Gospodarka 48 godzin

Będą dobre praktyki?

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych opracował projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania. Projekt ma „kompleksowo regulować najważniejsze wyzwania stojące przed branżą”. Pomysł takiego kodeksu wziął się stąd, że instytucje nadzorujące rynek pożyczkowy m.in. Rzecznik Finansowy i Ministerstwo Sprawiedliwości wielokrotnie zwracały uwagę, że na tym rynku wciąż obecne są praktyki niepożądane. PZIP, chcąc nie chcąc, podjął więc próbę samoregulacji. W projekcie czytamy, że ma on być to zbiorem zasad, których każda odpowiedzialna i profesjonalna instytucja pożyczkowa powinna przestrzegać przy reklamowaniu i udzielaniu pożyczek, jak również podczas późniejszej współpracy z klientami, także i po całkowitej spłacie pożyczki. Kodeks stanowi m.in., że instytucje pożyczkowe będą prowadzić swoją działalność zgodnie z prawem, stosując się do przepisów regulujących ich funkcjonowanie, ukształtowanego orzecznictwa, jak również wiążących decyzji, instrukcji i wytycznych instytucji nadzoru takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, i innych, w zakresie realizowanych przez te instytucje obowiązków.

Nie sprzedają, a mają kasę

Małe i średnie firmy w Polsce nie oczekują wzrostu sprzedaży swych wyrobów. Odsetek tych, które spodziewają się większych zamówień w ciągu I kwartału tego roku spadł z 28,3 proc. do 23 proc. w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku. W porównaniu do sytuacji sprzed roku odsetek optymistów jest zaś aż o 14,6 pkt. proc. niższy. Firmy mają jednak duże zasoby finansowe, więc oczekiwany przez nie spadek sprzedaży nie pogorszył ocen dotyczących ich płynności finansowej. Odsetek przedstawicieli firm spodziewających się wzrostu płynności finansowej wyniósł 19,2 proc.,czyli o 1,4 p.p. więcej niż w poprzednim kwartale.

Zamiast wyjazdu w góry

W tym sezonie koszt „zimy w mieście”, w zależności od oferty danej miejscowości waha się między 250 a 1000 zł tygodniowo – podaje Związek Firm Pośrednictwa Finansowego. W przypadku górnej granicy, nie są to małe pieniądze. Dlatego warto zwrócić uwagę na propozycje samorządów, które w wielu miastach w Polsce organizują bezpłatne atrakcje i warsztaty dla uczniów w szkołach, bibliotekach, domach kultury czy halach sportowych. Dzieci mogą brać udział w zorganizowanych zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych czy w wycieczkach. Udział w nich powinien być darmowy.