Połączenia kolejowe obsługiwane przez China Railway Express w ostatniej dekadzie przyniosły korzyści wielu krajom

2 czerwca z terminalu logistycznego w prowincji Shanxi, w północnych Chinach wyruszył do Paryża pociąg towarowy China Railway Express z ładunkami zawierającymi artykuły medyczne i sprzęt do ćwiczeń. Jest to pierwszy pociąg towarowy w ramach stałej linii China Railway Express z Shanxi do Francji.

Według danych Chińskiego Generalnego Urzędu Celnego, w pierwszym kwartale tego roku 1941 pociągów China Railway Express, przewiozło 174 000 TEU (jednostka pojemności używana często w transporcie, równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp), co stanowi wzrost odpowiednio o 15 i 18 procent w porównaniu z analogicznych okresem ubiegłego roku. Do maja 2021 r. pociągi towarowe China Railway Express odbyły 38 tys. kursów i przewiozły 3,4 mln TEU ładunków, docierając z nimi do ​​151 miast w 22 europejskich krajach.
Dziesięć lat temu pierwszy pociąg China Railway Express – Yuxin’ou (Chongqing-Xinjiang-Europa), wyruszył ze stacji Tuanjiecun w Chongqing w południowo-zachodnich Chinach do Duisburgu w Niemczech, otwierając tym samym nowy rozdział w historii międzynarodowego transportu kolejowego oraz nadając nowy impuls wymianie handlowej między Chinami a Europą.
Od 2013 roku, kiedy Chiny przedstawiły swoją inicjatywę Pasa i Szlaku (BRI), China Railway Express wszedł na szybką ścieżkę rozwoju. Coraz więcej chińskich miast, takich jak Chengdu, Zhengzhou, Yiwu, Xi’an i Urumqi , otwierało połączenie kolejowe z Europą.
W porównaniu z innymi środkami transportu towarowego, połączenia kolejowe obsługiwane przez China Railway Express są bezpieczniejsze, szybsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska oraz mniej narażone na wpływ warunków atmosferycznych. Drogą tą, przewożonych jest wiele rodzajów towarów, takich jak odzież, artykuły codziennego użytku, produkty elektroniczne, sprzęt mechaniczny, produkty chemiczne, masa celulozowa i papiernicza, zboże, świeża żywność w kontenerach chłodniczych, a także sprzęt medyczny.
W czasie epidemii COVID-19 zaostrzył się „zagraniczny apetyt” na produkowane w Chinach towary, wielu chińskich producentów przestawiło się z transportu morskiego na bezpieczne i stabilne połączenia kolejowe China Railway Express z powodu opóźnień w dostawach i gwałtownie rosnących cen transportu morskiego, jak można przeczytać w artykule opublikowanym na stronie internetowej Financial Times.
Od czasu wybuchu COVID-19 China Railway Express pokazał światu swoją rolę w promowaniu wzajemnych korzyści i współpracy win-win jaką przynosi międzynarodowy handel. Nie tylko transportowano do Europy bardzo potrzebne materiały i produkty służące do walki z epidemią, czy artykuły codziennego użytku, ale również przywieziono do Chin wiele wysokiej jakości towarów produkcji zagranicznej.
Chiny to nie tylko „fabryka świata”, ale „rynek światowy”, mający prawie 400 milionową klasę średnią, a więc ogromny rynek konsumencki.
W Zhengzhou, stolicy prowincji Henan w środkowych Chinach, wiele osób jest przyzwyczajonych do kupowania importowanych towarów w sklepie sprzedającym produkty przewożone przez China Railway Express. Szczególną popularnością wśród lokalnych konsumentów cieszą się takie produkty jak mleko z Niemiec, czekoladki z Belgii czy francuskie czerwone wino.
Na ulicach chińskich miasta można zobaczyć importowane luksusowe samochody, które do Chin przywiozły pociągi China Railway Express.
Chociaż epidemia COVID-19 wciąż obecna jest na całym świecie, China Railway Express, nazywana „stalową flotą wielbłądów”, cały czas utrzymuje swoją gotowość. Przekazując ideę wzajemnej pomocy i wspólnoty wspólnego ludzkiego losu, China Railway Express pomagają wznowić pracę i produkcję, a także szybkie ponowne otwarcie gospodarki w krajach leżących wzdłuż BRI, co wpływa na wzmocnienie stabilności globalnych łańcuchów dostaw i stworzenie nowych możliwości dla globalnego ożywienia i rozwoju gospodarczego.

Chiny napędzają jakościowy wzrost gospodarczy dzięki technologiom cyfrowym

Fala cyfryzacji nabiera coraz szybszego tempa, technologie cyfrowe wspomagają wysokiej jakości postęp gospodarczy Chin.

Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką cyfrową na świecie i zbudowały drugą co do wielkości sieć światłowodową i 4G. Do końca ubiegłego roku udział PKB w wartości dodanej głównych branż gospodarki cyfrowej osiągnął 7,8 procent.
Gospodarka cyfrowa jest postrzegana jako przyszłość globalnego rozwoju. Potrzeba innowacji naukowo-technicznych i cyfrowej transformacji, aby wygenerować nowy impuls rozwojowy.
Technologia rozpoznawania układu żył pozwala ludziom płacić i potwierdzać swoją tożsamość za pomocą prostego skanu dłoni, a okna pojazdów, gdy są wyposażone w sztuczną inteligencję, Internet rzeczy i 5G, mogą zostać zamienione w gigantyczne ekrany dotykowe, które wyświetlają wszelkiego rodzaju informacje. Ponadto, mobilne stacje łączności, które integrują funkcje sieci szkieletowej, stacji bazowej i systemu dyspozytorskiego, odgrywają istotną rolę w zapewnieniu stabilnej komunikacji podczas misji ratunkowych.
Jako technologie ogólnego przeznaczenia, technologie cyfrowe przeniknęły do ​​różnych aspektów gospodarki i społeczeństwa, napędzając poprawę warunków życia, zarządzanie społeczne i postęp gospodarczy.
Technologie cyfrowe zdecydowanie przyspieszyły transformację i modernizację gospodarki oraz sprawiły, że rozwój wysokiej jakości stał się bardziej efektywny. Napędzane cyfryzacją nowe modele biznesowe stale pojawiały się w ostatnich latach, generując nowe miejsca pracy i branże.
W walce z ubóstwem chińscy rolnicy sprzedawali swoje produkty rolne do każdego zakątku kraju, a dziś telefony komórkowe są dla nich nowym „narzędziem rolniczym”, które zwiększa ich dochody. Chińska gospodarka cyfrowa przyniosła w zeszłym roku zyski rzędu 39,2 biliona juanów (6,1 biliona dolarów), co stanowi 38,6 procent PKB kraju, według raportu na temat rozwoju gospodarki cyfrowej Chin. Gospodarka cyfrowa generuje również ogromne dywidendy, które przynoszą korzyści ludziom.
Obecnie władze lokalne w całych Chinach dążą do cyfryzacji swoich usług. 21 regionów na poziomie prowincji i 122 miast w całym kraju ustanowiło platformy cyfrowe, udostępniając społeczeństwu ponad 98 000 zbiorów danych. W czasie epidemii COVID-19 chiński rząd wprowadził cyfrowy system kodów zdrowia, który działał jako e-paszport informujący o stanie zdrowia osób w czasie rzeczywistym. Poza tym, chińskie lokalne rządy uruchomiły całodobowe platformy usług online, które wspierają załatwianie wszelkiego rodzaju spraw administracyjnych.
Trzymając rękę na pulsie stale zmieniających się trendów big data i adaptowaniu ich do krajowej strategii big data, poprzez rozwój infrastruktury cyfrowej oraz promocję integracji i udostępnianie zasobów danych, Chiny będą lepiej służyć rozwojowi gospodarczemu i społecznemu oraz poprawie warunków życia w dobie digitalizacji.

