12 lipca 2024

loader

Gospodarka niespecjalnie konkurencyjna

Od 2016 r. została zahamowana tendencja zmierzająca do poprawy produktywności naszego kraju.

Pod koniec ubiegłego roku został opublikowany Globalny Indeks konkurencyjności (The Global Competitiveness Index 2018), w którym Polska gospodarka zajęła 37. miejsce.
Indeks publikowany jest od 2005 r. przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), tym razem dla 140 krajów. Dane dotyczące polskiej gospodarki pochodzą z licznych źródeł międzynarodowych ale przede wszystkim z Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.
Nasza świetna stabilność
Konkurencyjność według Forum to zbiór instytucji, polityk i czynników determinujących poziom produktywności danego kraju.
Indeks ma charakter złożony (agregatowy) na który składa się 12 filarów tematycznych (tworzących osobne subindeksy) i aż 110 wskaźników (mierników oceny) dotyczących różnych aspektów konkurencyjności gospodarek. Indeks jest średnią ważoną tych wskaźników.
Filary te to: instytucje (10 wskaźników szczegółowych), infrastruktura (8 wskaźników), środowisko makroekonomiczne (5 wskaźników), zdrowie i oświata podstawowa (11 wskaźników), szkolnictwo wyższe i średnie (8 wskaźnikow), efektywność rynku towarów (15 wskaźników), rynku pracy (9 wskaźników), zaawansowanie rynków finansowych (9 wskaźników), inicjatywy technologiczne z zakresu przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej (8 wskaźników), rozmiary rynku (2 wskaźniki), zaawansowany biznes (9 wskaźników) i innowacje (7 wskaźników).
W tych wielu filarach i wskaźnikach nasza gospodarka i jej segmenty zajmują różne miejsca w rankingu światowym.
Bardzo wysoko oceniana jest polska stabilność ekonomiczna (1. miejsce). Dość dobrze – skala naszego rynku (22) oraz infrastruktura (27). Nisko natomiast oceniane są instytucje (53), technologie informatyczne (68), regulacje rynku pracy (62), system finansowy (55).
W 2009 r. zajmowaliśmy 46. miejsce w indeksie konkurencyjności, pięć lat później już 43. W 2015 r. – 36, postęp był więc wyraźny. Ale od 2016 r. mamy spadek na 37 miejsce.
Ważne zależności
Czołówka rankingu to: USA, Singapur, Niemcy Szwajcaria i Japonia. Wartość indeksu dla USA wynosi 85,6 pkt, dla Niemiec 82,8 pkt a dla Polski: 68,2 pkt. Taki jest obecnie nasz dystans do najlepszych pod względem konkurencyjności gospodarczej. Warto zauważyć, że Chiny zajmują 28., lepsze niż Polska miejsce w rankingu konkurencyjności.
Trzeba mieć świadomość, że współczynnik korelacji pomiędzy wielkością produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, a poziomem konkurencyjności gospodarczej jest dość wysoki i wynosi 0,82. Współczynnik korelacji pomiędzy jakością instytucji a PKB na mieszkańca wynosi zaś 0,63. Widać wiec wyraźnie, jak ważne są niektóre współzależności w gospodarce.
W Europie liderami pod względem konkurencyjności gospodarczej są Niemcy i Szwajcaria.
Spośród nowych krajów Unii Europejskiej, miejsca przed nami zajmuja: Czechy (29), Estonia (32) i Słowenia (36). Za nami są natomiast: Litwa, Słowacja, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja (68).
Indeks i pełny raport można znaleźć pod adresem: www.weforum.org/gcr

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Dąbrowszczacy

Następny

48 godzin gospodarka

Zostaw komentarz