21 kwietnia 2024

loader

Działania zapobiegające epidemii po rozpoczęciu nauki w Chinach

1 września był dniem otwarcia nowego roku szkolnego w większości placówek edukacyjnych w Chinach. Zanim to nastąpiło kadra pedagogiczna oraz administracja musiały pokonać wiele trudności związanych z zapobieganiem i kontrolą epidemii. Podjęto także decyzję, że szkoły będą otwierać się stopniowo.

W pierwszej połowie 2020 roku, ze względu na epidemię koronawirusa placówki edukacyjne w Chinach zasadniczo przeszły na nauczanie online. Oznaczało to zwiększenie kosztów zarządzania. Należy także zauważyć różnice w efektywności nauczania w porównaniu z nauką tradycyjną w ławce szkolnej. Nauka przed ekranem komputera nie oddaje atmosfery szkolnych klas, korytarzy czy boisk.
Obecnie trwa globalna pandemia. Sytuacja epidemiologiczna w Chinach jest ogólnie stabilna i stale poprawia się, zapobieganie i kontrola choroby stały się codziennością, a produkcja i życie wróciły do ​​normy. W duchu dbania o zdrowie nauczycieli i uczniów oraz prowadzenia sprawnej pracy dydaktycznej, wszystkie regiony wprowadziły zasady dotyczące ochrony zdrowia. Na potrzeby zachowania bezpieczeństwa wśród uczniów, w różnych klasach przeprowadzono testy kwasów nukleinowych. Zgodnie z założeniem kierownictwa szkół, ogólny porządek nauczania z przeszłości został przywrócony. Jesienią znów w chińskich szkołach można było usłyszeć jak uczniowie czytają na głos w klasach, w kampusam szkolnych i uniwersyteckich pojawili się nauczyciele i młodzi ludzie. Do 18 września wszystkie prowincje w kraju otworzyły partiami szkoły, do których uczęszcza 242 miliony uczniów, co stanowi prawie 90% ogólnej liczby uczniów. Wskaźnik ten świadczy o tym, że system edukacji zdał ważny egzamin oraz osiągnął bezpieczny, normalny i pełen start semestru zimowego, a także że szkoły w pełni przywróciły normalny porządek kształcenia.
Oznacza to, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów nie muszą już całymi dniami wpatrywać się w komputery, rodzice zaś nie muszą nadzorować ich każdego dnia. Rodzice, uczniowie i nauczyciele nie będą odczuwali zmęczenia w związku z edukacją online. Powrót do normalności jest ważny dla każdego.
Jednocześnie placówki edukacyjne odpowiedziały na wezwanie rządu, w tym Ministerstwa Edukacji, wprowadzając środki zapobiegające i kontrolujące epidemię, wzmacniając testowanie na koronawirusa, zapewniając higienę na stolówkach i opiekę medyczną dla nauczycieli oraz uczniów. Według czterech zasad „wczesnego wykrycie, wczesnego zgłaszania się, wczesnej izolacji i wczesnego leczenia” komisje zdrowia w wielu miejscach zorganizowały szpitalach specjalne strefy, aby zapewnić uczniom z gorączką pomoc lekarską w jak najszybkim czasie i reagować w nagłych wypadkach. System ten jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo nauczycieli oraz uczniów. Pozwala także na sprawne przemieszczanie się. Dotyczy to szczególnie uczniów, którzy odbywają staże poza budynkiem szkoły, poszukują pracy, w przypadkach gdy wystąpiły nagłe wypadki rodzinne lub zdrowotne. Przed wyjazdem poza miasto muszą oni wpełnić wniosek, poddawani są też kontroli zdrowia. Dzięki technologii informacyjnej ich przemieszczanie się jest kontrolowane co zapewnia ochronę ich zdrowia, jak i innych osób.
Chiński Dzień Narodowy i Święto Środka Jesieni odbyły się wkrótce po rozpoczęciu zajęć szkolnych. Był to czas podróży do rodzinnych domów, co oznaczało, że wykładowcy akademiccy oraz studenci wyjechali. Wszyscy podróżujący, niezależnie od środka komunikacji, musieli poddać się zasadom i obostrzeniom związanym z zapobieganiem epidemii. Było to nie małe wyzwanie. W związku z tym niektóre uniwersytety wydłużyły czas wolny dla pracowników oraz studentów. Pekiński Uniwersytet ogłosił czas wolny od zajęć w dniach od 1 do 8 października, inne uczelnie skróciły ten czas do 3-4 dni, ale wydłuży się czas wolny w przyszłości podczas ferii zimowych. 
Epidemia zmieniła codzienność i zakłóciła normalny rytm życia, uniemożliwiając pracę w większości uniwersytetów, szkół podstawowych i przedszkoli w Chinach oraz na świecie. Oczekuje się, że kompleksowe wysiłki wszystkich placówków edukacyjnych w semestrze zimowym mogą skutecznie zagwarantować bezpieczeństwo zdrowia nauczycieli, uczniów i studentów. Wprowadzone we wszystkich placówkach edukacyjnych w Chinach działania zapobiegające zarażeniom koronawirusem są niezmiennie i konsenkwentnie stosowane, dzięki czemu uczniowie, studenci, rodzice, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy administracji mogą czuć się bezpiecznie. Do końca roku pozostało mniej niż 40 dni. Życzymy sobie aby w tym czasie nauka była prowadzona płynnie, aby młodzi mogli zdobywać wiedzę w zdrowiu.+

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Sezon przed burzą

Następny

48 godzin sport

Zostaw komentarz