Chińska sieć autostrad pokazuje chińską ekspansywność i rozwój

Pod koniec 2020 r. łączna długość chińskich autostrad osiągnęła 160 000 km. Szybki rozwój, w ostatnich trzech dekadach, sieci chińskich autostrad budowanych od zera to doskonały przykład pokazujący rozwój, zmiany i osiągnięcia Chin.
Chińskie autostrady są świadkiem chińskiej siły i determinacji w budowie autostrad tam, gdzie jest to możliwe. Od czasu wdrożenia polityki reform i otwarcia na świat, zwłaszcza od XVIII Zjazdu KPCh w 2012 roku, program budowy autostrad w Chinach osiągnął gwałtowny rozwój. Wszystkie chińskie miasta, liczące ponad 200 000 mieszkańców zostały połączone siecią autostrad pod koniec trwania trzynastego planu pięcioletniego.
Autostrada Pekin-Urumqi, która ciągnie się od stolicy Chin, Pekinu, aż do Urumqi w Ujgurskim Regionie Autonomicznym Xinjiang, przebiega przez rozległą pustynię Gobi i skraca dystans między Pekinem a Urumczi o ponad 1300 kilometrów. W ciągu 40 lat Chiny utworzyły sieć autostrad, które łączy regiony wschodnie i zachodnie kraju oraz biegnie z północy na
południe Chin.
Patrząc na rozwój chińskiej sieci autostrad można zaobserwować tajemnicę sukcesu chińskiego rozwoju. Sieć autostrad stworzyła możliwości rozwojowe na bardzo wielu kierunkach.
Autostrada Guangzhou-Shenzhen, jedna z najbardziej ruchliwych autostrad w Chinach, łączy Kanton, Dongguan, Shenzhen w prowincji Guangdong i Hongkong. Przy średnim dziennym natężeniu ruchu wynoszącym 650 000 pojazdów, ta droga przyspieszyła zintegrowany rozwój Guangdong i Hongkongu, poprawia funkcjonowanie branż i restrukturyzację gospodarczą miast wzdłuż autostrady oraz ułatwia powstanie światowej klasy megapolis.
Autostrady zbudowały szczególną więź między różnymi częściami Chin, utworzyły sieć, która ułatwia przepływ zasobów i dzielenie się możliwościami, a także pozwala różnym obszarom na wzajemne się uzupełnianie. Sieć autostrad stworzyła solidne podstawy dla skoordynowanego rozwoju różnych regionów i swobodnego krążenia w rodzimym obiegu gospodarczym.
W rzeczywistości autostrady w Chinach nie tylko prezentują nową filozofię rozwoju kraju, ale pomagają promować tą filozofię w wielu różnych obszarach. Przykładem może być usunięcie wszystkich punktów poboru opłat na prowincjonalnych granicach krajowych dróg ekspresowych w celu obniżenia kosztów logistycznych i poprawy efektywności sieci drogowej, przy zachowaniu jak największego stopnia priorytetu ochrony ważnych stref ekologicznych i unikania ekologicznie wrażliwych obszarów w czasie wyznaczania nowych kierunków autostrad. Chińskie autostrady przechodzą również cyfrowa transformację, system autostrad wyposażany jest w nowe technologie, takie jak superkomputery, big data, sztuczna inteligencja, blockchain.
Chińska sieć autostrad będzie miała ogromny wpływ na przyszłość chińskiego rozwoju. Budowa infrastruktury odgrywa ważną rolę w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i generuje silny efekt rozlania w wielu sektorach gospodarki. Pomaga obniżyć koszty obiegu gospodarczego w kraju i poprawić ogólną efektywność operacji gospodarczych.
Zdolność do zapewnienia kompleksowej infrastruktury przez dany kraj, pokazuje jego potencjał do mobilizowania zasobów, organizowania działań i realizacji planów. Osiągnięcia Chin w budowie infrastruktury, takiej jak autostrady i szybkie linie kolejowe, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej efektywności zarządzania państwem, to kamień węgielny chińskiego rozwoju gospodarczego.

Współpraca Pasa i Szlaku drogą nadziei

27 maja, na Węgrzech odbyła się inauguracja największej w kraju elektrowni słonecznej. Inwestorem 100-megawatowej elektrowni fotowoltaicznej, zlokalizowanej w pobliżu południowo-zachodniego miasta Kaposvar, jest China National Machinery Import and Export Corporation (CMC).

Elektrownia, której budowa rozpoczęła się w czerwcu 2019 r., po podłączeniu do sieci ma produkować 130 mln kWh energii elektrycznej rocznie i pomóc Węgrom zaoszczędzić 45 000 ton standardowego węgla i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w kraju o około 120 000 ton każdego roku. Uważa się, że ten projekt ma duże znaczenie dla poprawy struktury energetycznej Węgier i rozwoju czystej energii.
Jako kluczowy projekt we współpracy między Chinami i Węgrami w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), elektrownia słoneczna Kaposvar w pełni zademonstrowała filozofię pokojowej współpracy i win-win.
W wyniku aktywnego udziału i wsparcia różnych stron, Inicjatywa Pasa i Szlaku stała się największą na świecie platformą współpracy międzynarodowej i dobrze odbieranym globalnym dobrem publicznym.
W latach 2013-2020 wolumen handlu towarami między Chinami a krajami leżącymi na szlakach wyniósł 9,2 bln USD. W międzyczasie Chiny zainwestowały 136 mld USD w krajach wzdłuż Pasa i Szlaku i przyciągnęły inwestycje z tych krajów na kwotę blisko 60 mld USD. Pomimo poważnych wyzwań pandemii COVID-19, współpraca gospodarcza i handlowa między Chinami a krajami wzdłuż Pasa i Szlaku wykazała dużą odporność i żywotność.
W obliczu obecnej, złożonej sytuacji międzynarodowej i narastających globalnych wyzwań, kraje na całym świecie mogą osiągnąć pokojowy rozwój i wspólny dobrobyt jedynie poprzez zacieśnianie współpracy i pokonywanie wyzwań ramię w ramię.
Wybudowana przez Chińczyków linia kolejowa Addis Abeba-Dżibuti, łącząca dwa wschodnioafrykańskie kraje Etiopię i Dżibuti, jest pierwszą transgraniczną zelektryfikowaną linią kolejową w Afryce i uznawana jest za koło ratunkowe transportu w Etiopii. Od wybuchu pandemii COVID-19 kolej Addis Abeba-Dżibuti odegrała kluczową rolę w zapewnieniu ludziom środków do życia. Dzięki niej ponad 1,5 miliona ton ładunków, w tym artykuły codziennego użytku, zapasy przeciwepidemiczne i surowce przemysłowe, przetransportowano z portu Dżibuti w głąb Etiopii. W ubiegłym roku wolumen ładunków wzrósł o 35 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, poprawiając efektywność przewozów istotnych towarów i materiałów w regionie Afryki Wschodniej.
Jeśli kraj uczestniczy w BRI, widzi nadzieję i zyskuje wymierne korzyści, powiedział Melaku Mulualem z Etiopskiego Międzynarodowego Instytutu na rzecz Pokoju i Rozwoju. Dzięki pomocy Chin, region Afryki Wschodniej stał się wzorem łączności i szybkiego rozwoju na kontynencie afrykańskim. Ta łączność będzie także koszystna dla budowy Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA).
Gwadar, niegdyś mała wioska rybacka w Pakistanie, jest obecnie nowoczesnym portem, a grecki port Piraeus, w którym nawet dźwigi mostowe w terminalu kontenerowym były zbyt zardzewiałe, by normalnie funkcjonować, odnotowuje stały wzrost w światowym rankingu pod względem przepustowości kontenerów.
Ponieważ kraje na całym świecie czekają z utęsknieniem na ekologiczne ożywienie i ścieżkę do zrównoważonego rozwoju, Chiny angażują się w podejmowanie konkretnych działań i nieustannych wysiłków na rzecz wspierania wspólnoty dla ludzi i natury.

