Niefortunne zdjęcie?

Szanowni Państwo, w Dzienniku Trybuna został opublikowany artykuł Pana Andrzeja Jakubowicza zilustrowany zdjęciem Profesora Grzegorza W. Kołodko. Jest to trochę niefortunne. I sprawa najważniejsza – nie zostało tam zaznaczone, że Pan Andrzej Jakubowicz wygłosił ten tekst jako referat…