10 lipca 2024

loader

Tag: odpady

Jedyne wyjście – spalić

Systemy segregowania i ponownego wykorzystania śmieci jakoś nie mogą się u nas przyjąć. System jest prawidłowy, ale segregacja odpadów nie działa. Czyli, tak jak mówił Kazimierz Górski: dobry trener, tylko wyników nie ma. Tak jest w województwie podlaskim, które w latach 2016 – 2018 (a zapewne i teraz)…

Groźne odpady swobodnie wjeżdżają do Polski

Niebezpiecznych śmieci ani się dokładnie nie kontroluje na naszej wschodniej granicy, ani nie monitoruje ich transportowania po kraju. Granica Polski z Ukrainą stanowi zarazem wschodnią granicę Unii Europejskiej. Powinna więc być szczególnie pilnie chroniona przed niepożądanym, nielegalnym, a często wręcz niebezpiecznym importem rozmaitych…

Trudne życie w krainie śmieci

Nieskuteczna kontrola rynku odpadów przez PiS-owską administrację publiczną przyczynia się do degradacji środowiska oraz stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W 2018 r. wytworzono w Polsce 12,5 mln ton różnych odpadów komunalnych. Z tej masy śmieci ponad 26 proc. poddano procesowi recyklingu, 8 proc. kompostowaniu lub…

Popielec

Palenie byle czego jest karalne. Chyba, że palisz noworodkami, kukłą Żyda albo samochodami. Histeria związana z paleniem przyszła wraz z kapitalizmem. Acz nieśmiało. Bo po 1989 roku, nowej władzy doskwierało jedynie palenie akt. A konkretnie teczek z archiwum Służby Bezpieczeństwa. Potem było już tylko śmieszniej,…

Wątpliwy obieg zamknięty

W naszej gospodarce, opartej na energii pochodzącej ze spalania węgla, bardzo trudno będzie przestawić przemysł na produkcję czystą i mało odpadową. W naszym kraju ma zostać stworzona gospodarka o obiegu zamkniętym. Taka jest w każdym razie deklarowana intencja obecnej władzy. Rada Ministrów przyjęła bowiem…

Bez plastiku

Frontalną walkę z plastikowymi śmieciami, których zalew sprawił, że Morze Śródziemne jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie, zapowiedziała członkini francuskiego rządu, wiceszefowa resortu ekologii, Brune Poirson. Cel szczytny, szkoda tylko, że Paryż zabiera się za zmiany zdecydowanie za późno. Kilka tygodni…

Śpiące wulkany własnego wyrobu

Mamy w Polsce kilkaset hałd. Niejednokrotnie stanowią tykające bomby ekologiczne, ale nie bardzo wiadomo co z nimi robić. Hałdy powstają w wyniku składowania odpadów górniczych, hutniczych czy chemicznych. Jedna z najnowszych, a na pewno największa i najwyższa, to hałda Góra Kamieńsk koło Bełchatowa, usypana 26 lat temu w wyniku…

Z dymem wysypisk

Gdy chodzi o zwalczanie nielegalnych interesów śmieciowych to nasze państwo, tak jak i w wielu innych sprawach, funkcjonuje tylko teoretycznie. Jesteśmy świadkami często powtarzających się, teoretycznie przypadkowych pożarów wysypisk śmieci w Polsce i mnożenia się coraz to nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów. To zjawisko ma szerokie…

Żeby przestały się palić

Rząd, walcząc z pożarami wysypisk, wziął się za zmianę przepisów. Trzeba ich jeszcze przestrzegać.   Po burzy medialnej związanej z falą pożarów na wysypiskach śmieci, Ministerstwo Środowiska szybko wprowadziło zmiany do najważniejszych ustaw regulujących bezpieczne gospodarowanie odpadami. Niewiele to wprawdzie pomogło, ale obecnie…