100 lat Komunistycznej Partii Chin

W ciągu ostatniego stulecia KPCh rozrosła się z małej partii posiadającej mniej niż 60 członków do największej partii na świecie, liczącej obecnie ponad 91 milionów członków, prowadząc naród chiński do urzeczywistnienia ogromnego przeskoku – od wydźwignięcia i wzbogacenia się do zyskania siły i stworzenia „chińskiego cudu”, który zadziwia cały świat – mówi Piotrowi Gadzinowskiemu chargé d’affaires Ambasady Chin w Polsce Yao Dongye.

1 lipca przypada setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Rozumiem, że strona chińska będzie hucznie świętować rocznicę tego ważnego momentu w historii. Jak Pan sądzi, co jest głównym czynnikiem przez ostatnie stulecie przemiany Komunistycznej Partii Chin w ogromną partię liczącą ponad 91 milionów członków, która to partia nadal pozostaje żywotna i dynamiczna?
Sekretarz generalny Xi Jinping wskazuje, że „Komunistyczna Partia Chin, będąc największą partią polityczna na świecie, musi również na taką wyglądać”. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w liczbie członków Partii i wielkości samej organizacji, ale także w jej charakterze, obranych celach, ideałach i przekonaniach, jej woli, duchu i szerokich horyzontach. W ciągu ostatniego stulecia KPCh rozrosła się z małej partii posiadającej mniej niż 60 członków do największej partii na świecie, liczącej obecnie ponad 91 milionów członków, prowadząc naród chiński do urzeczywistnienia ogromnego przeskoku – od wydźwignięcia i wzbogacenia się do zyskania siły i stworzenia „chińskiego cudu”, który zadziwia cały świat. Myślę, że nie jest to zbieg okoliczności, ale rezultat zachowania przez Komunistyczną Partię Chin jej pierwotnego ducha oraz konsekwentnej realizacji jej misji.
Po pierwsze, pierwotna idea służenia ludziom pozostaje dalej aktualna. Na samym początku swojego istnienia KPCh za swój wyjściowy i nieustanny cel uczyniła pracę na rzecz zapewnienia szczęścia narodowi chińskiemu i jego odrodzenia. Zarówno w przeszłości, w okresach: rewolucji, budowy i reform, jak i obecnie – w zapobieganiu i kontrolowaniu epidemii oraz w walce z ubóstwem, KPCh zawsze robiła wszystko dla ludzi i silne ich wspierała. To jest właśnie ta ważna przyczyna, dla której KPCh cieszy się taką witalnością.
Po drugie, niezmienna pozostaje chęć do ciągłego uczenia się. Komunistyczna Partia Chin jest partią, która przywiązuje wielką wagę do nauki. Towarzysz Mao Zedong w odpowiedzi na „panikę związaną z kompetencjami członków partii” zaproponował ogólnopartyjny konkurs nauki. Sekretarz Generalny Xi Jinping zwrócił uwagę, że jeśli KPCh ma się rozwijać, to musi promować naukę. Ciągłe zdobywanie wiedzy jest bezcennym doświadczeniem KPCh, które pomaga w przezwyciężaniu trudności i łagodzeniu kryzysów, a także niewyczerpanym źródłem ciągłego postępu KPCh.
Po trzecie, niezmienna pozostaje odwaga do doskonalenia siebie. Najtrudniejszą do pokonania górą na świecie jest góra „własnego ja”. W ciągu ostatnich stu lat Komunistyczna Partia Chin posuwała się naprzód, ponieważ była w stanie badać siebie i dokonywać samoanalizy, a w każdym ważnym historycznym momencie – rewolucji, budowania, czy reform, poprzez doskonalenie siebie aktywnie korygowała swój kurs i działała na rzecz rozwoju najważniejszych kwestii. Jest to również najbardziej charakterystyczna cecha i największa zaleta KPCh.
Od czasu reform i otwarcia Chin kraj ten przeszedł radykalne zmiany i dokonał znaczących osiągnięć w zakresie rozwoju. Jakie siły, według Pana, były w stanie dokonać zmian w kraju liczącym pięć tysięcy lat historii i zamieszkałym przez jedną piątą ludności świata? Jaką rolę odegrała w tym Komunistyczna Partia Chin?
Zwykli ludzie w Chinach często mówią: „Bez Komunistycznej Partii Chin nie byłoby Nowych Chin”. Przez ponad 70 lat od powstania Chińskiej Republiki Ludowej na tym rozległym terytorium zaszły wielkie historyczne zmiany. Kraj przeszedł długą drogę od zamkniętego i zacofanego państwa do otwartych i postępowych Chin, ludzie z niedostatku zaczęli żyć w umiarkowanym dobrobycie, a gospodarka przeszła od stanu skrajnej biedy do stanu dostatku i siły, czego decydującym czynnikiem było właśnie przywództwo KPCh. Partia zawsze była skoncentrowana na ludziach, pochodziła z ludu, tam były jej korzenie, służyła mu. Partia reprezentuje podstawowe interesy jak największej liczby ludzi, przez co zdobywa serca i zdecydowane poparcie jak ogromnej rzeszy obywateli. To właśnie jest źródło siły Partii do przeprowadzania ludzi przez wszelkiego rodzaju przeciwności losu i niebezpieczeństwa. KPCh zawsze kładła nacisk na uwolnienie umysłu i poszukiwanie prawdy w oparciu o fakty, a nie kopiując z zagranicznych modeli. Podejmowała odważne próby i śmiałe przedsięwzięcia odwołując się do rzeczywistej sytuacji Chin, z powodzeniem badała drogę socjalizmu o chińskiej charakterystyce, która to ścieżka odpowiadała własnym warunkom narodowym kraju. Partia kierowała ogromnym statkiem o nazwie „Chiny”, który z powodzeniem przełamywał fale i posuwał się naprzód. Zawsze kładła nacisk na samodzielność i ciężką pracę, jednocząc i gromadząc majestatyczną siłę ponad miliarda Chińczyków, tworząc cud rozwoju rzadko spotykany na świecie i dokonując historycznych osiągnięć. Dziś wielki renesans narodu chińskiego ma przed sobą niespotykaną w historii świetlaną przyszłość.
Dane z wielu znanych międzynarodowych sondaży pokazują, że w Chinach występuje bardzo wysokie poparcie obywateli dla rządu, dlaczego Chińczycy tak bardzo ufają rządowi? Czy ma to związek z Komunistyczną Partią Chin jako partią rządzącą?
Myślę, że relacje między KPCh a narodem chińskim można najlepiej opisać, jako „uczucia, które łączą rybę wodę”. KPCh służy ludziom z całego serca i dzieli z nimi ten sam oddech, przeznaczenie i umysł. W ciągu stu lat od momentu jej założenia, Partia występowała naprzód, gdy naród chiński przeżywał wewnętrzne i zewnętrzne trudności, ciężko pracowała, gdy nowe Chiny wciąż czekały na swe odrodzenie, jak również z odwagą i determinacją przyjęła na siebie odpowiedzialność, gdy reformy i rozwój przechodziły przez burzliwe okresy, wszystko to, aby zapewnić narodowi chińskiemu dobrobyt. Jak mówi chińskie przysłowie: „Ani złoty, ani srebrny puchar nie dorównują dobremu słowu płynącemu z ust ludzi.” W przeszłości, podczas wojny rewolucyjnej, chińscy komuniści odcinali połowę swej kołdry, by podarować jej część zwykłym ludziom. Obecnie w okresie modernizacji i budowania, niezliczeni członkowie partii stoją czele walki z epidemią i ubóstwem, nie zważają na osobiste bezpieczeństwo i straty własne, ze wszystkich sił strzegą życia, zdrowia i interesów ludzi. To właśnie dlatego, że KPCh w swym sercu ma naród, że nieustanne podejmuje praktyczne działania dające ludziom poczucie spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa, naród chiński prawdziwie popiera KPCh i ufa rządowi pod przywództwem Partii. Myślę, że to właśnie jest serce ludu, to właśnie jest wybór ludzi i największa siła długoterminowych rządów KPCh.
