4 marca 2024

loader

Tag: pogrom

Rocznica pogromu

Pogrom w Jedwabnem należy bez wątpienia do najbardziej wstydliwych kart w historii Polski. Prawda historyczna oraz szacunek dla ofiar wymagają jednak, aby nie pomijać i takich tematów milczeniem.

Anatomia pogromu

Jak Pan Tadeusz zabił Jankiela. Słuchajcie co się stało 18 dnia miesiąca Kislew; Mordowano i męczono Żydów, Pogrom to był krwawy, Który ciągnął się przez kilka dni. Kto teraz może milczeć? Widząc nasze cierpienie na wygnaniu? Przysłuchiwać się płaczom i lamentom, Kiedy nasze…