13 czerwca 2024

loader

Chiny planują szybszy wzrost jakościowy, preferują odnowę i modernizację

Spotkanie otwierające pierwszą sesję XIV Narodowego Kongresu Ludowego (NPC) odbywa się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, stolicy Chin, 5 marca 2023 r. (Xinhua/Yue Yuewei)

Artykuł partnerski

Chiny dążą do osiągnięcia większego wzrostu gospodarczego wynoszącego około 5 procent w 2023 r. przy zapewnieniu lepszej jakości rozwoju. Ta druga co do wielkości światowa gospodarka rozpędza się, aby zwiększyć tempo odbudowy i przyspieszyć proces modernizacji.

Planowany cel rozwojowy, wyższy niż 3-procentowy wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) osiągnięty w ubiegłym roku, jest jednym z kluczowych celów rozwojowych zaplanowanych w rządowym raporcie roboczym. Zaprezentowanym przez premiera Li Keqianga Narodowemu Kongresowi Ludowemu, chińskiemu organowi ustawodawczemu, który rozpoczął swoją doroczną sesję w niedzielę 5 marca.

Świat uważnie obserwuje tworzenie nowych polityk rozwoju Chin. Zwłaszcza że krajowi prawodawcy i doradcy polityczni zbierają się na pierwszym dorocznym spotkaniu od 20. Kongresu Narodowego Komunistycznej Partii Chin (CPC), który obradował w październiku ubiegłego roku. W międzyczasie szybkie ożywienie kraju po COVID-19 rozbudziło nadzieje na większy globalny wzrost, zwiększając znaczenie obecnych obrad.

Zapewnienie stałego i wysokiej jakości wzrostu jest kluczem do zrealizowania wielkiego planu Chińskiej Republiki Ludowej polegającego na zbudowaniu do połowy tego stulecia wielkiego nowoczesnego socjalistycznego kraju.

„Konieczne jest utrzymanie umiarkowanego, długotrwałego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu coraz lepszej jakości i wydajności oraz utrzymanie naszych wspaniałych osiągnięć szybkiego wzrostu gospodarczego i długoterminowej stabilności społecznej”, tak w czasie XX Krajowego Kongresu KPCh przewidywano zwiększanie PKB kraju na mieszkańca do 2035 r. Aby osiągnąć poziom życia na równi z krajami o średnim poziomie rozwoju. Taki cel znalazł się w raporcie przedstawionym w 5 marca przez Komisję ds. Krajowego Rozwoju i Reform, czołowego planistę gospodarczego.

Osiągnięcie wzrostu na poziomie około 5 proc. „jest niezbędne do zapewnienia stabilnego wzrostu, zatrudnienia i cen” – wynika z raportu Komisji z realizacji planu rozwoju gospodarczego i społecznego kraju na 2022 r. oraz projektu planu rozwoju gospodarczego i społecznego kraju na 2023 rok.

„Będzie to pozytywny sygnał dla rynku, który wzmocni zaufanie, pokieruje oczekiwaniami, zwiększy zatrudnienie, poprawi standard życia, jak również zapobiegnie i rozładuje ryzyka w procesie” – czytamy w raporcie Komisji.

Według przytoczonego raportu tegoroczny cel PKB jest również zgodny z obecnym potencjałem wzrostu chińskiej gospodarki oraz możliwościami uzyskania zasobów i środków produkcji do wspierania gospodarki.

„Dla Chin rok 2023 jest rokiem ekonomicznego powrotu” – powiedział Liu Shouying, dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Renmin w Chinach.

Pomimo iż docelowy roczny PKB to odpowiednie tempo wzrostu wymagane do ustabilizowania oczekiwań i ekspansji gospodarczej, należy podkreślić, że chińska gospodarka będzie nadal koncentrować się na rozwoju wysokiej jakości, powiedział Liu.

OŻYWIENIE ROZWOJU

Chińska gospodarka stopniowo ożywia się . Notuje wyraźną poprawę popytu, dystrybucji , produkcji przemysłowej i prognoz biznesowych, powiedział premier, zwracając uwagę, że gospodarka wykazuje ogromny potencjał i impet dalszego wzrostu.

Turyści odwiedzają starożytne miasto Jianchang podczas Święta Wiosny w Xichang, w prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach, 27 stycznia 2023 r. (Zdjęcie autorstwa Li Jieyi/Xinhua)

Ożywienie można już zaobserwować na ruchliwych drogach, w zatłoczonych kinach i restauracjach, czy zakupowych szaleństwach zarówno stacjonarnych, jak i online. Najnowsze oficjalne dane wskazują, że poziom produkcji jest najwyższy od ponad dekady, inwestycje zagraniczne odnotowują wzrost, a miesięczna liczba nowych kredytów bankowych zwiększyła się więcej niż prognozowano.

Uznając dotychczasowe osiągnięcia, premier Li ostrzegł przed trudnościami i wyzwaniami stojącymi przed gospodarką, w tym rosnącą niepewnością na zewnątrz, niewystarczającym popytem wewnętrznym oraz ryzykami i ukrytymi zagrożeniami na rynku nieruchomości.

Ważne jest, aby w tym roku „dać priorytet zapewnieniu stabilnego wzrostu, zatrudnienia i cen”, powiedział premier Li ustawodawcom.

