrze do Sosialistisk Venstreparti, krytykując działaczy tej partii za wspieranie budowy odwiertów naftowych na morzu Barentsa i bezrefleksyjne wspieranie wojsk NATO podczas wojny w Libii. Nie zanosi się zatem na to, by Czerwoni mogli wejść w koalicję z Ap i SV po wyborach do Sortingu – a te odbędą się już 13 września bieżącego roku.
To, że Rødt zwiększy swoje poparcie jest praktycznie pewne. Trwający przez ostatnie miesiące boost popularności tego ugrupowania, przy jednoczesnym braku chęci wchodzenia w koalicję rządową po wyborach, zdaje się dobrze rokować na przyszłość. Analizując zmiany poparcia pomiędzy Czerwonymi, a Arbeiderpartiet każą sądzić, że wyborcy odchodzący od socjaldemokratów szukają przede wszystkim silnej parlamentarnej lewicy walczącej o prawa pracownicze korzystając z wysoko rozwiniętej w Norwegii kultury konsensusu parlamentarnego. Wchodzenie w rząd z ugodowym Ap jest zatem dla ekipy Bjørnara Moxnesa wysoko nieopłacalne.

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski

W przededniu wznowienia procesu sądowego przeciwko KPP i redakcji jej pisma „Brzask” komuniści z kilkunastu krajów zorganizowali solidarnościowe zgromadzenia przed polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Na demonstrację w Atenach przybył europoseł Lefteris Nikolaou-Alavanos, w otoczeniu delegacji Komunistycznej Partii Grecji wraz z młodzieżówką. W Belgii z ust sekretarza politycznego Komunistycznej Partii Belgii Juliena-Hannotte’a Morais padły mocne słowa sprzeciwu zarówno wobec wznowienia procesu, jak i wobec całego procederu przepisywania historii i zohydzania okresu PRL. W sąsiedniej Holandii członkowie Nowej Komunistycznej Partii Holandii protestowali pod hasłem „Walka ludzi pracy o lepszą przyszłość nie jest przestępstwem!”.

Atak na polskich komunistów w szerszym kontekście usytuowali działacze hiszpańscy, przypominając o ahistorycznej rezolucji Parlamentu Europejskiego stawiającej na równi komunizm i faszyzm. – Nie można zabronić walki o pokój, międzynarodową przyjaźń, prawa kobiet i postęp społeczny – mówił z kolei na pikiecie w Wiedniu lider Partii Pracy Austrii Tibor Zenker.

We Francji, gdzie walki klasowe toczą się w ostatnich miesiącach ze szczególnym natężeniem, pikiety solidarnościowe odbyły się zarówno przed ambasadą RP w Paryżu, jak i przed polskim konsulatem w Nicei. Podobnie włoscy komuniści przyszli ze słowami solidarności i wsparcia dla polskich towarzyszy zarówno przed ambasadę w stolicy kraju, jak i pod konsulat w Ankonie. Antykapitaliści gotowi protestować przeciwko działaniom wymierzonym w KPP znaleźli się nawet w tak odległych krajach, jak Meksyk, Chile i Filipiny (w dwóch ostatnich krajach polscy dyplomaci otrzymali listy protestacyjne).

Solidarność wyrazili również działacze z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, których sytuacja jest niewiele lepsza, niż w przypadku polskich antykapitalistów. – Domagamy się, aby nie podejmowano żadnych innych środków, takich jak zakaz symboliki lub niszczenie pomników, wspierane przez polski rząd – napisali w oświadczeniu komuniści z serbskiej NKPJ.
.

Komuniści stawiają warunki

Partia Socjalistyczna zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Portugalii. Przed ugrupowaniem premiera Antonia Costy trudne zadanie, bo dotychczasowi koalicjanci – Unitarna Koalicja Demokratyczna (PCP) oraz Blok Lewicy (BE) stawiają nowe warunki współpracy.

