25 maja 2024

loader

Autor: Lech Tocki

Lech Tocki

Reformacji na pohybel

Józef Szujski (1835 – 1883) był historykiem, stańczykiem, publicystą, poetą i prozaikiem, współzałożycielem „Przeglądu Polskiego”, sekretarzem generalnym Akademii Umiejętności w Krakowie. W swoich Dziejach Polski dał szeroki obraz reformacji: „Smutne dzieje, smutne ostateczności obłędu! Gdy jedna połowa chrześcijańskiej owczarni…

Z historycznej teki – Michał Bobrzyński

Michał Bobrzyński (1849 – 1935) był historykiem (profesorem), współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej, prawnikiem, politykiem konserwatywnym (stańczykiem), posłem na galicyjski Sejm Krajowy i do austriackiej Rady Państwa, dożywotnim członkiem austriackiej Izby Panów, namiestnikiem Galicji i austriackim ministrem dla Galicji. W Dziejach…

Osobliwy pontyfikat Piusa XII

Chcąc należycie pojąć pontyfikat Piusa XII, trzeba odwołać się do roku 1929, kiedy to zostały podpisane traktaty laterańskie. Na ich mocy określono powierzchnię Watykanu na 44 hektary, osoby, w tym przede wszystkim papieża, uznano za nietykalne i zobowiązano Włochów do płacenia daniny na jego rzecz.…

Papieskie kłopoty z moralnością (cz. II)

XVI wiek przyniósł z sobą zmienioną perspektywę papieską. Odtąd do głosu doszli bankierzy. Pierwszym namiestnikiem Piotrowym, który to zrozumiał był Innocenty VIII Cibo (1484 – 1492). Jego rządy doskonale uchwycił Kazimierz Chłędowski w dziele Rzym, ludzie Odrodzenia: „Członkom rodziny Cibo…

Papieskie kłopoty z moralnością

Jest faktem dowiedzionym, że papieski nepotyzm i wszelkie wynaturzenia obyczajowe sięgnęły zenitu w XV wieku. Dojrzał to doskonale myśliciel i polityk Jan Ostroróg (1436 – 1501). W Memoriale w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej, pisanym w 1477 roku, pisał dobitnie: „I to nie jest bez obłudy, że papież, kiedy mu się…