Nie uszło mojej uwadze, że Chiny sformułowały czternasty plan pięcioletni, który zawiera propozycje budowy wszechstronnego, nowoczesnego państwa socjalistycznego. Jakie zmiany czekają Chiny w związku z wdrożeniem tego planu? Co będą one oznaczać dla reszty świata?
Dziękuję za zainteresowanie rozwojem Chin. Moim zdaniem, znaczenie czternastego planu pięcioletniego odzwierciedlają przede wszystkim cztery „nowości”. Po pierwsze, Chiny wchodzą w nowy etap rozwoju. Chiny rozpoczynają zupełnie nową podróż w kierunku stworzenia wszechstronnego i nowoczesnego państwa socjalistycznego, co jest kamieniem milowym w procesie rozwoju Chin. Po drugie, będą wdrażać nową koncepcję rozwoju. W czasie realizacji czternastego planu pięcioletniego, a nawet w dłuższym okresie, rozwój gospodarczy i społeczny Chin będzie opierał się na promocji wysokiej jakości rozwoju, z większym naciskiem na innowacje, koordynację, ekologię, otwartość i dzielenie się, tak aby owoce rozwoju przyniosły większe korzyści wszystkim. Po trzecie, zbudowanie nowego wzorca rozwoju, w którym cykl krajowy stanowi filar, a oba cykle wewnętrzny i międzynarodowy napędzają się wzajemnie tak, aby jeden drugiemu przynosił korzyści. Po czwarte, sprecyzowanie wymogów nowego rozwoju, to znaczy dokonanie bardziej oczywistego i znaczącego postępu w zapewnianiu wspólnego dobrobytu wszystkich ludzi, jako celu wizjonerskiego oraz ciągłe zwiększanie poczucia spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa ludzi.
Należy zauważyć, że Chiny zaproponowały nowy model rozwoju opartego na „podwójnym obiegu”. Jest to wybór proaktywny, mający na celu dostosowanie się do zmieniających się etapów rozwoju gospodarczego Chin i radzenie sobie z transformacjami w złożonym środowisku międzynarodowym. Przyjęcie obiegu krajowego za podstawę nie jest w żadnym wypadku działaniem nastawionym na zamknięcie lub ograniczenie powiązań gospodarczych ze światem. Jest raczej wyrazem otwartości, gdzie te dwa obiegi – krajowy i międzynarodowy, wzajemnie się wzmacniają. Gospodarka Chin jest już głęboko zintegrowana z gospodarką światową i za zamkniętymi drzwiami nie jest możliwy jej szybki rozwój, o czym świadczą doświadczenia chińskie w zakresie reform i otwarcia w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci.
Przewodniczący Xi Jinping powiedział: „Kiedy świat jest dobry, Chiny mogą być dobre. Kiedy Chiny są dobre, świat może być lepszy!” Jako druga, co do wielkości, gospodarka na świecie i największy kraj rozwijający się, Chiny od wielu lat z rzędu systematycznie i w największym stopniu przyczyniają się do światowego wzrostu gospodarczego. Wierzę, że wraz z realizacją czternastego planu pięcioletniego, struktura gospodarcza Chin będzie nadal optymalizowana, a Chiny wniosą nową witalność do gospodarki światowej i stworzą szersze możliwości rozwoju dla wszystkich krajów świata, a w tym i dla Polski.
W zachodnich mediach pojawiają się różne głosy i interpretacje chińskiej polityki zagranicznej, w tym oskarżenia o uprawianie „dyplomacji wilczych wojowników” i „dyplomacji szczepionkowej”, co Pan o tym sądzi? Czy Chiny naprawdę zamierzają konkurować ze Stanami Zjednoczonymi o dominację na świecie?
Nalepianie nam łatki uprawiania „dyplomacji wilczych wojowników” jest przejawem niezrozumienia chińskiej dyplomacji. Chiny zawsze prowadziły niezależną i pokojową politykę zagraniczną. Naszą tradycją dyplomatyczną nigdy nie była agresja, ale do chińskiego temperamentu nie należały również pokłony i służalczość. Kiedy inni przychodzą, by pod naszymi drzwiami popisywać się swoją potęgą, ingerować w nasze sprawy wewnętrzne i bez opamiętania rzucać obelgi i oszczerstwa pod naszym adresem, to nie możemy cofnąć się o krok, musimy stanąć we własnej obronie i stanowczo strzec naszych interesów narodowych i godności. Jest oczywiste, że pojęcie „dyplomacji wilczego wojownika” to w istocie kolejna wersja „teorii chińskiego zagrożenia”, kolejna „pułapką dyskursu”, której celem jest zmuszenie nas do nie oddawania uderzeń, nieodpowiadania na oszczerstwa i do porzucenia walki.
Jeśli chodzi o Pańskie pytanie dotyczące „dyplomacji szczepionkowej” to, niektórzy podnoszą, że Chiny próbują wykorzystać eksport szczepionek do rozszerzenia swoich wpływów geopolitycznych, co jest bardzo marnym argumentem. Chiny zawsze podkreślały, że szczepionki są przede wszystkim dobrem publicznym, dlatego objęły wiodącą rolę w działaniach na rzecz uzyskania szczepionek, będących globalnym dobrem publicznym oraz poprawy dostępności i przystępności cenowej tych preparatów w krajach rozwijających się. Chiny jak powiedziały tak zrobiły, a nawet zrobiły jeszcze więcej. Do tej pory Chiny dostarczyły społeczności międzynarodowej ponad 350 milionów dawek szczepionek, w tym w ramach pomocy szczepionkowej – do ponad 80 krajów i w ramach eksportu – do ponad 40 krajów.
Cywilizacja chińska jest oddana ideom pokoju i poprawiania ludzkiego losu, dobrosąsiedzkich stosunków oraz spokoju na świecie. Na przestrzeni dziejów Chińczycy odbyły siedem wielkich morskich podróży na Zachód, ale nigdy nie zastraszały innych swą siłą, nie zajęły również ani centymetra ziemi obcego kraju. Zamiast tego zasiały po drodze ziarna pokoju i przyjaźni. W chińskich żyłach nie płynie krew tyranów i wojennych watażków. W epoce nowożytnej, po trudnych doświadczeniach częstych wojen i cierpień ludzkich, naród chiński stał się bardziej świadomy wartości pokoju. Patrząc wstecz na uprzemysłowienie Chin w ciągu zaledwie kilku dekad, możemy zauważyć, że Chiny nie podążały przetartą przez niektóre kraje ścieżką agresji i ekspansji, aby osiągnąć swój wzrost. Zerwały z tradycyjnym modelem wielkiego mocarstwa, tj.: „silny kraj musi być hegemonem” i poświęciły się poszukiwaniu nowej drogi do osiągnięcia rozwoju i odrodzenia narodowego w sposób pokojowy, zapewniając ludzkości nowy wybór pozwalający na modernizację.
W odniesieniu do stosunków chińsko-amerykańskich, Radca Stanu i Minister Spraw Zagranicznych Wang Yi zaznaczył, że różnice czy sprzeczności między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie są sporem o władzę, status czy system społeczny, ale raczej o to, czy trzymać się multilateralizmu czy unilateralizmu i czy opowiadać się za współpracą, z której wszyscy czerpać będą korzyści, czy grą o sumie zerowej. Jako światowe mocarstwo Stany Zjednoczone powinny przyjąć bardziej tolerancyjną postawę wobec rozwoju innych krajów, powinny być bardziej świadome, że obywatele innych krajów mają takie samo prawo do dobrego życia jak Amerykanie. Mocno wierzymy, że harmonia i wzajemne korzyści to idee łączące drogi, którymi podążają Chiny i Stany Zjednoczone, i że w końcu nadejdzie dzień wspólnego rozwoju ludzkości. Chiny są gotowe do współpracy ze wszystkimi krajami świata w celu stworzenia dla ludzkości wspólnej przyszłości, której orędownikiem jest Przewodniczący Xi Jinping.

