18 kwietnia 2024

loader

Tag: Wojciech Konieczny

Odszedł…

Najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny oraz Bliskich z powodu śmierci Towarzysza Mirosława Nizielskiego Wiceprzewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS składa Senator Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczący Rady Naczelnej PPS Wojciech Konieczny

Z żalem żegnamy…

Z żalem przyjąłem wiadomość, że zmarł Towarzysz płk. dr Edmund Szopka jeden z najstarszych, żyjących członków Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach politycznych współczesnej Polski po roku 1945. Zachował wzorową postawę ideowego socjalisty i patrioty. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek,…

Stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej

wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce. Podwyżki uposażeń dla najwyższych urzędników państwowych oraz podwyższenie dotacji dla partii politycznych, przeprowadzone przez Sejm w ciągu 24 godzin, na dodatek w dniu, w którym społeczeństwo dowiedziało się o rozmiarach kryzysu gospodarczego, wywołały…

Kwiaty dla Okrzei

Lud warszawskiej Pragi śpiewał o nim piosenki, na uroczystości ku jego czci organizowane przed wojną przez Polską Partię Socjalistyczną przybywały setki, jeśli nie tysiące. Dziś o Stefanie Okrzei pamiętają ideowi lewicowcy – w panteonie „właściwych” bohaterów IPN od dawna nie ma dla niego miejsca. Tym większe…

Przywrócić blask PPS

Z nowym przewodniczącym Rady Naczelnej PPS Wociechem Koniecznym rozmawia Przemysław Prekiel. W połowie marca zmieniły się władze PPS. To tylko zmiana pokoleniowa? W rzeczywistości zmiana władz to dłuższy proces. Od Kongresu poprzez pierwsze posiedzenie Rady Naczelnej, ukonstytuowanie się władz, rejestrację w sądzie……

Lewicowa samorządność

Z Wojciechem Koniecznym, kandydatem na radnego do Sejmiku Województwa Śląskiego z listy nr 5 SLD – Lewica Razem rozmawia Przemysław Prekiel.   Wojciech Konieczny ubiega się o elekcję w Częstochowie i powiatach: częstochowskim, kłobuckim i myszkowskim.   Dlaczego zdecydowałeś się walczyć o mandat radnego do sejmiku woj. śląskiego? Z racji…