17 czerwca 2024

loader

Szczepimy bo myślimy!

Jaki jest cel akcji i kto ja prowadzi?

W związku z dynamicznie prowadzoną przez ruchy antyszczepionkowe kampanią dezinformacyjną, systematycznie rośnie liczba rodziców, którzy unikają szczepienia dzieci. Rośnie przez to zagrożenie epidemiami i powrotem dawno już niewidzianych lub sporadycznie spotykanych chorób, wraz z ich strasznymi powikłaniami. Współczesna nauka poradziła sobie z nimi za pomocą powszechnych szczepień. Ruchy antyszczepionkowe negują szczepienia, sieją strach i powodują rosnące zagrożenie – nie bez powodu WHO uznała je za jedno z dziesięciu największych zagrożeń dla zdrowia.
Postanowiliśmy temu przeciwdziałać. Działacz społeczny Robert Wagner oraz adwokat Marcin Kostka przygotowali projekt nowelizacji ustaw, który umożliwi samorządom wprowadzenie kryterium posiadania szczepień obowiązkowych, jako jednego z kryteriów punktowych podczas rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Do tej pory samorządy nie mogły stosować takiego kryterium. Utworzono w tym celu Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” i przygotowano konsultowany ze środowiskiem lekarskim i prawniczym pakiet nowelizacji ustaw.
Działamy na zasadzie pro publico bono, nie czerpiąc jakichkolwiek profitów z akcji, nie mając dofinansowania od firm i instytucji. Działamy po to, by wszystkim nam żyło się lepiej, by wszystkie dzieci były bezpieczniejsze…

Kto nas wspiera?

Popierają nas również osoby fizyczne – zbierając podpisy, rozmawiając ze znajomymi, dziękujemy im za ich wysiłek! Popierają nas prawnicy, lekarze, politycy, działacze społeczni, ludzie kultury i sztuki, sportowcy. Dziękujemy i liczymy na intensyfikację wysiłków – by projekt zakończył się sukcesem!
Dlatego apelujemy do wszystkich mediów i osób prowadzących popularne serwisy o pomoc w informowaniu możliwie dużej liczby osób o naszej akcji.
Do końca kwietnia 2019 roku musimy zebrać 100 tys podpisów popierających projekt naszej nowelizacji ustaw. W praktyce, po odliczeniu czasu potrzebnego na liczenie i sprawdzanie list, mamy czas do połowy kwietnia. 26.04.2019 musimy złożyć podpisane listy w biurze podawczym Sejmu. Dzięki pomocy Was wszystkich uda się to osiągnąć! Musimy jednak prosić o pomoc. Pomoc w informowaniu o naszej akcji i pomoc w zbieraniu podpisów.

Z czym walczymy?

Jednym ze sposobów walki z narastającą liczbą nieuzasadnionych uchyleń od obowiązku szczepień są obowiązujące przepisy zmierzające do penalizacji takiego zachowania, jednakże statystyki zgromadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny pokazują, że jedynie znikoma ilość uchyleń zakończona jest wszczęciem postępowania administracyjnego lub wykroczeniowego. W roku 2014 wystosowano jedynie 901 wniosków do wojewody o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień, w roku 2015 – 1.604 wnioski, w roku 2016– 1.851 wniosków. Taki stan rzeczy spowodowany jest między innymi skomplikowaną procedurą dotyczą egzekucji tych świadczeń w administracji. Wątpliwa jest również skuteczność tego typu działań. Pomimo wynikającego z przepisów obowiązku szczepień, co więcej obowiązku zagrożonego sankcją, obserwujemy wzrost uchyleń od jego przestrzegania. Na gruncie opisanych okoliczności został przygotowany projekt zmian przepisów nazwany „Szczepimy, bo myślimy”, którego celem, zamiast penalizacji pewnych zachowań, jest wskazanie, że przestrzeganie istniejących obowiązków może prowadzić do rzeczywistych korzyści, w tym przypadku do większej punktacji przy przyjęciu do publicznego żłobka czy przedszkola. Naturalnym skutkiem proponowanych zmian będzie spadek uchyleń od realizacji obowiązku, a co za tym idzie wzrost poziomu wyszczepialności społeczeństwa.

Jaki mamy plan?

Projekt ustawy przewiduje, że potwierdzeniem posiadania przez dziecko wymaganych prawem szczepień ochronnych będzie dokument w postaci zaświadczenia wydawanego przez lekarza, do którego dziecko jest zapisane, czyli de facto lekarza, który najczęściej jest obecny przy szczepieniu dziecka. Ze względu na fakt, że obecne przepisy nie przewidują możliwości wydawania przez lekarzy takiego zaświadczenia, konieczne będzie wprowadzenie przepisu, który będzie regulował taką możliwość w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

Co należy zrobić?

Więcej informacji można uzyskać zadając nam pytania na FB, mailem, a także na stronie internetowej www.szczepimybomyslimy.pl. Znajduje się tam również lista do zbierania podpisów. Należy ją wypełnić i wysłać na adres:

„Szczepimy, bo myślimy”
Dolnośląska Izba Lekarska
Kazimierza Wielkiego 45
50-077 Wrocław

Można je także dostarczyć do dowolnej z Okręgowych Izb Lekarskich.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Podróże kształcą (II)

Następny

Krezusi pojednania

Zostaw komentarz