Gospodarka niespecjalnie konkurencyjna

Od 2016 r. została zahamowana tendencja zmierzająca do poprawy produktywności naszego kraju.

Pod koniec ubiegłego roku został opublikowany Globalny Indeks konkurencyjności (The Global Competitiveness Index 2018), w którym Polska gospodarka zajęła 37. miejsce.
Indeks publikowany jest od 2005 r. przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), tym razem dla 140 krajów. Dane dotyczące polskiej gospodarki pochodzą z licznych źródeł międzynarodowych ale przede wszystkim z Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.
Nasza świetna stabilność
Konkurencyjność według Forum to zbiór instytucji, polityk i czynników determinujących poziom produktywności danego kraju.
Indeks ma charakter złożony (agregatowy) na który składa się 12 filarów tematycznych (tworzących osobne subindeksy) i aż 110 wskaźników (mierników oceny) dotyczących różnych aspektów konkurencyjności gospodarek. Indeks jest średnią ważoną tych wskaźników.
Filary te to: instytucje (10 wskaźników szczegółowych), infrastruktura (8 wskaźników), środowisko makroekonomiczne (5 wskaźników), zdrowie i oświata podstawowa (11 wskaźników), szkolnictwo wyższe i średnie (8 wskaźnikow), efektywność rynku towarów (15 wskaźników), rynku pracy (9 wskaźników), zaawansowanie rynków finansowych (9 wskaźników), inicjatywy technologiczne z zakresu przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej (8 wskaźników), rozmiary rynku (2 wskaźniki), zaawansowany biznes (9 wskaźników) i innowacje (7 wskaźników).
W tych wielu filarach i wskaźnikach nasza gospodarka i jej segmenty zajmują różne miejsca w rankingu światowym.
Bardzo wysoko oceniana jest polska stabilność ekonomiczna (1. miejsce). Dość dobrze – skala naszego rynku (22) oraz infrastruktura (27). Nisko natomiast oceniane są instytucje (53), technologie informatyczne (68), regulacje rynku pracy (62), system finansowy (55).
W 2009 r. zajmowaliśmy 46. miejsce w indeksie konkurencyjności, pięć lat później już 43. W 2015 r. – 36, postęp był więc wyraźny. Ale od 2016 r. mamy spadek na 37 miejsce.
Ważne zależności
Czołówka rankingu to: USA, Singapur, Niemcy Szwajcaria i Japonia. Wartość indeksu dla USA wynosi 85,6 pkt, dla Niemiec 82,8 pkt a dla Polski: 68,2 pkt. Taki jest obecnie nasz dystans do najlepszych pod względem konkurencyjności gospodarczej. Warto zauważyć, że Chiny zajmują 28., lepsze niż Polska miejsce w rankingu konkurencyjności.
Trzeba mieć świadomość, że współczynnik korelacji pomiędzy wielkością produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, a poziomem konkurencyjności gospodarczej jest dość wysoki i wynosi 0,82. Współczynnik korelacji pomiędzy jakością instytucji a PKB na mieszkańca wynosi zaś 0,63. Widać wiec wyraźnie, jak ważne są niektóre współzależności w gospodarce.
W Europie liderami pod względem konkurencyjności gospodarczej są Niemcy i Szwajcaria.
Spośród nowych krajów Unii Europejskiej, miejsca przed nami zajmuja: Czechy (29), Estonia (32) i Słowenia (36). Za nami są natomiast: Litwa, Słowacja, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja (68).
Indeks i pełny raport można znaleźć pod adresem: www.weforum.org/gcr