Nie było niespodzianki. PS zdobyła 106 miejsc (36,65 proc.) w 230-osobowym parlamencie (w porównaniu do 86 w 2015 r.). Na drugim miejscu uplasowała się chadecka Partia Socjaldemokratyczna (PSD) z 27,9 proc. i 77 mandatami (86 przed czterema latami). Dotychczasowi koalicjanci PS, tj. Blok Lewicy oraz Unitarna Koalicja Demokratyczna (w której skład wchodzą m.in. komuniści) zdobyli odpowiednio 19 i 12 miejsc w Zgromadzeniu Republiki. W jednoizbowym parlamencie znajdą się jeszcze Partia Ludowa (CDS-PP) z 5 mandatami oraz ekolodzy z ugrupowania Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN) – 3,3 proc. i 4 przedstawicieli.
Wynik wyborczy nie pozwoli socjaldemokratom (PS to partia socjalistyczna tylko z nazwy, podczas gdy Partia Socjaldemokratyczna to w Portugalii chadecja – przyp.red) samodzielnie rządzić. Za chwilę rozpoczną się negocjacje pomiędzy potencjalnymi partnerami. Oczekiwania PCP oraz Bloku Lewicy są jasne – Portugalia musi zawrócić z kursu narzuconego przez EBC, KE oraz MFW – zakończyć reformy w duchu rynkowym, podwyższyć płacę minimalną z 600 do 850 euro, zlikwidować system prywatnej opieki zdrowotnej oraz poprawić dialog ze związkami zawodowymi.
Szczególnie ta ostatnia sprawa budzi w Portugalii sporo emocji. W ostatnich latach krajem wstrząsały strajki kolejnych grup zawodowych – pracowników transportu, służby zdrowia, nauczycieli czy policjantów. Lewica i komuniści chcą też aby umowa koalicyjna obligowała premiera do corocznego rozliczania się przed partnerami z ustalonych zobowiązań.
Tymczasem rząd Costy zapowiedział już działania w duchu liberalnym. Jednym z głównych postulatów była obietnica specjalnych ulg podatkowych dla osób, które opuściły kraj w chwili wybuchu kryzysu finansowego, a teraz zdecydują się wrócić. Takie osoby mogą również otrzymać zwrot części kosztów podróży powrotnej, a także dopłatę do wynajmowania mieszkania.
Socjaldemokraci zwyciężyli, bo położenie materialne obywateli poprawiło się wyraźnie po kryzysie z lat 2008-13. Bezrobocie wynosi nieco ponad 6 proc., pensje w sektorze prywatnym rosną szybko, nieco wolniej w publicznym. Wiele problemów zostało jednak nierozwiązanych. Służba zdrowia nadal jest niewydolna, rząd Costy zmniejszył liczbą łóżek w szpitalach, zmuszając obywateli do korzystania z prywatnych usług.
Kraj jest też pupilkiem instytucji kapitalistycznych. W ciągu minionych czterech lat w Portugalii obniżył się deficyt finansów publicznych z 4,4 proc. do 0,5 proc. Dług obniżył się ze 129,8 proc. PKB do 116 proc.

Ścigani

10 lipca sąd okręgowy w Katowicach postanowił o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia procesu członków redakcji pisma „Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratora, który złożył apelację od wyroku uniewinniającego, wydanego w styczniu br. przez sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Pod koniec 2015 r. redaktorów pisma „Brzask” oraz administratora strony internetowej KPP oskarżono o „promowanie totalitarnego systemu państwa” poprzez publikacje w partyjnej gazecie. W trakcie procesu trwającego od ponad 3,5 roku sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej dwukrotnie odrzucał oskarżenia prokuratury. W styczniu 2017 r. podejmując decyzję o umorzeniu postępowania, a dwa lata później wydając wyrok uniewinniający. Jednak na wniosek prokuratury sąd okręgowy w Katowicach dwukrotnie, w czerwcu 2017 r. i lipcu br. zwracał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy. Wczorajsza decyzja oznacza, że proces będzie kontynuowany. Wersja skrócona dla Brzasku (do wstawienia na pierwszej stronie po zdaniu „Jest on organizowany w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ władze państwowe próbują zakazać promowania ideologii komunistycznej oraz zdelegalizować naszą partię): 10 lipca sąd okręgowy w Katowicach postanowił o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia procesu członków redakcji „Brzasku”, przychylając się do apelacji prokuratora od wyroku uniewinniającego, wydanego w styczniu br. przez sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Postanowienie to oznacza wznowienie procesu, trwającego od ponad 3,5 roku.

