23 kwietnia 2024

loader

Gromada – 85 lat tradycji (cz. III)

W działalności turystycznej dużą wagę przywiązywaliśmy do działań na rzecz zintensyfikowania sprzedaży, ograniczenia zatrudnienia i zrestrukturyzowania pracy oddziałów, co przyniosło efekty w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży usług turystycznych.

Istotne znaczenie miało wygranie przez Gromadę przetargu na operatora logistycznego i turystycznego Światowej Wystawy EXPO 2000 w Hanowerze. Był to niewątpliwie duży sukces OST Gromady, w którym miałem, mówiąc nieskromnie, swój znaczący udział. Zwyciężyliśmy z takimi potentatami na rynku jak ORBIS czy Sport Tourist. Wygranie tego przetargu i zakończona pełnym sukcesem jego realizacja stanowiły przełom mentalnościowy w myśleniu biznesowym w Gromadzie oraz w postrzeganiu firmy na krajowym i nie tylko rynku turystycznym. W 2000 r. Gromada osiągnęła najlepszy od wielu lat dodatni wynik finansowy na działalności turystycznej. Na taki rezultat zasadniczy wpływ miała obsługa dwóch dużych dochodowych imprez: Światowej Wystawy EXPO 2000 w Hanowerze (logistyczna i turystyczna) oraz Europejskiego Kongresu Rolnictwa w Krakowie. Tylko w ramach EXPO 2000 w Hanowerze obsłużono kilka tysięcy osób. Za pośrednictwem Gromady wyjeżdżał na otwarcie Polskiego Pawilonu wraz z otwarciem całego EXPO 1 maja 2000 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Z tym wyjazdem była związana zabawna przygoda. Podczas pobytu polskiego prezydenta wraz z towarzyszącym mu kanclerzem RFN Gerhardem Schröderem w Pawilonie Unii Europejskiej zepsuła się winda i obaj politycy utknęli między piętrami w przeszklonej windzie. Zanim usterka została usunięta, frajdę mieli towarzyszący im dziennikarze. W efekcie, nieoficjalne otwarcie Wystawy EXPO 2000, tylko zepsuta winda w Pawilonie UE z uwięzionymi w niej polskim prezydentem i niemieckim kanclerzem była głównym newsem tego dnia w niemieckich i światowych mediach.

Ówczesny polski rząd z premierem Jerzym Buzkiem traktował udział naszego kraju w tej wystawie niezwykle prestiżowo – jako szansę zaprezentowania się nowoczesnej, otwartej, bogatej kulturowo Polski światu – stąd i program tego dnia przygotowywany był z ogromnym rozmachem. Prezentowaliśmy podczas tego dnia niezmiernie bogaty program kulturalny: w pięknym kościele Garten Kirche miała miejsce światowa premiera „Kantaty o św. Wojciechu” skomponowanej przez wybitnego profesora, rektora Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach Henryka Michała Góreckiego, w kinie letnim na 32-metrowym ekranie zaprezentowano „Pana Tadeusza” Andrzeja Wajdy z udziałem reżysera i aktorów Alicji Bachledy Curuś i Michała Żebrowskiego, miały miejsce projekcja filmu „Ogniem i Mieczem” z udziałem odtwórcy roli Zagłoby Krzysztofa Kowalewskiego, koncert Edyty Górniak, koncert etniczno-rockowy według pomysłu Jana Pospieszalskiego z udziałem Anny Marii Jopek, Justyny Steczkowskiej oraz jej sióstr i artystów z rodziny Pospieszalskich, koncert „Chopin Open” z udziałem m.in. Leszka Możdżera. Polski program kulturalny to także prezentacja w przeddzień spektaklu „Wodewil Miejski” Teatru Strefa Ciszy, widowisko „Wianki” w inscenizacji Leszka Mądzika, przemarsz orszaku „Chrobry i Otton III” z pawilonu niemieckiego do polskiego.

Dość powiedzieć, że w tym niezmiernie bogatym programie kulturalnym brało udział kilkuset artystów, w tym wielu wybitnych, znanych gwiazd, a operatorem logistycznym i turystycznym dla wszystkich była Gromada. Na Dniu Polskim szeroko były reprezentowane polskie władze z premierem Jerzym Buzkiem oraz marszałkami Sejmu i Senatu RP. Dzień Polski, któremu towarzyszyła także znakomita pogoda, był niezmiernie udany, cała prezentacja udała się znakomicie, w czym my także mieliśmy swój udział, organizując transport, zakwaterowanie i opiekę, zarówno dla artystów biorących udział w programie Dnia Polskiego, jak i przedstawicieli władz. Oczywiście obsłudze logistyczno-turystycznej towarzyszyły kulisy, o których wiedzieliśmy tylko my jako operator i kierownictwo Pawilonu Polskiego, ale wszystkie problemy udawało się rozwiązywać natychmiast, tak że nie miało to żadnego wpływu na dobrą, pełną realizację programu Dnia Polskiego.

Polska, która po raz pierwszy na Wystawie EXPO w Hanowerze miała samodzielny pawilon, odniosła wówczas wielki sukces. Polska ekspozycja pod hasłem „Bądź wierny, idź” zajęła pod względem oglądalności IV miejsce wśród 172 krajów uczestniczących w wystawie. Powodzeniem cieszyły się prezentacje regionalne. Każdy z regionów przedstawiał przez pięć dni swój własny program. Ozdobą polskiej ekspozycja była maskotka – bocian – przebój całej wystawy. Wszędzie było widać zwiedzających wystawę, niosących bociana. Ale o sukcesie polskiej prezentacji decydowała także wyselekcjonowana, przeszkolona i przygotowana przez Gromadę znakomita obsługa polskiego pawilonu – polskie studentki i studenci studiujący na polskich i niemieckich uczelniach. Wiele z tych osób stanowiło później obsługę pawilonu polskiego na kolejnej Wystawie EXPO w Aichi w Japonii. Obsługa turystyczna i logistyczna EXPO 2000 była dla całej firmy OST Gromada „mocnym odbiciem na górę”: Biuro Podróży w Nowym Sączu sprzedało najwięcej biletów samolotowych, pracownik techniczny Ośrodka Wypoczynkowego Gromady w Krynicy Zdrój znakomicie wywiązywał się z obowiązków nadzoru technicznego nad polskim pawilonem, najlepsze sprzątaczki w hotelach Gromady sprzątały polski pawilon.

Funkcjonowanie Gromady w okresie, kiedy uczestniczyłem w jej zarządzaniu, to okres dynamicznego rozwoju i wzrostu znaczenia Spółdzielni na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym. Na imprezach OST Gromada prezentujących i podsumowujących jej wyniki chętnie bywali przedstawiciele ówczesnych władz, m.in. prezydent Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Szmajdziński, Krzysztof Janik, Andrzej Majkowski, Ryszard Kalisz, Jan Chaładaj, Piotr Czyżewski, Waldemar Pawlak, prof. Jerzy Sułek, dyplomaci, znani aktorzy, m.in. Zbigniew Buczkowski, i dziennikarze.

Adam Zaborowski

Poprzedni

Pomoc symboliczna

Następny

Banksterzy rozpętują panikę?