Ciepło płynące z Ziemi

Rząd PiS skutecznie schłodził rozwój geotermii w naszym kraju. Wykorzystanie energii geotermalnej stanowi pożądaną alternatywę dla spalania paliw kopalnych – zmniejsza zależność od niestabilnych rynków i cen gazu, ropy czy węgla. Wody termalne są efektywnym źródłem energii, która w przeciwieństwie do większości odnawialnych…