27 lutego 2024

loader

Muzyczne nagrody Kiepury rozdane

fot. malwinakusior - instagram

Wręczono Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury. Za całokształt pracy artystycznej nagrody specjalne otrzymali dyrygentka Ewa Michnik i artysta fotografik Juliusz Multarzyński.

„Na ten dzień z niecierpliwością oczekiwało całe środowisko oraz entuzjaści teatrów muzycznych i operowych” – czytamy w informacji przesłanej przez Ewę Kacprzak-Krzysik z MTM. Jak dodała nagrody przyznano w szesnastu kategoriach konkursowych.
Za „najlepszy spektakl” nagrodę otrzymała „Tosca” z Opery Wrocławskiej. Natomiast za „najlepszy spektakl dla młodego widza” uznano przedstawienie „Żółta dama – legenda muzyczna” Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
„Najlepszym reżyserem” została Deda Cristina Colonna, zgłoszona przez Warszawską Operę Kameralną, zaś „najlepszym dyrygentem” – Bassem Akiki, zgłoszony przez Operę Wrocławską.

W kategorii „najlepsza scenografia” nagrodę otrzymał Grzegorz Policiński, zgłoszony przez Operę na Zamku w Szczecinie, natomiast za „najlepsze kostiumy” nagrodzono Francesco Vitaliego, zgłoszonego przez Warszawską Operę Kameralną.
Laur za najlepszą choreografię przyznano Annie Hop, zgłoszonej przez Teatr Wielki Operę Narodową. Za „najlepszy plakat teatralno-muzyczny” nagrodzono Katarzynę Zapart, zgłoszoną przez Operę Wrocławską.
„Najlepszą śpiewaczką operową” uznano Aleksandrę Kurzak, natomiast tytuł „najlepszego śpiewaka operowego” otrzymał Ambrogio Maestri – oboje artyści zostali zgłoszeni przez Operę Wrocławską.
Nagrodę dla „najlepszej wokalistki musicalowej” przyznano Malwinie Kusior, zgłoszonej przez Teatr Muzyczny w Łodzi. „Najlepszym wokalistą musicalowym” okazał się Marcin Wortmann, zgłoszony przez stołeczny Teatr Syrena.
W kategorii „najlepsza tancerka (klasyka)” nagrodę otrzymała Malika Tokkozhina, zgłoszona przez Operę Krakowską. Laur w kategorii „najlepszy tancerz (klasyka)” przypadł Vladimirowi Yaroshence, zgłoszonemu przez Teatr Wielki Operę Narodową. W kategorii „najlepsza tancerka (pozostałe formy taneczne)” nagrodę ex aequo otrzymały Emma McBeth, zgłoszona przez Operę na Zamku w Szczecinie oraz Aleksandra Piwowarek, zgłoszona przez Teatr Muzyczny w Poznaniu. Laur w kategorii „najlepszy tancerz (pozostałe formy taneczne)” przyznano Tomaszowi Pałaszowi, zgłoszonemu przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury.

Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury są jedynymi w Polsce nagrodami dla teatralnego środowiska muzycznego. Od 2007 r. przyznaje je kapituła powołana przez dyrektora MTM im. Jana Kiepury w Warszawie.
W konkursie może wziąć udział każdy spektakl muzyczny, artysta, wykonawca i inny twórca zgłoszony przez dyrektora jednego z polskich teatrów muzycznych oraz polskich teatrów, posiadających w repertuarze wydarzenia muzyczne, działających na terenie Polski.

bnn/pap

Redakcja

Poprzedni

Z rodziną najlepiej wychodzi się na giełdzie

Następny

Zapiski z bocznicy dziejów