13 czerwca 2024

loader

Autor: Adam Zaborowski

Adam Zaborowski

Gromada – 85 lat tradycji (cz. IV)

Moja przygoda na „turystycznym szlaku” z Gromadą. W 2000 r. w nowo wyremontowanym Hotelu Gromada Warszawa Centrum mieścił się sztab wyborczy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wiąże się z tym pewna zabawna historia. Kiedy hotel został wyremontowany, prezes OST Gromada zaprosił prezydenta Aleksandra…

Gromada – 85 lat tradycji (cz. III)

W działalności turystycznej dużą wagę przywiązywaliśmy do działań na rzecz zintensyfikowania sprzedaży, ograniczenia zatrudnienia i zrestrukturyzowania pracy oddziałów, co przyniosło efekty w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży usług turystycznych. Istotne znaczenie miało wygranie przez Gromadę przetargu na operatora logistycznego i turystycznego Światowej Wystawy EXPO 2000 w Hanowerze.…