To się czyta – rozwój literatury internetowej w Chinach

Kiedy Ziemia nagle zniknęła, zostało tylko dwóch ludzi – astronauta ze stacji Kunlun na Marsie oraz naukowiec ze stacji kosmicznej i robot – kot AI. Jak pokonają trudności i przeżyją na Marsie?

„Zginą na Marsie” pisarza tworzącego w internecie „Tianrui Shuofu” opowiada szaloną historię z gatunku fantastyki naukowej. Aby pokazać logikę oraz prawdopodobieństwo swojej historii, autor załączył blisko sto przypisów.
Autor „Zginą na Marsie”, Tianrui Shuofu wspomniał, że inspiracją do jego powieści był obraz astronauty obserwującego eksplozję Ziemi z powierzchni Księżyca. Rozważania na temat tego, co by się stało, gdyby zobaczył eksplozję Ziemi na obcej planecie rozbudziły jego wyobraźnię.
Można powiedzieć, że Tianrui Shuofu jest jedną z reprezentatywnych postaci chińskiej literatury internetowej w ostatnich latach. Jako pisarz urodzony po 1995 roku, Tianrui Shuofu podejmował wiele tematów literackich w gatunku fantasy historycznego, fikcji o tematyce gier komputerowych, science fiction itd. Na uczelni studiował biologię, jednak ze względu na swoje zainteresowania zajął się pisaniem literatury internetowej. Na początku miał wiele niepowodzeń, ale science fiction stała się kluczem otwierającym mu drogę do pisarstwa online. Jego główne dzieło „Zginą na Marsie” zdobyło nagrodę dla najlepszej literatury internetowej w 30. edycji Chińskiej Fantastyki Naukowej – „Galaxy Award”. Nagroda Chińskiej Fantastyki Naukowej jest najwyższym wyróżnieniem w tej dziedzinie. Jego późniejsze dzieło science fiction pt. „Brak głosu z Tytana”, również odbiło się szerokim echem wśród chińskich czytelników.
Według „Raportu rozwoju chińskiej literatury online 2020 r.” 80 proc. nowych pisarzy internetowych urodziło się po 1995 roku. Nowa generacja pisarzy urodzonych po roku 1990 stała się główną siłą napędową literatury internetowej.
Raport rozwoju chińskiej literatury online 2020 r., opracowany przez Chińską Akademię Nauk Społecznych i Stowarzyszenie Chińskich Pisarzy, przedstawia pełny obraz chińskiej literatury internetowej, będącej ważnym źródłem treści nie tylko dla chińskich czytelników ale także dla globalnej publiczności.
W 2018 i 2019 roku 21 proc. z 309 hitowych seriali telewizyjnych i filmów powstało w oparciu o literaturę internetową, a wśród 100 najpopularniejszych filmów i seriali telewizyjnych odsetek ten sięga aż 42 proc. .
Słowem kluczowym odnoszącym się do rozwoju chińskiej literatury online w 2020 roku była „zmiana”, w tym: zmiana autorów, zmiana czytelników literatury online oraz zmiana modeli biznesowych w tej dziedzinie. Jednocześnie nastąpiła poprawa perspektyw rozwoju kariery autorów literatury online i nieustanny dopływ inspiracji.
Jeśli chodzi o krajowy rynek, literatura internetowa utrzymała tempo wzrostu pod względem liczby pisarzy, czytelników, dochodów, podczas gdy wiele innych branż zmagało się z epidemią COVID-19.
W raporcie podano, że do końca 2020 roku Chiny miały 989 milionów użytkowników Internetu, z czego 467 milionów czytało literaturę online. W grudniu 2020 r. liczba czytelników literatury online była o 4,75 miliona większa niż w marcu 2020 r. W raporcie stwierdzono, że wartość całego cyfrowego rynku czytelniczego sięgnie 41,6 miliarda juanów (6,4 miliarda dolarów) w 2021 roku.
Około 80 procent nowych pisarzy online w 2020 roku to tak zwane pokolenie Z, czyli urodzone w latach 1995-2009. Pokolenie Z, znane jako generacja Internetu, stanowi również 60 procent wszystkich czytelników stron internetowych i użytkowników platform należących do ChinaLiterature Corp., jednej z wiodących firm w tej branży. W sumie 8,9 miliona pisarzy zarejestrowało się w China Literature w 2020 roku, o 800 tysięcy więcej w porównaniu z rokiem 2019.
Według raportu, tradycyjnie preferowane są romanse osadzone w starożytnych czasach oraz adaptacje powieści historyczno-fantastycznych, ale prace koncentrujące się na współczesnych realiach też zyskują popularność.
Jeśli chodzi o globalny rynek, do 2019 roku fani z 40 krajów i regionów położonych wzdłuż „Pasa i Szlaku” przetłumaczyli i przeczytali ponad 10 000 chińskich tytułów literatury online. W raporcie zacytowano dane iResearch, z których wynika, że ​​wartość zagranicznego rynku chińskiej literatury internetowej osiągnęła 460 milionów juanów.
Webnovel.com, wiodąca platforma dla zagranicznych czytelników w ramach China Literature, odnotowała łącznie ponad 73 miliony odwiedzin. Każdego dnia generowano tam blisko 50 000 komentarzy czytelników dotyczących ulubionych dzieł.
Znaczący wzrost odnotowano w przypadku autorów zagranicznych, którzy piszą oryginalne historie online, zbliżone stylem do chińskich powieści internetowych, których są fanami. Witryna Webnovel.com przyciągnęła już 100 000 zagranicznych pisarzy, którzy od kwietnia 2018 r. stworzyli ponad 160 000 utworów literatury online. Większość pisarzy zagranicznych pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Północnej, a liczba pisarek jest nieco większa niż pisarzy płci męskiej.
Jak wspomniano powyżej, słowem kluczowym odnoszącym się do rozwoju chińskiej literatury online w 2020 roku był „zmiana”, zmiana pojawiła się także w systemie oceny autorów literatury online i ich utworów.
Literatura internetowa rozwija się w Chinach od 20 lat. Ranking autorów literatury internetowej w przeszłości odzwierciedlał głównie ogólny status autorów literatury internetowej w minionym okresie. Obecnie Index Pisarzy Literatury Online opublikowany przez Grupę Yuewen służy do oceny twórców literatury internetowej w różnych aspektach, w tym pod względem rozwoju IP i ekonomii fanów, dzięki czemu system pomiaru literatury internetowej jest bardziej zgodny z nowymi standardami w „Erze IP”.
W maju Grupa Yuewen opublikowała listę „pisarzy guru”(Dashen Zuojia) i listę „pisarzy platynowych”(Baijin Zuojia) 2021 roku (najlepszych autorów literatury online) oraz Indeks Pisarzy Literatury Online. Można powiedzieć, że są to najbardziej miarodajne listy rankingowe literatury internetowej.
Zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Literaturą Internetową Stowarzyszenia Chińskich Pisarzy i dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Literaturą Internetową Uniwersytetu Pedagogicznego w Hangzhou, Xia Lie powiedział, że system wyboru „pisarzy guru” i „pisarzy platynowych” nie tylko odzwierciedla aktualne wyniki autorów literatury online oraz oceny dla tych autorów, ma także znaczenie dla opracowania kanonu literatury internetowej. Index Pisarzy Literatury Online jest również ważnym wskaźnikiem, który dynamicznie odzwierciedla sytuację branży literatury online. Index ten zapewnia skuteczne wsparcie dla badań w dziedzinie literatury online.

