10 lipca 2024

loader

Autor: Jacek Uczkiewicz

Jacek Uczkiewicz

Narodowy Instytut Praw Człowieka?

Prodemokratyczna, progresywna część polskiego społeczeństwa zaskoczona została decyzją prof. M. Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich o odwołaniu jednego ze swoich zastępców – pan dr. Hanny Machińskiej. Pani dr Machińska, wybitna specjalistka w zakresie praw człowieka zyskała…

Sympozjum „lewica po neoliberalizmie”

Neoliberalizm schodzi ze sceny politycznej świata. Odchodzi nie tylko wskutek szkód jakie wyrządził światowej gospodarce, ustrojowi demokratycznemu czy stosunkom międzyludzkim, ale odchodzirównież wskutek rosnącej świadomości społecznej o tych szkodach czemu sprzyjają publikacje wielu filozofów, ekonomistów i polityków takich jak Th. Piketty, Sh.…

Universitates ante portas!

Najbardziej renomowaną uczelnią techniczną na świecie jest MIT (Massachusetts Institute of Technology). Powstał w 1861 r i od wielu lat jest liderem wśród technicznych wyższych uczelni. Wciąż pod tą samą nazwą. Przywiązanie do nazwy wyższej uczelni to rzecz ważna dla budowy jej pozycji w środowisku…

Polska węglem leży i kwiczy

Premier i nadpremier prężą muskuły na międzynarodowych arenkach, rozstawiają po kątach Francję, Niemcy i kogo popadnie, aby wybić się na nowego lidera nowej Unii Europejskiej, a tymczasem w kraju afera goni aferę i co jedna…

Nie bądźmy frajerami

Ze zdumieniem przeglądam strony internetowych portali. Owszem, jest o tym, że „przywódcy G7 zadrwili z Putina”, ale ani słowem o decyzji USA w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.