10 lipca 2024

loader

Tag: Lwów

Anatomia pogromu

Jak Pan Tadeusz zabił Jankiela. Słuchajcie co się stało 18 dnia miesiąca Kislew; Mordowano i męczono Żydów, Pogrom to był krwawy, Który ciągnął się przez kilka dni. Kto teraz może milczeć? Widząc nasze cierpienie na wygnaniu? Przysłuchiwać się płaczom i lamentom, Kiedy nasze…

Kultura przeciw faszyzmowi

Zjazd Pracowników Kultury, zapamiętany jako „zjazd lwowski” odbył się w dniach 16 i 17 maja 1936 r. – był inicjatywą zorganizowaną przez Komunistyczną Partię Polski.   Odbył się niemal w miesięcznicę śmierci Władysława Kozaka – robotnika, który zginął z rąk sanacyjnej policji podczas tłumienia…