Zrodzona dla ludu i kwitnąca dzięki niemu

W lipcu 2020 r. badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda wykazało, iż w latach 2003-2016 zadowolenie Chińczyków z rządu wzrosło, a satysfakcja związana z władzą rządu centralnego osiągnęła 93,1 proc. W maju tego roku badanie przeprowadzone przez Uniwersytet York w Kanadzie wykazało, że zaufanie Chińczyków do rządu po doświadczeniach związanych z epidemią COVID-19 osiągnęło zaskakujący poziom 98 proc. Jak to możliwe, że rząd chiński cieszy się tak dużym poparciem i zaufaniem?

Jest to nierozerwalnie związane z faktem, że Komunistyczna Partia Chin hołduje filozofii rządów, w których ludzie znajdują się na pierwszym miejscu, a Partia prowadzi ich w kierunku tworzenia lepszego życia.
Komunistyczna Partia Chin stoczyła krwawą walkę, by ocalić kraj i ludzi.
Po wojnie opiumowej w 1840 r. Chiny znalazły się pod presją barbarzyńskiej inwazji zachodnich mocarstw, skorumpowanej feudalnej autokracji i chaosu spowodowanego rządami watażków. Naród chiński pogrążył się w otchłani trudności wewnętrznych i związanych z obcą agresją, a ludność chińska wpadła w głęboką nędzę. Wielu wspaniałych ludzi mających wzniosłe ideały nie ustawało w wysiłkach, poszukując drogi ratunku dla kraju i narodu, ale nigdy nie udało im się osiągnąć zamierzonych celów. To właśnie w tym okresie narodziła się Komunistyczna Partia Chin, która prowadziła naród chiński w jego niepokornej walce, zmiotła chaos panujący przez watażków, odparła inwazję mocarstw, obaliła reakcyjne rządy, zyskała narodową niepodległość i wyzwolenie ludu oraz ustanowiła Chińską Republikę Ludową, kończąc tym samym najbardziej rozległą i głęboką transformację społeczną w historii narodu chińskiego, który to naród dopiero wtedy naprawdę się podniósł.
Komunistyczna Partia Chin nie ustaje w dążeniach do odrodzenia kraju i wzbogacania ludzi.
Powstałe po długiej wojnie Nowe Chiny były pełne problemów i potrzebowały odbudowy. Komunistyczna Partia Chin bezzwłocznie poprowadziła naród chiński do aktywnego zaangażowania się w rozwój gospodarczy i budowę narodu, tworząc niezależny i stosunkowo kompletny system przemysłowy i krajowy system gospodarczy. Po trudnych i żmudnych poszukiwaniach, w 1978 r. podjęto historyczną decyzję o reformach i otwarciu. Przez ponad 40 lat Chiny stworzyły i ugruntowały socjalistyczny system gospodarki rynkowej , kładąc nacisk na skoncentrowany na ludziach, wszechstronny, skoordynowany i zrównoważony rozwój, przyczyniając się do stworzenia rzadkiego na świecie cudu szybkiego rozwoju gospodarczego i długotrwałej stabilności społecznej, czyniąc z własnego kraju drugą, co do wielkości, gospodarkę świata i „fabrykę świata”, a także umożliwiając swoim obywatelom ucieczkę od niedostatku oraz dążenie ku lepszej przyszłości, w której można żyć i pracować w pokoju i szczęściu. Długo cierpiący naród chiński wszedł na właściwą dla niego drogę – socjalizmu z chińską charakterystyką, witając świt wielkiego renesansu.
Komunistyczna Partia Chin kontynuuję walkę o silny kraj dla dobra obywateli.
W nowej erze socjalizmu o chińskiej charakterystyce Komunistyczna Partia Chin poprzez realne działania praktykuje swoją pierwotną misję „pracy na rzecz szczęścia ludu chińskiego i odrodzenia narodu chińskiego”. Wsłuchuje się w głosy ludu, rozumie jego uczucia, gromadzi jego mądrość, rozwiązuje jego problemy oraz nieustannie zaspokaja rosnące potrzeby co do lepszego życia. Komunistyczna Partia Chin poprowadziła naród chiński do wszechstronnego zwycięstwa w największej i najokrutniejszej w historii ludzkości wojnie z ubóstwem, sprawiając, że problem nędzy, który nękał naród chiński od tysięcy lat, zniknął raz na zawsze. W obliczu napierającej epidemii COVID-19 Komunistyczna Partia Chin, przestrzegając idei stawiania ludzi i ich życia na pierwszym miejscu, szybko i zdecydowanie podjęła najbardziej wszechstronne, rygorystyczne i gruntowne środki w celu osiągnięcia ważnych strategicznych wyników w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii. Partia silnie chroniła bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego. Zgodnie z nową koncepcją rozwoju, opartą na innowacyjności, koordynacji, ekologii, otwartości i dzieleniu się, dochód narodowy Chin cały czas wzrasta, bezpieczeństwo socjalne staje się solidniejsze, środowisko ekologiczne się poprawia, życie duchowe i kulturalne staje się coraz bogatsze, a poczucie spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa ludzi znacznie wzrosło.
To ludzie są twórcami historii i źródłem siły przywództwa i rządów Komunistycznej Partii Chin.
Partia poprowadziła naród chiński od udźwignięcia się, wzbogacenia się, aż po uzyskanie sił i osiągnięcie wielkiego przełomu. Przy zdecydowanym poparciu, zaufaniu i miłości, jakimi darzył ją lud, urosła z partii liczącej zaledwie trochę ponad 50 osób do największej na świecie partii rządzącej, liczącej dziś ponad 91 milionów członków. W miarę jak rzeka stuletniej historii płynie dalej, sumienna służba ludziom jest nieustającą i podstawową ideą przyświecającą Komunistycznej Partii Chin, a dążenia obywateli do lepszego życia są nieprzerwanym celem walki Partii. Sekretarz Generalny Xi Jinping powiedział: „Zapomnę o własnym ja, nie zawiodę ludu”. To krótkie zdanie zwięźle wyraża priorytety w życiu chińskiego komunisty. Komunistyczna Partia Chin będzie niezachwianie realizować filozofię władzy, według której ludzie stoją na pierwszym miejscu, będzie ściśle polegać na ludziach, w dalszym ciągu działać na ich korzyść i zwiększać poczucie szczęścia obywateli, aby w przyszłości osiągnąć nowe, historyczne przełomy.

