1 marca 2024

loader

Sympozjum „lewica po neoliberalizmie”

fot. red

Neoliberalizm schodzi ze sceny politycznej świata. Odchodzi nie tylko wskutek szkód jakie wyrządził światowej gospodarce, ustrojowi demokratycznemu czy stosunkom międzyludzkim, ale odchodzi
również wskutek rosnącej świadomości społecznej o tych szkodach czemu sprzyjają publikacje wielu filozofów, ekonomistów i polityków takich jak Th. Piketty, Sh. Zuboff, G. Kołodko, K. Pobłocki, H. Song czy J.E. Stglitz.

Powszechne staje się oczekiwanie nowej, pro-człowieczej ekonomii, nowych reguł społecznych. Oczekiwaniom tym towarzyszą nieznane naszym lewicowym przednikom wyzwania, takie jak katastrofa klimatyczna i biologiczna czy nieokiełznany rozwój technologii inwigilacyjnych i sztucznej inteligencji. W tej sytuacji w pełni zasadne jest pytanie: czym jest i czym powinna być lewica XXI wieku: czy, mówiąc obrazowo powinna wstydliwie „wyprowadzić” swój czerwony sztandar zastępując go sztandarami zielonym i w kolorach tęczy, czy też wręcz przeciwnie, powinna go podnieść, dodając do niego inne barwy symbolizujące prawa człowieka i walkę o ratunek naszej planety?

Na to pytanie będziemy usiłować odpowiedzieć (choćby w maleńkiej cząstce) na sympozjum „Lewica po neoliberalizmie”, które odbędzie się 25 listopada b.r. we Wrocławiu. Sympozjum, organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Przyszłość Socjalizm Demokracja przy wsparciu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Intencją organizatorów sympozjum nie jest poszukiwanie pomysłów programowych dla lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce, lecz zainicjowanie dyskusji o strategicznej roli lewicy we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Celem sympozjum jest skonkretyzowany opis trendów, sił oraz procesów, które działają w okresie schyłkowym doktryny zwanej neoliberalizmem.

Dyskusję w trzech panelach: „Człowiek a polityka”, Człowiek a gospodarka” i „Człowiek a człowiek” poprzedzi wykład prof. G. Kołodki „Wojna i pokój. Polityka i gospodarka”. Wśród panelistów między innymi parlamentarzyści Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Krzysztof Śmiszek, profesorowie J. Hańderek, A. Chmielewski, R. Kurek, M. Noga, oraz inni znani naukowcy i publicyści jak B. Kaczmarek, K. Janik czy T. Kochan.

Frekwencja na tym sympozjum będzie mieć duże znaczenie dla kontynuowania dyskusji w kręgach lewicowych. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia Przyszłość Socjalizm Demokracja zwraca się z zaproszeniem i apelem jednocześnie do ludzi lewicy o jak najszerszy udział w tym wydarzeniu.

Szczegóły dotyczące sympozjum w tym formularz rejestracji uczestnictwa znajduje się na stronie:
https://wns.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Lewica-po-neoliberalizmie

Do zobaczenia we Wrocławiu!
Jacek Uczkiewicz
Prezes
Stowarzyszenia Przyszłość

Jacek Uczkiewicz

Poprzedni

23-24 listopada 2022

Następny

Gospodarka 48 godzin