Demontaż kontrolowany

Podczas wojny domowej w Grecji był komisarzem w Demokratycznej Armii Grecji. W 1949 roku wyemigrował i jako uchodźca polityczny trafił do Polski. Rok później powrócił do Grecji, aby odbudowywać podziemne struktury Komunistycznej Partii Grecji (KKE). Wkrótce został aresztowany i sądzony przed sądem wojskowym. W procesie politycznym skazano go na karę śmierci. Został rozstrzelany 30 marca 1952 r. pomimo licznych protestów w Grecji i na całym świecie. Do greckich władz napłynęło około 250 tysięcy listów protestacyjnych przeciwko skazaniu Belojanisa na śmierć. W obronie skazanego wystąpili liczni intelektualiści. Pablo Picasso wykonał przedstawiający Belojanisa szkic pod tytułem‚ „Mężczyzna z goździkiem’’. W 1953 roku brytyjski malarz Peter de Francia namalował obraz „Egzekucja Belojanisa”. W Polsce powstała rzeźba Stanisława Horno-Popławskiego „Matka Belojanisa’’. Jego imię nadano także szeregu ulic w różnych miastach.
Wrocławski pomnik Belojanisa został wzniesiony na dziedzińcu szkoły podstawowej 22 w dzielnicy Stabłowice w roku 1973 jako kopia monumentu znajdującego się w miejscowości Krościenko. Zastąpił wcześniejsze miejsce pamięci przygotowane przez Greków mieszkających na terenie szkoły w latach 50. Społeczność grecka zamieszkująca w Krościenku, która ufundowała pomnik Belojanisa w tej miejscowości w ostatnich latach aktywnie występowała w jego obronie, przeciwko próbom jego likwidacji.
Stowarzyszenie Greków we Wrocławiu „Odysseas’’ poinformowało, że upamiętniający Belojanisa monument został usunięty w ramach tak zwanej dekomunizacji, w wyniku opinii wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Nie wiadomo kiedy doszło do demontażu. Stowarzyszenie Odysseas skontaktowało się z grecką ambasadą w Polsce i greckim ministerstwem spraw zagranicznych, które zapowiedziało protest w sprawie pomnika. Protest przeciwko usunięciu pomnika Belojanisa wyraziła również Komunistyczna Partia Grecji oraz Komunistyczna Partia Polski. KKE zwraca uwagę, że pomnik ten zdemontowano w krótkim czasie po prowokacyjnym usunięciu tablicy w Dziwnowie, upamiętniającej rannych bojowników Demokratycznej Armii Grecji przebywających w tamtejszym szpitalu. KPP domaga się jak najszybszego przywrócenia pomnika Belojanisa.
Protest Komunistycznej Partii Polski
Komunistyczna Partia Polski wyraża oburzenie z powodu demontażu pomnika Nikosa Belojanisa we Wrocławiu. Monument znajdował się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 22 w dzielnicy Stabłowice.
Nikos Belojanis był bohaterem greckiego, antyfaszystowskiego ruchu oporu podczas drugiej wojny światowej – bojownikiem komunistycznej partyzantki ELAS, a podczas wojny domowej w latach 1947-1949 komisarzem Demokratycznej Armii Grecji. W 1949 roku jako uchodźca polityczny przybył do Polski. W 1950 roku powrócił do Grecji aby odbudowywać struktury Komunistycznej Partii Grecji (KKE). Aresztowany za działalność polityczną Belojanis został skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci. Rozstrzelany 30 marca 1952 r. pomimo licznych protestów w Grecji i na całym świecie. Postać Belojanisa stała się także inspiracją dla licznych dzieł sztuki. W Polsce został upamiętniony poprzez patronat nad szeregiem ulic oraz pomniki we Wrocławiu i Krościenku.
Usunięcie wrocławskiego pomnika Belojanisa, podobnie jak wielu innych pomników bohaterów antyfaszystowskiego ruchu oporu oraz ruchu robotniczego w ramach tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej stanowi istotny element niszczenia pamięci historycznej. Demontażu pomnika dokonano bez uzgodnienia a nawet zawiadomienia greckiej społeczności w Polsce. Procedura na podstawie której się odbył pozostaje niejasna, a osoby, które wydały decyzję nieznane.
Domagamy się jak najszybszego przywrócenia pomnika Nikosa Belojanisa. Nie ma zgody na przepisywanie historii przez IPN i inne instytucje, a także manipulowanie pamięcią historyczną społeczeństwa.

Sezon rozpoczęty

Na wezwanie lewicowej opozycji w sobotę w całej Rosji ponownie przetoczyła się fala protestów przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego.

 

Jak oceniają obserwatorzy, komunistom nie udało się powtórzyć sukcesów demonstracji z letnich miesięcy, niemniej w wielu miastach udało się zebrać wciąż pokaźnie grupy niezadowolonych. W Moskwie na Prospekcie Sacharowa zebrało się zebrać 3 000 ludzi, choć organizatorzy mówili o 50 000. Protestujący nieśli hasła „Reformatorów pod sąd”, „Nie ma mieszkań, nie ma emerytur”, „Chcę dożyć do emerytury i opiekować się wnukami”.

