18 maja 2024

loader

Autor: Andrzej Wilk

Andrzej Wilk

O filozofii sportu i jej społecznych kontekstach

Boks jako ucieczka przed neoliberalizmem? Profesor Joseph Lewandowski w swojej książce „On Boxing: Critical Interventions in the Bittersweet Science” analizuje powiązania między boksem a społecznymi konsekwencjami robotyzacji i neoliberalizmu. Według niego, boks może służyć jako ucieczka od trudnych warunków życia i wzywa…

Marks nie był marksistą

14 marca 1883 roku w Londynie zmarł Karol Marks. Pozostawił dzieła z zakresu filozofii, ekonomii, socjologii i historii. Były one tłumaczone i wydawane w kilkudziesięciu językach. Badacze jego dorobku i biografii usiłowali i usiłują odpowiedzieć na pytanie: czy miał rację? John Kenneth Galbraith był zdania, że przeważnie…

Dążenia i złudzenia Gorbaczowa

7 września 2022 roku posłowie niemieckiego parlamentu wchodząc do obszernej sali posiedzeń zobaczyli umieszczony wysoko ogromny portret Michaiła Gorbaczowa. Zarówno władze Niemiec, profesorowie jak i dziennikarze oraz liczne rzesze obywateli reprezentujący różne środowiska, ze szczególnym…

Polskie legiony i ich komendant

Prof. Tomasz Nałęcz w artykule („Gazeta Wyborcza”, 20 sierpnia 2022) przedstawił powstanie legendy Legionów i wykorzystanie przez Józefa Piłsudskiego tej legendy w charakterze broni politycznej. Ten interesujący i potrzebny artykuł skłania do dodatkowych rozważań. Autor zwraca uwagę na znaczenie rewolucji rosyjskiej z marca 1917 roku dla stanowiska…

Jąkał się w dwudziestu językach

5 sierpnia 1895 roku zmarł w Londynie Fryderyk Engels. Zgodnie z jego wolą zwłoki zostały skremowane, a popiół wysypany do Oceanu Atlantyckiego. Liczni turyści z całego świata odwiedzający mogiłę Karola Marksa na londyńskim cmentarzu High Gate zazwyczaj znają  tekst przemówienia Engelsa  wygłoszonego nad tą mogiłą…

Gwarancje i bomby

Zdumiewająca swą agresywnością i bezczelnością rosyjska napaść na Ukrainę jest zaprzeczeniem prawnomiędzynarodowych gwarancji, których Rosja udzieliła Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego. Warto przypomnieć, że rozpad ten oznaczał obecność potężnych arsenałów rakietowo-nuklearnych na terenie czterech państw-Rosji,…

Wspomnienia: Helena Chodkowska

Okres transformacji ustrojowej oznaczał zapotrzebowanie na uzyskanie wykształcenia w zakresie zarządzania i marketingu. Ważną rolę zarówno w wypracowanie koncepcji tego wykształcenia jak i jej wdrażania w praktycznym funkcjonowanie wyższych szkół niepaństwowych odegrała Helena Chodkowska (1947-2006). Na jej rozległą wiedzę i umiejętności składały się…

Nasz towarzysz Wiesiek?

Międzynarodowe zainteresowanie Polską Ludową i przywództwem Wiesława Gomułki spowodowały burzliwe wydarzenia w październiku 1956 roku. Zainteresowanie długofalowe znalazło wyraz m.in. w publikacjach książkowych. Niektóre z nich miały charakter specjalistyczny i adresowane były do środowisk akademickich i dziennikarskich. Szerszy zasięg miała wydana w roku 1972 przez popularne wydawnictwo…

Polonofile i antypoloniści

Niepokojąca i oburzająca jest wiadomość o zlikwidowaniu rosyjskojęzycznej części portalu Culture.pl. Posunięcie to zapewne ucieszyło rosyjskich nacjonalistów dla których zainteresowanie Polską i wiedza o polskiej kulturze była czymś nagannym, gdyż Polacy to „buntowszcziki”. Wiele lat temu byłem świadkiem rozmowy pomiędzy Rosjanami, z których jeden podkreślał,…

Pięć lat temu odszedł wielki Wład

Prof. Władysław Markiewicz był przez wiele lat związany z Polską Akademią Nauk. Był jej członkiem rzeczywistym i wiceprezesem. Członkowie PAN i pracownicy Akademii mówili o nim – Wielki Wład. Uważali go za swego przywódcę, który – w różnych okresach i w trudnych warunkach bronił autonomii Akademii i jej…