16 czerwca 2024

loader

Autor: Andrzej Leszyk

Andrzej Leszyk

I co z tego, że to nie nasze?

Polskim wydawcom nie podoba się, że Unia Europejska chce utrudnić sięganie po czyjeś publikacje internetowe bez jego zgody. W Unii Europejskiej toczą się bardzo zaawansowane prace nad reformą prawa autorskiego (tzw. dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym). Polscy wydawcy śledzą je z niepokojem,…

Jak straciliśmy prawie 400 milionów

Drogi i autostrady budowaliśmy zgodnie z tradycyjną polską zasadą „jakoś to będzie”. Przede wszystkim, nie zgadzała się kasa, czyli koszty i przychody. W latach 2011 – 2016 Skarb Państwa wypłacił podwykonawcom i kontrahentom przedsiębiorstw budujących drogi i autostrady, ponad 1,3 mld zł z tytułu niespłaconych, zaległych…