2 marca 2023

loader

Energia płynąca z chińskiej gospodarki przyspieszy globalne ożywienie

fot. Nauczycielka i jej uczniowie ze szkoły podstawowej w powiecie Changxing, Huzhou, w prowincji Zhejiang we wschodnich Chinach, oglądają lampiony, które sami wykonali / Zhou Hongfeng People's Daily Online

Artykuł partnerski

Po tym, jak organizacje międzynarodowe i instytucje inwestycyjne podniosły swoje prognozy dotyczące chińskiego wzrostu gospodarczego w tym roku, społeczność międzynarodowa zyskała większe zaufanie do siły chińskiej gospodarki.

Coraz bardziej rozpowszechniony jest pogląd, że Chiny będą głównym motorem globalnego ożywienia gospodarczego. Oczekuje się, że chińska gospodarka będzie miała lepsze perspektywy i ponownie stanie się największym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego wzrostu.

Podniesione oczekiwania dotyczące wzrostu w Chinach, potwierdzają silną odporność gospodarczą tego kraju. Według niedawnego raportu World Economic Outlook opublikowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), prognozuje się, że wzrost gospodarczy w Chinach osiągnie 5,2 procent w 2023 roku, czyli o 0,8 punktu procentowego więcej niż podawała to poprzednia prognoza. Dodatkowo chiński wzrost gospodarczy odpowiadał będzie za około jedną czwartą globalnego wzrostu.

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący sytuacji i perspektyw gospodarczych na świecie w tym roku (WESP 2023) przewiduje, że gospodarka Chin wzrośnie w bieżącym roku do 4,8 procent, doprowadzając jednocześnie do ożywienia gospodarczego w Azji Wschodniej.

Poza tym wiele międzynarodowych instytucji inwestycyjnych, w tym Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC i JPMorgan, podniosło swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego Chin w 2023 roku.

Zoptymalizowana polityka Chin dotycząca COVID-19 jest głównym bezpośrednim powodem, dla którego instytucje międzynarodowe podnoszą prognozy chińskiego wzrostu gospodarczego.

Rosnące gwałtownie dane z rynku konsumenckiego odnotowane podczas właśnie zakończonych świąt, związanych z obchodami Chińskiego Nowego Roku, wysłały mocny sygnał ożywienia. Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi, wskaźnik PMI menedżerów ds. zakupów dla chińskiego sektora produkcyjnego ponownie wzrósł w styczniu tego roku, co również potwierdza stabilne odbicie gospodarcze.

Chiny, utrzymując ceny surowców na relatywnie niskim poziomie, dlatego przekonały społeczność międzynarodową do posiadania dużych możliwości do prowadzenia proaktywnej polityki fiskalnej i rozważnej polityki pieniężnej.

W ubiegłym roku w niektórych krajach gwałtownie wzrosły ceny energii i żywności. Na przykład wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w grudniu 2022 r. wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 6,5 proc. rok do roku, 9,2 proc. w strefie Euro i 10,5 proc. w Wielkiej Brytanii.

Światowa gospodarka nadal będzie odczuwać w tym roku presję ze strony wysokiej inflacji. Aby obniżyć inflację i zapobiec popadnięciu światowej gospodarki w recesję, Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych podniósł referencyjną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego, a Europejski Bank Centralny i Bank Anglii podniosły stopy procentowe o 50 punktów bazowych.

Natomiast w Chinach ceny towarów pozostają generalnie na stabilnym poziomie. CPI w Chinach wzrósł w 2022 roku tylko o 2 procent.

Wiceprezes BRICS New Development Bank, Leslie Maasdorp, powiedział, że Chiny mają wystarczającą przestrzeń fiskalną, co pozwala im lepiej dostosować swoją gospodarkę do stanu po ożywieniu.

Przewidywanie trendów gospodarczych wymaga badań nad zarówno krótkoterminowymi dynamicznymi, jak i długoterminowymi tendencjami wzrostu.

Szczycące się populacją przekraczającą 1,4 miliarda osób Chiny, z PKB na mieszkańca wynoszącym ponad 12 tys. USD i 400 milionami osób o średnich dochodach, są najbardziej obiecującym super-dużym rynkiem na świecie. To sprawia, że Chiny mają ogromną przewagę pod względem wielkości ekonomicznej, innowacyjnego rozwoju i odporności na wstrząsy.

Chiny mają największy i najbardziej komplementarny system produkcyjny na świecie i należą do największych na świecie producentów ponad 220 produktów przemysłowych. Zajmuje istotną pozycję w globalnym podziale systemu pracy i w systemie globalnych łańcuchów dostaw.

Chiny realizują bardziej proaktywną strategię otwarcia, pracują nad budową globalnie zorientowanej sieci stref wolnego handlu o wysokim standardzie i łączą siły ze wszystkimi odpowiednimi stronami w celu rozwoju wysokiej jakości współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”. Chiny utrzymują pozycję największego na świecie miejsca handlu towarami przez sześć kolejnych lat i ustanawiały nowe kolejne rekordy w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Tamas Hajba, przedstawiciel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Chinach, powiedział, że Chiny mają bardzo duży rynek i stale poszerzają swoje otwarcie i współpracę. Dodał, że wzrost gospodarczy Chin będzie stabilizatorem wzrostu zarówno globalnego, jak i regionalnego.

Redakcja

Poprzedni

„Krąg przyjaciół” inicjatywy Pasa i Szlaku rozszerza się