18 maja 2024

loader

Tag: historia

Moja edukacja

Inspiracją do napisania tego artykułu, była kolejna reforma edukacji i prośba mojego wnuka, bym opowiedział jak się uczyłem w szkole, która go niebawem czeka, jeśli reforma pana Czarnka się spełni.

Pierwsi Polacy w Nowym Świecie (cz. 2)

Jeżeli pominąć hipotezy i legendy to pierwsza potwierdzona dokumentami historycznymi obecność Polaków w Ameryce Północnej dotyczy roku 1608. Oznacza to, że pierwsi Polacy przybyli do Ameryki Północnej kilkanaście lat przed osławionymi Pielgrzymami ze statku „Mayflower”…

Reformacji na pohybel

Józef Szujski (1835 – 1883) był historykiem, stańczykiem, publicystą, poetą i prozaikiem, współzałożycielem „Przeglądu Polskiego”, sekretarzem generalnym Akademii Umiejętności w Krakowie. W swoich Dziejach Polski dał szeroki obraz reformacji: „Smutne dzieje, smutne ostateczności obłędu! Gdy jedna połowa chrześcijańskiej owczarni…

Gromada – 85 lat tradycji (cz. III)

W działalności turystycznej dużą wagę przywiązywaliśmy do działań na rzecz zintensyfikowania sprzedaży, ograniczenia zatrudnienia i zrestrukturyzowania pracy oddziałów, co przyniosło efekty w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży usług turystycznych. Istotne znaczenie miało wygranie przez Gromadę przetargu na operatora logistycznego i turystycznego Światowej Wystawy EXPO 2000 w Hanowerze.…

Polityczny realista

O Józefie Tejchmie w sześciu tezach. Kilka miesięcy temu zmarł Józef Tejchma. Człowiek, w wielu środowiskach, legenda. Mam do Niego osobisty stosunek. Kiedy zaczynałem swoją aktywność w Związku Młodzieży Wiejskiej 57 lat temu, to właśnie świeżo wybrany sekretarz KC PZPR był dla…

Jakie czasy – każdy widzi

Pierwszy fragment tytułu książki, stylizowany w treści i formie graficznej na średniowiecznych drukach, wydawał się najlepszym dla syntetycznego opisu współczesnej Polski lat 2019 – 2022. Okres średniowiecza, nazywany jest niejednokrotnie wiekami ciemnymi, ale w innych opiniach przeczą temu niektóre fakty.…

Z historycznej teki – Michał Bobrzyński

Michał Bobrzyński (1849 – 1935) był historykiem (profesorem), współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej, prawnikiem, politykiem konserwatywnym (stańczykiem), posłem na galicyjski Sejm Krajowy i do austriackiej Rady Państwa, dożywotnim członkiem austriackiej Izby Panów, namiestnikiem Galicji i austriackim ministrem dla Galicji. W Dziejach…

Kapsułki pamięci

W 1976 roku ojciec załatwił państwowy przydział dolarów (po 130 na łebka, tzn. na niego, na moją matkę oraz młodszą siostrę) i w lipcu wybraliśmy się do Turcji, z główną motywacją „handlową”. Daruję sobie opowieści o zachwytach krajoznawczych, choć były one intensywne, jako że po raz pierwszy w życiu byłem w kraju…

Mój dziennik politycznie niepoprawny

6 września 2016 Gościem Tomasza Lisa w programie na Żywo w Internecie był prof. Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Profesor dzieli się z redaktorem uwagami na temat zamieszania wokół środowiska sędziów postponowanych przez rząd za brak pokory i niepodporządkowywanie kaczym matactwom w prawie. Zasadę trójpodziału…

Kapsułki pamięci

Sieroca i okolice, motywy kościelne, socjalistyczne, radzieckie i inne c.d. Życie szkolne przy ulicy Sierocej nie samym jednak socjalizmem Broniewskiego i „towarzyszki Łukawskiej” oraz katechezą stało, ale także codziennym niemal „harataniem w gałę”, po lekcjach, a czasem i w ich trakcie, wagarowo na przyszkolnym boisku, bardzo lichym,…