Przed trybuną moskiewskiej demonstracji postawiono przekreślone portrety deputowanych, którzy głosowali za podniesieniem wieku emerytalnego pod transparentem „Haniebny pułk” (w opozycji do „Nieśmiertelnego pułku”, zdjęć bohaterów II wojny światowej, niesionych 9 Maja). Zwracała uwagę klatka, w której siedział młody człowiek z napisem „Ofiara państwa policyjnego”.
Dziennikarze interesowali się obecnością lewicowego opozycjonisty Sergieja Udalcowa, niedawno zwolnionego z więzienia. Udalcow, mimo ciążącego na nim trzyletniego zakazu uczestniczenia w masowych protestach, zwracał się do otaczających z wezwaniami do kolejnego protestu, tym razem pod budynkiem parlamentu podczas ostatecznego czytania projektu ustawy emerytalnej. Jednocześnie skrytykował innego opozycjonistę, Aleksieja Nawalnego, którego oskarżył o „dzielenie opozycji” i „tumanienie młodzieży”.

Lewicowa parlamentarna i pozaparlamentarna opozycja w protestach wykorzystuje nowe argumenty przeciwko obecnej władzy, których dostarczyły im fałszerstwa podczas wyborów w Kraju Nadmorskim (mówi się o kolejnych, w których wyniki wyborów zostaną anulowane). Eksperci jednak wątpią czy zdoła ona wstrząsnąć obecnie rządzącymi neoliberałami w Rosji.

Flaczki tygodnia

Najpierw podziękujcie bogu, że urodziliście się w Polsce. Podziękujcie zgodnie z zaleceniami pana sułtana Kaczyńskiego i jego politycznych eunuchów.

***

I w tym roku prawicowa, narodowo-katolicka władza czciła rocznicę wielkich robotniczych strajków i powstania pierwszej „Solidarności”. Czciła intensywnie, powtarzając miłą dla swego ucha legendę, że to tamta polska „Solidarność” obaliła światowe „Imperium Zła”, czyli Związek Radziecki.

***

Nie jest to prawdą. Związek Radziecki rozpadł się w efekcie wewnętrznych konfliktów interesów, kryzysu ekonomicznego i nieudolnych reform ekipy Gorbaczowa. To osłabienie ZSRR przyniosło zjednoczenie Niemiec i rozpad wschodnioeuropejskiego bloku państw socjalistycznych. A nie „aksamitne rewolucje” w tych państwach. Potwierdził ten pogląd nawet pan poseł Kornel Morawiecki w wywiadzie dla, związanego z PiS, tygodnika „Do rzeczy”.

***

Uroczyste obchody powstania NSZZ ”Solidarności” celebrowano w Sali BHP dawnej Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Tam gdzie 31 sierpnia 1980 roku ówczesna władza reprezentująca Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą podpisała ze porozumienie strajkującymi robotnikami i obiecała spełnić ich 21 Postulatów. Najważniejszym z nich była zgoda władz na powstanie niezależnych od PZPR związków zawodowych. Czyli NSZZ ”Solidarność”.

***

Dziś do symboli i legendy tamtej „Solidarności” odwołują się oba wojujące ze sobą polityczne plemiona PO i PiS. Platformiarze obchodzą rocznicę pod ikonami Lecha Wałęsy, Henryki Krzywonos i Jerzego Borowczaka. PiSiory za prawdziwych twórców „S” uważają Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Gwiazdę i Annę Walentynowicz. Oba skłócone plemiona obchodzą święto osobno, obchodząc się podczas obchodów wielkimi łukami.

***

Wspomnianą rocznicę celebrowano w budynkach nieistniejącej już Stoczni Gdańskiej, czyli w jej trumnie. Stocznia, w czasach Polski Ludowej miejsce pracy kilku tysięcy robotników, upadła wraz z Polską Ludową. Kiedy stworzona przez stoczniowców NSZZ ”Solidarność” doprowadziła do upadku ZSRR. Najważniejszego klienta polskiego przemysłu stoczniowego.

***

Czy NSZZ ”Solidarność” rzeczywiście obaliła ZSRR, czy tylko przyśpieszyła jego rozpad, będziemy długo dyskutować. Bezdyskusyjne jest, że strajkując w 1980 roku polscy robotnicy wywalczyli dla siebie i wspierających ich inteligentów podstawowe wolności prawa ludzkie. I przy okazji bezrobocie. Przede wszystkim dla robotników, bo inteligenci lepiej poradzili sobie w III RP.

