18 kwietnia 2024

loader

Europa murem za Ukrainą

fot. europarl.europa.eu

W przyjętym dzisiaj apelu przez posłów Parlamentu Europejskiego pojawia się zdecydowane wezwanie do państw Unii Europejskiej oraz sojuszników z NATO, by zintensyfikować wsparcie dla Ukrainy w jej walce przeciwko agresji Rosji. W trakcie sesji plenarnej, która odbyła się dzisiaj, podkreślono, że pomoc wojskowa dla Ukrainy nie powinna być ograniczana przez samozadowolenie ani wahanie.

Posłowie zgodnie stwierdzili, że kluczowe jest, by Ukraina odniosła zwycięstwo w wojnie wywołanej przez Rosję. Jest to nie tylko kwestia obrony suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ale również ochrona przed dalszymi konsekwencjami dla stabilności geopolitycznej w Europie i poza nią. Rezolucja, która została przyjęta większością głosów (451 za, 46 przeciw, przy 49 wstrzymujących się), odzwierciedla silne przekonanie, że wygrana Ukrainy jest niezbędna do odstraszenia innych autorytarnych reżimów od podobnych agresji.

W dokumencie zaznaczono, że wsparcie militarne dla Ukrainy powinno obejmować dostarczenie amunicji, pocisków, zaawansowanych systemów obrony powietrznej, a także inwestycje w europejski przemysł obronny, aby sprostać rosnącym potrzebom Ukrainy i jednocześnie uzupełnić zapasy w krajach UE. Szczególnie podkreślono potrzebę dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu, takich jak TAURUS czy Storm Shadow/SCALP, różnych rodzajów artylerii i amunicji (w szczególności kalibru 155 mm), a także dronów i systemów do ich zwalczania.

Zwrócono także uwagę na konieczność wspierania Ukrainy przez wszystkie państwa członkowskie UE i sojuszników z NATO kwotą nie mniejszą niż 0,25% ich PKB rocznie. Ponadto, wezwano do natychmiastowego dialogu z firmami zbrojeniowymi w celu zwiększenia produkcji i dostaw amunicji, pocisków i rakiet na Ukrainę.

Parlament Europejski podkreślił również pilną potrzebę skonfiskowania rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych przez UE i wykorzystania ich do odbudowy Ukrainy oraz wypłaty odszkodowań ofiarom wojny. Wzywa do utrzymania i rozszerzenia sankcji wobec Rosji i jej sojusznika, Białorusi, w tym zakazu importu rosyjskiego uranu, wyrobów metalurgicznych, a także pełnego embarga na import rosyjskich produktów rolnych, rybołówstwa, paliw kopalnych i skroplonego gazu ziemnego.

W rezolucji wyrażono potępienie dla tych krajów, firm, stowarzyszeń i osób, które wspierają Moskwę w obchodzeniu sankcji unijnych, podkreślając, że takie destrukcyjne praktyki powinny być karane na szczeblu UE.

Groźby Putina

W kontekście zdecydowanego apelu Parlamentu Europejskiego o wsparcie dla Ukrainy, warto również wspomnieć o ostatnich groźbach prezydenta Rosji będącymi odpowiedzią na wypowiedź Emmanuela Macrona w sprawie możliwego wysłania wojsk na Ukrainę, czego nie wykluczają niektóre państwa Unii Europejskiej. Prezydent Francji stwierdził po spotkaniu z szefami państw i rządów krajów europejskich, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa w Europie. 

Putin odnosząc się do możliwości wysłania wojsk na Ukrainę, wyraźnie zaznaczył, że takie działania mogą prowadzić do eskalacji konfliktu do niebezpiecznych rozmiarów, włącznie z wojną jądrową. „Muszą zdawać sobie sprawę, że dysponujemy również bronią, która może trafić w cele na ich terytorium. Wszystko to serio grozi konfliktem z użyciem broni jądrowej i zniszczeniem cywilizacji” – podkreślił, stawiając pytanie o świadomość potencjalnych konsekwencji swoich działań przez kraje Zachodu.

Rosyjski autokrata nie omieszkał również propagandowo pochwalić się postępami w rozwijaniu pocisków hipersonicznych o zdolnościach jądrowych, które mogą przemieszczać się z prędkością znacznie przekraczającą prędkość dźwięku, co według niego świadczy o pełnej gotowości strategicznych sił jądrowych kraju.

Ponowny zwrot Putina w kierunku retoryki opartej na groźbach wojny jądrowej spotkał się z niepokojem i krytyką na świecie. Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Jądrowej (ICAN) zareagowała jego słowa, wskazując na konieczność zakończenia eskalacji wojowniczej retoryki wokół Ukrainy. „Powrót prezydenta Putina do jawnych gróźb jądrowych dzisiaj jest nie do przyjęcia” – zauważyła organizacja, podkreślając niebezpieczeństwa związane z takimi wypowiedziami.

Interesujące są również ujawnione dokumenty, opublikowane przez „The Financial Times”, które rzucają światło na warunki, w których Rosja rozważyłaby użycie broni jądrowej, pokazując różne scenariusze mogące prowadzić do tak drastycznych decyzji.

Te scenariusze obejmują sytuacje, które Rosja mogłaby postrzegać jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej suwerenności lub istnienia państwa. Na przykład, jednym z takich scenariuszy jest zniszczenie 20% strategicznych okrętów podwodnych Rosji wyposażonych w balistyczne pociski rakietowe, co mogłoby zostać uznane za krytyczne osłabienie zdolności odstraszania nuklearnego kraju. Innym przykładem jest zniszczenie trzech lotnisk wojskowych, co również mogłoby być interpretowane jako próba zneutralizowania rosyjskiej siły wojskowej i strategicznej.

W kontekście tych informacji, najświeższe ostrzeżenia Putina o możliwości eskalacji konfliktu do etapu wojny jądrowej i ostatni apel Parlamentu Europejskiego nabierają dodatkowego wymiaru.

Wzywając do solidarności i pomocy dla Ukrainy, Parlament stoi przed wyzwaniem znalezienia odpowiedzi na rosnące napięcia i zagrożenie eskalacją na niespotykaną dotąd skalę. Działania, mające na celu wsparcie Ukrainy, muszą prowadzone z pełną świadomością potencjalnych konsekwencji międzynarodowych, zachowując równowagę między koniecznością obrony suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy a unikaniem działań mogących prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu.

Ważne jest również to, aby nie poddawać się całkowicie presji i taktyce „zarządzania strachem”, którą stosuje Rosja. Uleganie tej presji i ograniczanie wsparcia dla Ukrainy z obawy przed eskalacją konfliktu do poziomu jądrowego mogłoby oznaczać zwycięstwo strategii zastraszania stosowanej przez Kreml, co z kolei mogłoby mieć długoterminowe konsekwencje dla międzynarodowego porządku i stabilności.

Wsparcie dla Ukrainy powinno być dostosowane do realiów na miejscu i dostarczane w taki sposób, aby maksymalizować pomoc w obronie jej suwerenności i terytorialnej integralności, jednocześnie minimalizując ryzyko niepotrzebnej eskalacji.

ep/cd/jm

Redakcja

Poprzedni

Dlaczego zagraniczne firmy zwiększają swoje inwestycje w Chinach?

Następny

Czas na przejrzystość najmu krótkoterminowego