Festiwal Kwiatów Brzoskwini w Nyingchi w Tybecie

Chociaż na początku marca w Tybecie było jeszcze zimno, Nyingchi, miasto we wschodnim Tybecie, jako pierwsze poczuło powiew „wiosny”. W pierwszej połowie 2020 r., wskaźnik ożywienia na rynku turystycznym w Tybecie zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich prowincji w Chinach. Za sprawą Festiwalu Kwiatów Brzoskwini odbywającego się w mieście Nyingchi, Tybet przeżywa pierwszy szczyt sezonu turystycznego w tym roku.

Nyingchi oznacza „tron słońca”. Każdej wiosny kwiaty brzoskwini kwitną po obu stronach rzeki Brahmaputra i w jej dopływach. Kwiaty, błękitne niebo i pokryte śniegiem góry uzupełniają się nawzajem, tworząc niepowtarzalny krajobraz. Profesor Xing Zhen, ekspert z Uniwersytetu Rolnictwa i Hodowli Zwierząt w Tybecie, który zajmuje się badaniami nad dzikimi brzoskwiniami powiedział, że na obszarze Nyingchi są co najmniej 3 miliony dzikich drzew brzoskwini i nierzadko zdarza się, że wiek drzew sięga trzech do pięciuset lat. Wzdłuż drogi krajowej można zobaczyć gęste lub rozproszone dzikie drzewa brzoskwini rosnące w dolinie rzecznej i okolicy wsi. 30-kilometrowy kanion w powiecie Bomi jest najdłuższym wąwozem z kwiatami brzoskwini w Chinach.
Wiele cudownych krajobrazów Płaskowyżu Qinghai-Tybet znajduje się w regionach niedostępnych lub o trudnych warunkach pogodowych. W odróżnieniu od nich Nyingchi, jest malowniczym obszarem o wygodnym i przyjemnym usytuowaniu. Średnia wysokość wynosi tutaj około 3000 metrów nad poziomem morza, czyli jest niższa niż w innych częściach Tybetu. Dlatego jest to pierwszy wybór dla turystów, którzy chcą odwiedzać Tybet, ale obawiają się choroby wysokościowej. Jednocześnie jest to dzielnica o największym na świecie spadku ukształtowania terenu w pionie. Kwitnienie i więdnięcie kwiatów brzoskwini jest uzależnione od wysokości, co również wydłuża sezon turystyczny zdominowany przez kwiaty brzoskwini.
Od 2002 roku odbyło się już 18 edycji Festiwalu Kwiatów Brzoskwini, który stał się wizytówką Nyingchi. Poziom ruchu turystycznego w Nyingchi wciąż rośnie, ale lokalnym mieszkańcom nadal udaje się zachować oryginalne życie w stylu tybetańskim. Oprócz piękna natury, do Nyingchi przyciąga turystów tradycyjny koloryt i elementy tybetańskie, takie jak dobrze zachowane zabytki, specjalne potrawy i folklor.
Wioska Gala, położona w południowo-wschodniej części miasta Nyingchi, to stałe miejsce, w którym każdego roku odbywa się ceremonia otwarcia festiwalu. Ponad 1200 dzikich brzoskwini w pełnym rozkwicie czeka na grupy turystów, którzy będą podziwiać ich piękno. Oprócz uroków kwietnej scenerii i pokrytych śniegiem gór, goście mogą również wziąć udział w specjalnych zawodach łuczniczych, spróbować jazdy konnej, zrobić sobie zdjęcie w stroju tybetańskim i posmakować lokalnych przysmaków. W 2018 i 2019 roku, podczas Festiwal Kwiatów Brzoskwini wioska Gala przyjęła ponad 100 tysięcy turystów, a dochód z turystyki wyniósł około 1,64 miliona złotych i 2,25 miliona złotych.
Tegoroczny Festiwal Kwiatów Brzoskwini rozpoczął się 27 marca. Poza ceremonią otwarcia, w różnych miejscach w Nyingchi odbywały się imprezy towarzyszące, takie jak koncerty muzyczne, pokazy fajerwerków, festiwal przysmaków, targi żywności i produktów rolnych, obserwowanie gwiazd i zawody w ludowych dyscyplinach sportowych. Branża turystyczna pobudziła również rozwój gospodarczy, zapewniając mieszkańcom Tybetu więcej miejsc pracy i możliwość budowania marki produktów rolno-spożywczych.
Sezon turystyczny w Nyingchi rozpoczął się przed tegorocznym Festiwalem Kwiatów Brzoskwini, a popyt na hotele i kwatery prywatne w mieście i okolicach przewyższył podaż. W zależności od rodzaju zakwaterowania cena za dzień pobytu wahała się od około 170 do 600 złotych. Turyści to głównie grupy wycieczkowe złożone z osób w średnim wieku i starszych. Są też miłośnicy fotografii z profesjonalnym sprzętem. Turystka z prowincji Kanton powiedziała: „Słyszałam o kwitnącej brzoskwini w Nyingchi dawno temu. W tym roku w końcu mam czas, więc przyjechałam z przyjaciółmi. Różowe morze kwiatów i błękitne niebo Tybetu są bardzo urokliwe. Myślę, że to miejsce jest Krainą Czarów. ”
Wioska Suosong, ponad 80 kilometrów od wioski Gala, jest kolejnym popularnym celem podróży podczas Festiwalu Kwiatów Brzoskwini. Leży naprzeciw najwyższego szczytu w regionie Nyingchi – świętej Śnieżnej Góry Namcha Barwa o wysokości 7782 metrów. Znajduje się obok krętej rzeki Brahmaputra, wzdłuż brzegów której rozciągają się na kilka kilometrów kwitnące kwiaty brzoskwini.
Połączenie rzadkich naturalnych krajobrazów zapewnia stały napływ turystów do wioski Suosong, a także sprzyja rozwojowi turystyki w tej wiosce. Mieszkańcy wioski rozbudowali swoje domy na rodzinne hotele dla turystów. Obecnie we wsi znajduje się ponad 40 hoteli rodzinnych prowadzonych przez osoby indywidualne, a także duży hotel o nazwie Gongzun Demu założony wspólnie przez mieszkańców wsi i rząd lokalny. Wszystkie hotele mogą pomieścić jednocześnie 1600 turystów. Odwiedzający mogą nie tylko uzyskać tutaj wygodne i czyste zakwaterowanie, ale także kupić specjalistyczne produkty, takie jak suszone mięso jaka, wędzona tybetańska świnia, suszony matsutake i maczużniki chińskie oraz posmakować tybetańskich potraw, doświadczyć imprez z ogniskiem i integracji w otoczeniu wyjątkowej kultury Tybetańczyków.
Według statystyk rządu miasta Nyingchi, dochody z turystyki w Nyingchi w 2019 roku wyniosły 4,1 miliarda złotych. Szacuje się, że w 2021 roku miasto przyjmie 10 milionów odwiedzających, a dochody z turystyki osiągną około 4,9 miliarda złotych.
W ciągu pierwszych 3 dni od ceremonii otwarcia Festiwalu Kwiatów Brzoskwini, Nyingchi odwiedziło ponad 250 tysięcy turystów, przynosząc miastu dochody w wysokości około 55 milionów złotych. Dobrobyt branży turystycznej w dużej mierze wynika z ogólnej kontroli epidemii koronawirusa. Od wybuchu COVID-19 odnotowano w Tybecie tylko jeden potwierdzony przypadek, dlatego stale rośnie zainteresowanie tym kierunkiem podróży.