***

Zapewne gdyby strajkujący robotnicy przeczytali pisma Jana Wacława Machajskiego, to może wcześniej spisaliby więcej postulatów ochraniających ich zakłady pracy. Ale słuchali antykomunistycznych doradców i księży cytujących im słowa Jana Pawła II-go. Sami sobie polscy robotnicy zgotowali ten los.

***

W czasie tegorocznych obchodów w trumnie NSZZ ”Solidarności” pan premier Morawiecki zwiastował zmartwychwstanie gdańskiej stoczni i polskiego przemysłu stoczniowego. Obiecał wszystkim dumnym z polskości Polakom, że odkupi od prywatnego właściciela zwłoki gdańskiej stoczni. Ożywi je uruchamiając tam produkcję statków.

***

Niestety pan premier Morawiecki nie obiecał też odkupienia logo ZSRR od prezydenta Putina i zmartwychwstania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Solidnego i niezawodnego odbiorcy polskich statków. Kto zatem teraz kupi te obiecane stoczniowcom statki?

***

Ponad rok temu pan premier Morawiecki, i jego koledzy z PiS podobne obietnice zmartwychwstania stoczni złożyli w Szczecinie. Uroczyście celebrowali odsłonięcie stępek dwóch promów skierowanych do budowy promów. „Największych w historii Polski”, jak skromnie ogłoszono. Dziś nadal nie ma nawet planów niezbędnych do budowy tych promów. Za to jedną, bezczynna stępkę ktoś zdążył już ukraść.

***

Wygląda na to, że tak naprawdę Partia i rząd nie chcą tych, obiecywanych statków budować. Chcą jedynie robić sobie cykliczne kampanie wyborcze. Oszukiwać ten przysłowiowy „ciemny lud”, że prominenci PiS cały czas pracują dla „suwerenności ekonomicznej” Polski. Obietnice PiS to opium „ciemnego ludu”.

***

Oczywiście wszystkie te celebry, akademie ku czci, msze, rdzewiejące stępki, a zwłaszcza ekspertyzy dowodzące słuszności rządowych obietnic, sporo kosztują. Ale elity PiS nie finansują tego ze swoich pieniędzy. Wszystko jest opłacane są z deficytu budżetowego państwa polskiego. Z podatków wszystkich obywateli. Płaconych też przez opozycję. Czyli przez nas też.

***

Media poinformowały, że od jesieni związkowcy z NSZZ „Solidarność” oraz ich rodziny korzystające z kart paliwowych Lotos Biznes otrzymają zniżki na paliwa, myjnie, oleje, płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt. To efekt porozumienia zarządu państwowego koncernu Lotosu z kierownictwem prorządowego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.

***

Warto przypomnieć, że trzynasty punkt 21 Postulatów Sierpniowych spisanych przez strajkujących w 1980 roku polskich robotników postulował aby znieść przywileje MO i SB, takie jak sklepy z deficytowymi i tanimi towarami. Teraz obecna NSZZ ”Solidarność” tworzy sobie handlowe przywileje podobne do tamtych milicyjnych. Można rzecz, że teraz „Solidarność” pana przewodniczącego Dudy stoi tam gdzie kiedyś MO, SB i ZOMO.

***

Pan prezydent Andrzej Duda rzekł podczas uroczystości rocznicowych w Gdańsku, że „w 1989 roku nastąpiła bezkrwawa rewolucja, ale płacimy za to cenę”. W Gdyni obiecywał licealistom, że „uwolni Polskę od komunistów”. Brakuje panu przelanej krwi, panie prezydencie?

***

Pan sułtan Jarosław Kaczyński wygłosił wytyczne dla swoich politycznych i umysłowych eunuchów. O tym następnych razem. Teraz podziękujcie bogu raz jeszcze, że urodziliście się w Polsce.

 

PS. Pogłoski, że redaktor, były poseł SLD Piotr Gadzinowski będzie kandydował do Rady Miasta Warszawy z Ursynowa i Wilanowa wydają się prawdziwe.

Poprawianie wyniku

Głosy oddane w wyborach parlamentarnych 12 maja zostaną przeliczone powtórnie – polecił iracki parlament. Oficjalnie to odpowiedź na zgłoszenia o nieprawidłowościach, jakie napłynęły z przynajmniej czterech regionów. Prawdziwa przyczyna podjętych kroków może być jednak zupełnie inna.

