2 marca 2024

loader

70 lat stosunków dyplomatycznych z ChRL

W roku 1949 powstała Chińska Republika Ludowa. Polska była jednym z pierwszych państw, które nawiązały z nią stosunki dyplomatyczne. W związku z tą ważną rocznicą Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza (Sino-Cham) zorganizowała konferencję z udziałem dyplomatów oraz przedstawicieli biznesu z obydwu państw.

Istniejąca od 14 marca 2019 roku Izba jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli chińskich firm działających w Polsce.
W przemówieniu powitalnym J.E. Ambasador Chin w Polsce Liu Guangyuan podkreślił przyjazny charakter stosunków pomiędzy Chinami a Polską zainaugurowanych 70 lat temu. W tym okresie dyplomacja polska wspierała konsekwentnie starania strony chińskiej o zapewnienie Chinom należnego im miejsca w ONZ, którego były pozbawione w latach 1949-1971. Obecnie Chiny są rzecznikiem wspólnych działań poszczególnych narodów i dążenia do ukształtowania wspólnoty połączonej jednym losem. Tym celom służy m.in. realizacja inicjatywy Pasa i Nowego Jedwabnego Szlaku oraz mechanizm współpracy z Chinami państw Europy Środkowej i Wschodniej „17+1”, do których strona polska przywiązuje dużą wagę.
Pomiędzy Chinami a Polską nie ma konfliktu interesów i nie ma także negatywnych obciążeń historycznych. Rozszerzające się stosunki handlowe i kulturalne związane są z rosnącym wzajemnym zainteresowaniem społeczeństw obu państw. Obecnie w Chinach czynnych jest 14 ośrodków nauki języka polskiego.
Przewodniczącym konferencji był Liu Hongxing – prezes Zarządu Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej. W ramach konferencji miały miejsce dwa panele dyskusyjne: p i e r w s z y poświęcony wymianie doświadczeń w rozwoju relacji chińsko-polskich oraz perspektywom na przyszłość i d r u g i – na temat wspólnego realizowania Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz formatu współpracy „17+1”.
W obrębie drugiego panelu, którego moderatorem był Bao Jianlin – I wiceprezes Zarządu Izby – przedmiotem dyskusji był rozwój chińskich przedsiębiorstw w Polsce i perspektywy nowoczesnych technik komunikacyjnych. W wystąpieniach panelowych przedstawiciele strony polskiej zwrócili uwagę m.in. na pomyślny rozwój polskiego eksportu rolno-spożywczego oraz wzrastającą ilość turystów chińskich w Polsce dochodzącą do około 150 000 rocznie. Podkreślili też zbyt małą ilość polskich specjalistów zajmujących się na placówkach zagranicznych problemami współpracy gospodarczej polsko-chińskiej. Marek Kłoczko – wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej – zwrócił uwagę na naszą niedostateczną znajomość różnic kulturowych pomiędzy poszczególnymi częściami Chin, które są kontynentem, a nie krajem. Jest to szczególnie istotne dla rozwoju kontaktów regionalnych, których jest – według polskich źródeł – 50, a według źródeł chińskich – 37.
Przemawiający znakomicie po polsku radca polityczny Ambasady ChRL Yao Dongye nawiązał do tradycji historycznych. W czasie II wojny światowej zarówno Polska jak i Chiny walczyły z faszyzmem. Wspomniał też o ważnych wydarzeniach we współpracy kulturalnej. Należały do nich m.in. entuzjastycznie przyjmowane w Chinach występy Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Nawiązując do współczesności dyplomata chiński podkreślił znaczenie dla obydwu stron utrzymania – w skali międzynarodowej – zasad wolnego handlu.

Andrzej Wilk

Poprzedni

Vivat Polonia!

Następny

Plastik jest wszędzie

Zostaw komentarz