16 kwietnia 2024

loader

Gromada – 85 lat tradycji (cz. IV)

Wikipediacommons

Moja przygoda na „turystycznym szlaku” z Gromadą.

W 2000 r. w nowo wyremontowanym Hotelu Gromada Warszawa Centrum mieścił się sztab wyborczy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wiąże się z tym pewna zabawna historia. Kiedy hotel został wyremontowany, prezes OST Gromada zaprosił prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz szefa jego Kancelarii Ryszarda Kalisza celem pokazania obiektu po remoncie. Pech chciał, że podobnie jak w 2000 r. w Hanowerze, popsuła się winda między piętrami i trzeba było gości i prezesa z niej ewakuować. Sprawny fizycznie prezydent łatwo dał sobie z tym radę, gorzej było z korpulentnym Ryszardem Kaliszem, którego trzeba było z pomocą ochroniarzy wyciągać z windy. Z inicjatywy Gromady Ugo Zovatto – wieloletni partner biznesowy Spółdzielni we Włoszech, właściciel hoteli w Bibione, do których wysyłaliśmy turystów z Polski, został Konsulem Honorowym RP w tym kraju, a w Wenecji otwarto Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Na dzień 28 lutego 2002 r., kiedy kończyłem pracę w OST Gromada i przechodziłem do pracy w Polskiej Organizacji Turystycznej, w skład sieci hotelowej „Gromady” wchodziło dziewiętnaście zakładów, z czego cztery obiekty pracujące na zasadzie licencji i dwa hotele w ramach własnych spółek kapitałowych (w Berlinie i w Koszalinie). Znakomita większość hoteli legitymowała się w tym czasie dobrymi wynikami. W 2001 r. hotele Gromady dysponowały 2487 miejscami noclegowymi, udzieliły 321 603 noclegów, a średnie obłożenie roczne było na poziomie 40 proc. W skład bazy noclegowej OST Gromada wchodziły ponadto trzy ośrodki wypoczynkowe oraz trzy kempingi. Sieć akwizycyjna Spółdzielni składała się wtedy z czterdziestu czterech jednostek, w tym Centrum Turystyki i Hotelarstwa, trzydziestu czterech własnych biur turystycznych, siedmiu biur licencjonowanych i dwóch biur w spółkach kapitałowych. Gromada była wówczas niekwestionowaną marką na rynku turystycznym.
Wiele pozytywnego, a w szczególności nowe kontakty i możliwości dla Gromady, przynosiła moja działalność w międzynarodowych organizacjach turystycznych: w latach 2000–2002 byłem przedstawicielem Gromady w International Congress and Convention Association (prestiżowej organizacji turystyki biznesowej – w skrócie ICCA) oraz prezydentem polskiego Chapter’u ASTA (American Society of Travel Agents).

Po latach znowu w Gromadzie

Pozostając cały czas członkiem OST Gromada, z satysfakcją konstatuję, że po okresie burzliwych perturbacji w ubiegłej dekadzie, Spółdzielnia wyszła na prostą, przede wszystkim odzyskała płynność finansową i wiele kwestii zostało uporządkowanych, za co należą się wyrazy uznania obecnemu kierownictwu, w szczególności prezesowi Krzysztofowi Moczulskiemu.
Aktualnie Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” dysponuje położonymi w całej Polsce 9 hotelami i dwoma Ośrodkami Wypoczynkowymi oraz ofertą Biur Podróży z dostępem do najwyższej klasy atrakcji turystycznych. Pomimo pandemii i trwającej wojny na Ukrainie, mających negatywny wpływ na wyniki turystyki i hotelarstwa, posiada stabilną sytuację finansową i pozycję rynkową. W czasie pandemii nie dokonała żadnych zwolnień pracowników. To, co wyróżnia obiekty Gromady, to nie tylko dobre lokalizacje, ale też umiejętność połączenia tradycji z nowoczesnością, wysoki standard usług oraz tradycyjna polska, domowa kuchnia.
Stąd w związku z przypadającym i organizowanym w 2022 r. Jubileuszem 85-lecia Gromady z satysfakcją przyjąłem propozycję pracy na funkcji doradcy Prezesa ds. Marketingu i Promocji oraz przewodniczenia Zespołowi ds. organizacji i przeprowadzenia obchodów. W ramach obchodów, których inauguracja nastąpiła 10 lutego (dniu powołania w 1937 r. Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej „Gromada” jest prezentowana historia Gromady, jej ogromny dorobek, wkład w rozwój polskiej turystyki i hotelarstwa.

Z naszym komunikatem i działaniami jubileuszowymi chcemy odwołać się zarówno do przedstawicieli starszego pokolenia pamiętającego wczesne lata działalności Gromady, uczestników wycieczek szkolnych, wczasów rodzinnych, wyjazdów za granicę, gości hotelowych, jak i do młodego pokolenia Polaków, managerów i przedsiębiorców, organizatorów w naszych hotelach imprez w zakresie segmentu MICE, turystyki biznesowej, konferencji, kongresów, szkoleń, a poprzez wysyłane komunikaty, działania jubileuszowe pozyskać nowych klientów, związać ich ze Spółdzielnią.
OST Gromada jest spółdzielnią. Ruch spółdzielczy w Polsce ma długą i piękną tradycję, odgrywa ważną rolę w dynamicznym, a równocześnie zrównoważonym rozwoju naszego kraju.
W ramach tych obchodów chcemy pokazać wiodącą pozycję Gromady w polskiej spółdzielczości, a spółdzielczość to ludzie, w centrum zainteresowania organizacji i instytucji spółdzielczych jest zawsze człowiek i jego potrzeby,
Dlatego podczas i w ramach uroczystości jubileuszowych chcemy pokazać wspaniałych ludzi Gromady, zarówno członków jak i zasłużonych pracowników Spółdzielni, podziękować im za pracę, zaangażowanie, wysiłek, kreatywność, za to, że zawsze potrafili się znaleźć i przezwyciężyć trudności.
Na podkreślenie zasługuje fakt, ze zarówno w początkach działalności, jak i później Gromada swój potencjał budowała stopniowo własną pracą i wielkim wysiłkiem swoich członków i oddanych pracowników.
Centralne uroczystości jubileuszowe 85-lecia OST Gromada odbędą się 20 września br. w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.

Autor jest doradcą Prezesa OST Gromada ds. Marketingu i Promocji i byłym wiceprezesem OST Gromada.

Adam Zaborowski

Poprzedni

Piękny, odnawiany komunizm

Następny

Odwiązanie chłopa od ziemi