18 kwietnia 2024

loader

Czas na przejrzystość najmu krótkoterminowego

fot. Pixabay

W obliczu rosnącej popularności platform wynajmu krótkoterminowego, takich jak Airbnb, Booking czy Expedia, które stanowią około 25% oferty zakwaterowania turystycznego w UE, Parlament Europejski podjął decyzję o ujednoliceniu przepisów dotyczących tego sektora. Dzięki głosowaniu, w którym 493 posłów opowiedziało się za nowymi regulacjami, przy 14 przeciwnych i 33 wstrzymujących się, przyjęto zharmonizowane wymogi dotyczące gromadzenia i udostępniania danych związanych z usługami wynajmu krótkoterminowego. Celem działań PE jest promowanie przejrzystej i odpowiedzialnej gospodarki platformowej przy jednoczesnej ochronie konsumentów przed nieuczciwymi ofertami.

Zgodnie z nowymi przepisami, platformy internetowe oferujące usługi wynajmu krótkoterminowego będą musiały przestrzegać obowiązków dotyczących procedur rejestracji i udostępniania danych. Ma to na celu umożliwienie odpowiednim organom skuteczniejszego identyfikowania i weryfikacji ofert wynajmu. Dzięki prostej procedurze rejestracji online, władze będą mogły łatwiej zidentyfikować gospodarzy i ich nieruchomości, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa usług dla podróżnych.

Wymiana danych dla lepszego egzekwowania przepisów

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek utworzenia przez państwa członkowskie UE jednego cyfrowego punktu dostępu, przez który platformy będą miesięcznie przekazywać dane dotyczące aktywności gospodarzy. Informacje te, takie jak liczba nocy wynajmu, liczba gości, adres nieruchomości czy numer rejestracyjny, pozwolą na skuteczniejsze monitorowanie rynku oraz lepsze egzekwowanie przepisów.

Głosy z parlamentu

W kontekście przyjęcia nowych przepisów, eurodeputowany Brando Benifei z grupy Socjalistów i Demokratów, pełniący rolę negocjatora, podkreślił znaczenie nowych regulacji:

„Dzisiaj głosowaliśmy za poprawą przejrzystości w zakresie wynajmu krótkoterminowego. Nadszedł czas, aby zapewnić władzom publicznym narzędzia niezbędne do uregulowania tego sektora, który wciąż przeżywa boom!”

Benifei zwrócił uwagę na negatywne skutki „turystyfikacji” miast, takie jak wzrost cen mieszkań i spadek dostępności oferty dla stałych mieszkańców, podkreślając, że nowe regulacje mają na celu zapewnienie narzędzi do uregulowania rynku.

„Dzisiejsze głosowanie to krok w kierunku lepszej regulacji rynku wynajmu krótkoterminowego w Internecie. Jestem dumny z tego, że zatwierdzone zostały wszystkie nasze priorytety: gospodarze otrzymają numer rejestracyjny, platformy internetowe będą musiały zadbać o to, aby informacje podawane przez gospodarzy były prawidłowe, a władze będą mogły wreszcie podjąć działania w przypadku nieuczciwego wykorzystywania platform” – dodał Benifei.

Następne kroki

Po przyjęciu tekstu przez Radę, rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 24 miesiące po publikacji. Jest to znaczący krok naprzód w zapewnieniu, że wynajem krótkoterminowy w UE będzie bardziej przejrzysty i bezpieczny dla wszystkich stron.

W obliczu rosnącej popularności usług wynajmu krótkoterminowego i związanych z nią wyzwań, te nowe regulacje stanowią ważny postęp w kierunku ujednolicenia i harmonizacji przepisów na poziomie UE, zapewniając jednocześnie ochronę konsumentów, gospodarzy i lokalnych społeczności przed negatywnymi skutkami tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

Redakcja

Poprzedni

Europa murem za Ukrainą

Następny

Wyborczy święty Graal