Zgodnie z projektem rządowym, w tym roku Chiny zamierzają stworzyć około 12 milionów nowych miejsc pracy w miastach, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie około 5,5 procent. Inne tegoroczne cele to utrzymanie wzrostu wskaźnika cen konsumpcyjnych na poziomie około 3 proc. oraz produkcja zboża powyżej 650 mln ton.

Sprawozdanie z pracy rządu ujawniło szereg środków wspierających tegoroczny rozwój. Obejmują one prognozowany wskaźnik deficytu do PKB na poziomie 3 proc., o 0,2 punktu procentowego wyższy niż w ubiegłym roku. A także 3,8 bln juanów (około 549,8 mld USD) obligacji celowych, które mają zostać rozdysponowane samorządom.

W raporcie rządowym wezwano również do ukierunkowania i wzmocnienia rozważnej polityki pieniężnej. Zwrócono uwagę, że podaż pieniądza M2 i finansowanie powinny rosnąć proporcjonalnie wraz z nominalnym wzrostem gospodarczym, aby wspierać gospodarkę realną.

Aby zwiększyć popyt wewnętrzny, Chiny priorytetowo traktują ożywienie i ekspansję konsumpcji, czytamy w raporcie, zwracając uwagę, że teraz dochody mieszkańców miast i wsi będą zasilane z wielu żródeł.

„Gospodarka Chin zmieni się ogólnie na lepszą, a jej tempo wzrostu najprawdopodobniej osiągnie normalny poziom” – powiedział ekonomista Yu Miaojie, rektor Uniwersytetu Liaoning i krajowy ustawodawca.

Międzynarodowe instytucje i banki inwestycyjne podniosły swoje prognozy dotyczące wzrostu w Chinach w tym roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł pod koniec stycznia swoją prognozę wzrostu gospodarczego Chin w 2023 roku do 5,2 proc., w porównaniu z poprzednią prognozą 4,4 proc.

JAKOŚĆ MA ZNACZENIE

Rząd chiński przywiązuje dużą wagę do wzrostu gospodarczego,ale nie będzie dążył do wzrostu za wszelką cenę. Zamiast tego chce bardziej ekologicznej i wydajniejszej gospodarki.

Przedstawiając raport z prac rządu, premier Li po raz kolejny podkreślił rządowe wysiłki na rzecz rozwoju wysokiej jakości, przedstawiając priorytety polityczne, takie jak przyspieszenie modernizacji systemu przemysłowego i promowanie przejścia na ekologiczny model rozwoju

Chiny dążą do zmniejszenia zużycia energii na jednostkę PKB o około 2 procent w tym roku i „będą dążyć do lepszych wyników w toku realizacji”, zgodnie z przedstawionym raportem Komisji ds. Krajowego Rozwoju i Reform.

Zawarte są w nim cele dalszego ograniczania emisji głównych zanieczyszczeń, silniejszej kontroli nad zużyciem paliw kopalnych i stałej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Poruszając temat zwiększenia siły technologicznej kraju, premier Li wezwał do łączenia wysokiej jakości zasobów i podejmowania skoordynowanych wysiłków w celu osiągnięcia przełomowych zmian w podstawowych technologiach w kluczowych dziedzinach. Zaapelował również o podjęcie wysiłków na rzecz uczynienia tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw bardziej zaawansowanymi, inteligentniejszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska.

W obliczu poważnych wyzwań związanych z rosnącym protekcjonizmem i zaostrzeniami dotyczącymi COVID-19 w ostatnich latach Chiny unikały nadmiernego preferowania inwestycji jako sposobie pobudzania wzrostu gospodarczego, ale nadal koncentrowały się na pomaganiu podmiotom rynkowym w przezwyciężaniu trudności i rozwoju

„Podjęliśmy zdecydowane kroki w celu zwiększenia wsparcia polityki makroekonomicznej, jednocześnie powstrzymując zalew silnych polityk stymulacyjnych, które pochłonęłyby nasz potencjał przyszłego wzrostu” , powiedział premier Li.

Turbiny wiatrowe w parku leśnym w Raohe w prowincji Heilongjiang w północno-wschodnich Chinach. (Xinhua/Xie Jianfei)

Rozwój wysokiej jakości jest uważany za „pierwsze i najważniejsze” zadanie w dążeniu do modernizacji Chin. Przewodniczący Xi Jinping podkreślił, że zamiast traktować wzrost PKB jako jedyne kryterium sukcesu, Chiny skupiają się teraz bardziej na poprawie jakości i efektywności wzrostu.

Według rządowego raportu roboczego, w ramach poprawy jakości rozwoju Chiny odnotowały zwiększone wydatki na badania i rozwój w ciągu ostatnich pięciu lat, przy zmniejszonej energochłonności i emisji dwutlenku węgla.

„Nowoczesne Chiny powinny charakteryzować się wysoką jakością rozwoju” – powiedział Han Baojiang, dyrektor wydziału ekonomii Narodowej Akademii Zarządzania i krajowy doradca polityczny.

„Tylko kładąc równy nacisk na wzrost i jakość oraz tworząc silną synergię dla rozwoju wysokiej jakości, możemy zbudować solidne podstawy gospodarcze dla chińskiej modernizacji” – podsumował dyrektor Han.

Agencja Prasowa Xinhua

Poprzedni

Nawet przeziębiona jest nieustraszona

Następny

Rzyg