18 maja 2024

loader

Senior może z domu

fot. Unsplash

64 proc. firm uważa, że praca zdalna umożliwia zatrudnienie osób starszych lub z niepełnosprawnościami, a 59 proc. wskazuje, że ma ona wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania przedsiębiorstwa.

Jak zwrócili uwagę analitycy PIE po ustaniu pandemii praca zdalna została w niektórych firmach na dłużej, a pracodawcy dostrzegają jej wady i zalety.

Wśród zalet pracy zdalnej przedsiębiorcy wskazują najczęściej możliwość zatrudnienia w tej formie osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych (64 proc. firm zgadza się z tym stwierdzeniem).

Z kolei 59 proc. ankietowanych na początku lutego 2023 r. przez PIE uważa, że praca zdalna wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem firmy. Zdaniem 56 proc. przedsiębiorców, „dzięki pracy zdalnej łatwiej zatrudnić specjalistów, zwłaszcza spoza obszaru lokalizacji firmy”. Z kolei 54 proc. firm przychyla się do stwierdzenia, że praca zdalna „poprawia elastyczność działalności oraz usług biznesowych”.

Badani przedsiębiorcy dostrzegają też wady home office. „57 proc. zgadza się, że praca zdalna utrudnia menadżerom nadzorowanie pracy zespołu, a 52 proc. uważa, że taka forma pracy komplikuje kwestie BHP w firmie” – wskazano. Po 47 proc. firm zauważa, że praca zdalna utrudnia odpowiednie zabezpieczenie danych i pogarsza komunikację wewnętrzną w firmie.

40 proc. firm ocenia, że home office powoduje spadek zaangażowania pracowników i pogorszenie jakości pracy; jednocześnie 35 proc. badanych nie zgadza się z taką negatywną oceną pracy zdalnej. „Podobnie jest z utrudnioną oceną efektywności i produktywności pracowników podczas pracy zdalnej: 37 proc. nie dostrzega tu wady pracy zdalnej, a 42 proc. wręcz przeciwnie” – wskazali autorzy badania.

Najwięcej przedsiębiorców akceptujących każde ze stwierdzeń dotyczących pracy zdalnej jest wśród firm usługowych, a najmniej w produkcyjnych. „Jedynie w produkcji mniej niż 50 proc. firm zgadza się, że w formie pracy zdalnej łatwiej zatrudnić wykwalifikowanych pracowników oraz że praca zdalna poprawia elastyczność działalności i usług biznesowych” – zaznaczono.

Natomiast we wszystkich branżach mniej niż połowa firm wskazuje, że praca zdalna utrudnia ocenę efektywności i produktywności pracowników. Z kolei, we wszystkich grupach wielkościowych firm (mikro-, małe, średnie i duże) mniej niż połowa przedsiębiorców akceptuje stwierdzenie, że „praca zdalna powoduje spadek zaangażowania pracowników i pogarsza jakość pracy”. 

pwr/pap

Redakcja

Poprzedni

Uchronił nas Generał

Następny

Łkająca budowlanka