11 lipca 2024

loader

OPZZ apeluje o szybkie powołanie przedstawicieli rządu do Rady Dialogu Społecznego

Ostatnie posiedzenie Rady Dialogu Społecznego 22 listopada 2023 r. / fot. Facebook - Piotr Ostrowski

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zaapelował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o niezwłoczne powołanie przedstawicieli nowego rządu do Rady Dialogu Społecznego w celu umożliwienia jej pracy. 

Rada Dialogu Społecznego to instytucja zajmująca się rozwiązywaniem problemów na rynku pracy oraz współkształtująca ład społeczno-gospodarczy w Polsce. RDS wciąż jednak nie nie rozpoczęła pracy, ponieważ nie powołano przedstawicieli polskiego rządu, który powstał po wyborach 15 października.

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy – patrona dialogu społecznego – o pilne powołanie przedstawicieli strony rządowej na członków Rady Dialogu Społecznego.

Piotr Ostrowski w Piśmie do Prezydenta Andrzeja Dudy zwrócił też uwagę, że – zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego – posiedzenia Rady oraz jej Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się prawie trzy miesiące temu – 22 listopada 2023 roku.

Zwłoka prezydenta hamuje możliwość prowadzenia konstruktywnego dialogu między pracownikami, pracodawcami a rządem i rozwiązywania bieżących problemów rynku pracy. Jest to szczególnie istotne w obliczu wyzwań, jakie stoją przed polską gospodarką i społeczeństwem, w tym zmian na rynku pracy, regulacji praw pracowniczych i kwestii związanych z bezpieczeństwem socjalnym pracowników.

Treść Pisma do Prezydenta RP TUTAJ

/OPZZ/JM

Redakcja

Poprzedni

Sanders żąda zbadania możliwych zbrodni wojennych Izraela

Następny

Kiedy nie płacą za pracę