24 kwietnia 2024

loader

48 godzin gospodarka

Poniżej średniej

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ocenia jakość życia w poszczególnych krajach poprzez Indeks Lepszego Życia, odzwierciedlający poziom dobrobytu za pomocą 11 obszarów istotnych dla jego jakości życia, takich jak: dochody, warunki mieszkaniowe, praca, poczucie wspólnoty, edukacja, środowisko, zaangażowanie społeczne, służba zdrowia, zadowolenie z życia, bezpieczeństwo i równowaga między pracą a czasem wolnym. Jak wskazuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, „w ogólnym ujęciu dobrobytu Polska prezentuje się umiarkowanie dobrze na tle innych państw OECD”. W dziedzinach takich jak bezpieczeństwo i wykształcenie, plasujemy się nawet powyżej przeciętnego światowego poziomu. Na przykład, 91 proc. polskich dorosłych w wieku 25–64 lat ukończyło szkołę średnią (przeciętna to 74 proc.). Polska jednak zdecydowanie odbiega in minus od średniej dla krajów OECD jeśli chodzi o sprawy najważniejsze: dochody gospodarstw domowych, zdrowie i życie społeczne. Stan środowiska w Polsce, na który składają się dane dotyczące jakości powietrza i wody w dziesięciostopniowej skali, oceniono na poziomie zaledwie 4,1, czyli niemal 2 pkt poniżej średniej. Generalne poczucie zadowolenia z życia w Polsce zostało zaś ocenione na 6,0, także nieco poniżej średniej wynoszącej 6,5 dla wszystkich krajów OECD.

Na stulecie flagi

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł, mającą uczcić stulecie polskiej flagi państwowej. Monetę wykonano w tzw. technice dwustronnego kolorowego druku UV. Górny, biały pas symbolizuje na fladze orła, a dolny − czerwony − barwę tarczy herbowej. Dzieje polskiej flagi są znacznie starsze, bo zestawienie bieli i czerwieni jako barw narodowych po raz pierwszy wykorzystano w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Natomiast w 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego ustanowił kokardę narodową w barwach biało-czerwonych. Oficjalnie, używany współcześnie wzór flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy RP 1 sierpnia 1919 r. W pierwszej ustawie o godłach i barwach RP jest zapis: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny − biały, dolny zaś − czerwony”. Na monecie umieszczono stylizowany wizerunek polskiej flagi, przechodzący z awersu na rewers. Na rewersie widać też sylwetki ludzi, symbol polskiego społeczeństwa. Srebrna moneta została wyemitowana w nakładzie 13 000 sztuk. Jej oficjalna cena w w oddziałach NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner to 150 zł.

Zatruwamy Bałtyk

„W regionie morskim Morza Bałtyckiego zdecydowanie przeważa zła ocena stanu ochrony gatunków zwierząt, a stan siedlisk przyrodniczych określono jako nieznany” – stwierdza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. To krytyczna opinia, ale pod rządami PiS nie ma szans, aby Polska poprawiła poziom ochrony zwierząt bałtyckich lub choćby zorientowała się, jaki jest stan morskich siedlisk przyrodniczych.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Gospodarka niespecjalnie konkurencyjna

Następny

W PiS nie ma myślenia o jutrze

Zostaw komentarz