Trwałość KPCh wynika ze stawiania narodu w centrum uwagi

Socjolog z York University w Kanadzie, Cary Wu, w artykule opublikowanym 5 maja w gazecie Washington Post, powołując się na serię sondaży wykazał, że skuteczność walki z epidemią wzmocniła legitymację chińskiego rządu. 98 proc. ankietowanych ufa chińskiemu rządowi.

W lipcu 2020 r. John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda opublikowała raport zatytułowany „Zrozumieć odporność Komunistycznej Partii Chin: długoterminowe badanie opinii publicznej w Chinach”. Badanie było prowadzone przez 13 lat wśród ponad 30 000 osób. Z sondażu wynika, że od 2003 r. zadowolenie Chińczyków z rządu wzrosło we wszystkich sektorach, sięgając nawet 93 proc. „Komunistyczna Partia Chin nadal zachowuje silną pozycję. Szerokie poparcie opinii publicznej dla prowadzonej przez KPCh polityki dało jej większą odporność”. Te wyniki ujawniają kod, dzięki któremu komunistyczna Partia Chin może rządzić przez długi czas i zyskać poparcie ludzi. Tym kodem jest stawianie narodu w centrum uwagi.
Ponad 2000 lat temu słynny chiński myśliciel Xun Zi porównał ludzi do wody, a władców do łodzi i uważał, że „woda może unieść, a także przewrócić łódź”. Partia rządząca w Chinach przyjęła i kontynuuje tę starożytną ideę, zawsze na pierwszym miejscu stawiając interes narodu. Laurence Brahm, starszy badacz think-tanku z Center for China and Globalization uważa, że pozycja Komunistycznej Partii Chin wynika z jej dążeń. Zachód w dużej mierze nie rozumie modelu chińskiego. Nie rozumie, że do dnia dzisiejszego Chińczycy pokładają nadzieje i oczekiwania w Komunistycznej Partii Chin ze względu na jej stabilność. Z tego powodu status polityczny Komunistycznej Partii Chin do dziś
pozostaje niewzruszony.
Hans van de Ven, dożywotni profesor na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii, skomentował, że KPCh jest wielką partią, która ma bardzo dobry program i jest gotowa przynieść ludziom dobrobyt i pomóc Chinom wyjść z ubóstwa i upokorzenia. Julio Rios, dyrektor z Hiszpańskiego Centrum Obserwacji Chińskiej Polityki powiedział, że Chiny przeszły ciężkie próby i najważniejsze jest to, aby nie traciły pewności siebie, jednocześnie nigdy nie zapominając o pierwotnych założeniach pracy na rzecz dobrobytu szerokich rzesz ludzi.
Jest to podstawowy powód, dla którego Komunistyczna Partia Chin cieszy się poparciem narodu i może prowadzić ludzi do przekształcenia, niegdyś biednego i słabego kraju, w drugą co do wielkości gospodarkę na świecie.
W ciągu ostatnich 40 lat, 850 milionów Chińczyków wyszło z ubóstwa. Od XVIII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin w 2012 roku toczy się największa walka z ubóstwem. Po ośmiu latach ciężkiej pracy 98,99 milionów ludzi żyjących w biedzie, zgodnie z obecnymi standardami, zostało wydźwigniętych z ubóstwa. „Twardy orzech” eliminacji skrajnego ubóstwa został zgryziony.
Ivona Ladjevac, ekspertka ds. międzynarodowych w Serbii uważa, że wyeliminowanie skrajnego ubóstwa przez Chiny, w znacznym stopniu przyczyniło się do postępu w dziedzinie praw człowieka. Ten przykład najlepiej odzwierciedla ideę stawiania ludzi w centrum uwagi.
Szereg działań podjętych przez chiński rząd, aby skutecznie zareagować na epidemię koronawirusa, również odzwierciedla myślenie skoncentrowane na ludziach. Adan Chavez, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzynarodowych Zjednoczonej Partii Socjalistycznej w Wenezueli powiedział, że w obliczu epidemii koronawirusa chiński rząd zawsze na pierwszym miejscu stawiał bezpieczeństwo i zdrowie narodu, dokładał wszelkich starań, aby leczyć i ratować zakażonych pacjentów w szpitalach.
Sergei Sanakoev, dyrektor Rosyjsko-Chińskiego Centrum Analiz, skomentował, że pomimo negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na światową gospodarkę, Chiny skutecznie opanowały epidemię, osiągnęły wzrost gospodarczy wbrem trendowi i stały się jedyną wiodącą gospodarką na świecie zachowującą dodatni wzrost.
Obecne Chiny weszły w erę szybkiej kolei, ale w Guangyuan w prowincji Syczuan, aby zapewnić wygodę rolnikom w głębokich górach, nadal kursują zielone powolne pociągi z biletami w najniższej cenie zaledwie 1 juana. Jest to wygodny środek transportu dla rolników mieszkających wzdłuż tej trasy, który umożliwia im wyjazd na targowisko, zakupy, do szkół i w celu odwiedzenia rodziny. To jest kolejny przykład na to, że chińska partia rządząca stawia obywateli w centrum uwagi.
W odniesieniu do relacji między partią rządzącą a narodem chińskim, przewodniczący Chin Xi Jinping ma jasne stanowisko. Powiedział: „Jeśli zapomnimy o narodzie i oderwiemy się od ludzi, to staniemy się wodą bez źródła, drzewem bez korzeni i nic nie osiągniemy.”