19 kwietnia 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

Dla służb siłowych
Rząd postanowił wspomóc mundurowe służby siłowe, wprowadzając nowe, korzystne dla nich rozwiązania finansowe. Przyjęto projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Wzmocnienie ochrony prawnej oraz przyznanie świadczeń motywacyjnych po 25 latach służby funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Zmiana zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. To jedne z ważniejszych rozwiązań, które mają motywować funkcjonariuszy do pozostania w służbie jak najdłużej i zapewnić im bezpieczne warunki jej pełnienia. Powinny zacząć obowiązywać już od 1 sierpnia 2020 r. I tak, jeśli funkcjonariusz zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. W ramach poszczególnych służb dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową i przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne. Świadczenie motywacyjne ma zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, a tym samym poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych MSWiA i Służbie Więziennej. Ponadto, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany im będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Rząd obiecuje także, że wzmocni prawa funkcjonariuszy. Przykładowo, funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej – czego dotychczas nie było. Rząd wprowadzi też możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze. Takie świadczenie pieniężne będzie przyznawane za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie. W sumie – służyć, nie umierać.
Wybrać krajowe
Już prawie 70 procent mieszkańców naszego kraju korzysta z produktów kosmetycznych lokalnych firm krajowych, które nie są gorsze, a na pewno są tańsze, od wyrobów renomowanych marek zagranicznych. Niewielkie plskie prywatne firmy produkują kosmetyki do twarzy: pielęgnacyjne i do makijażu, fantazyjne mydła, szampony i odżywki. Polskie produkty kosmetyczne nieźle sprawdzają się w eksporcie, więc trafiają do konsumentów w prawie 160 państwach, ale większość tej produkcji jest kupowana oczywiście w kraju.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Tekst dla bardzo dorosłych! Letni seks z wirusem w tle

Następny

Niech sczezną artyści?

Zostaw komentarz