 

Irackie wybory parlamentarne zakończyły się sensacyjnym zwycięstwem koalicji Naprzód (Sairun) zwolenników Muktady as-Sadra, szyickiego duchownego i dawnego dowódcy antyamerykańskiego ruchu oporu, oraz Irackiej Partii Komunistycznej. Ten na pierwszy rzut oka egzotyczny sojusz spajały hasła całkowitej wymiany skompromitowanego irackiego establishmentu i zajęcia się problemami społecznymi na czele z bezrobociem czy dostępnością szkół, zamiast nakręcania kolejnych sporów na tle religijnym i etnicznym. Na drugim miejscu znalazł się równie antysystemowy Podbój (Fatah) na czele z Hadim al-Amirim, dowódcą proirańskich szyickich milicji w wojnie Iraku z Państwem Islamskim. Rządzący blok premiera Hajdara al-Abadiego pod dumną nazwą Zwycięstwo zajął, mimo korzystnych sondaży, zaledwie trzecie miejsce.

Przewaga Sairun nad rywalami była na tyle nieznaczna, że od początku stało się jasnym, że nowy rząd Iraku wyłoni się po długich i trudnych negocjacjach. Do tego jego skład był od samego początku przedmiotem zainteresowania regionalnych mocarstw – najsilniej Iranu, którego zaangażowanie w wojnę z IS na terytorium sąsiada walnie przyczyniło się do jej końcowego wyniku (to irańscy dowódcy powstrzymali marsz dżihadystów na Bagdad w pierwszym, triumfalnym okresie istnienia terrorystycznego pseudopaństwa). Irański minister spraw zagranicznych stwierdził wprost, że Muktada as-Sadr Irakiem rządził nie będzie. Teheran rozumie doskonale, że deklaracje o dążeniu do usunięcia z Iraku wszelkich zagranicznych wpływów mogą w wykonaniu nieprzewidywalnego as-Sadra zakończyć się akcesem do bloku antyirańskiego (spotkanie z następcą tronu Arabii Saudyjskiej as-Sadr już odbył). Rządowi ajatollahów nie podoba się również radykalnie lewicowy koalicjant as-Sadra, który mógłby inspirować kolejne laickie ruchy emancypacyjne w regionie.

Za to dalsze sprawowanie rządów przez al-Abadiego, najlepiej w sojuszu z blokiem al-Amiriego, Iranowi odpowiadałoby w zupełności, a i sam premier nie pali się do oddania władzy, za czym poszłyby najprawdopodobniej radykalne rozliczenia jego samego i jego środowiska z korupcji. W tym kontekście trudno uwierzyć w czyste intencje al-Abadiego; nie wierzy w nie nawet partia al-Amiriego, chociaż ona sama na osłabieniu sadrystów raczej korzysta.

Oficjalnie jednak podliczanie głosów zostało wznowione, bo irackie służby „upewniły się”, że maszyny do automatycznego liczenia, użyte w Iraku po raz pierwszy, podawały niewiarygodne rezultaty. Powtórnym liczeniem pokieruje nowa komisja, iracki parlament dla lepszego efektu zwolnił wszystkich dziewięciu członków dotychczasowej. W czyste intencje al-Abadiego uwierzyć trudno tym bardziej, że wyborcze nieprawidłowości, które faktycznie zgłoszono bezpośrednio po głosowaniu, byłyby raczej fałszerstwami… na korzyść premiera. Najwięcej wyrazów niezadowolenia napłynęło z sunnickich prowincji Anbar, Dijala i Salah ad-Din, gdzie al-Abadi nie cieszy się popularnością, za to swój program, na rzecz społeczeństwa i ponad religijnymi podziałami, z powodzeniem propagowali komuniści z sadrystami. Wyniki głosowania oprotestowano również w autonomicznym irackim Kurdystanie.

Tymczasem 7 czerwca bagdadzką dzielnicą Miasto Sadra (nazwa upamiętnia ojca Muktady as-Sadra) wstrząsnęły dwa potężne wybuchy w meczecie, w którym chętnie gromadzą się zwolennicy sadrystów. Zginęło 16 osób, a 54 odniosły rany, kilkadziesiąt pobliskich domów zostało zniszczonych. Przedstawiciele irackiej policji twierdzą, że wybuch były efektem nieostrożności uzbrojonych zwolenników polityka, którzy składowali w meczecie broń i amunicję. Sadryści przekonują, iż doszło do prowokacji, która ma skompromitować antysystemowy ruch w oczach obywateli.