2 marca 2023

loader

„Krąg przyjaciół” inicjatywy Pasa i Szlaku rozszerza się

fot. Zhu Ruiqing / Xinhua

Artykuł partnerski

W tym roku przypada 10. rocznica ogłoszenia inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI –Belt and Road Initiative) zaproponowanej przez chińskiego przewodniczącego Xi Jinpinga.

Na początku bieżącego roku Chiny podpisały memorandum z Turkmenistanem w sprawie wspólnej budowy BRI oraz podpisały zaktualizowane memorandum w sprawie wspólnej budowy inicjatywy Pasa i Szlaku z Filipinami. Pokazuje to w pełni, że inicjatywa Pasa i Szlaku odpowiada na potrzeby rozwoju świata oraz odpowiada oczekiwaniom społeczności międzynarodowej.

Współpraca w ramach „Pasa i Szlaku” wpisuje się w historyczny trend globalizacji gospodarczej, odpowiada na wezwanie doskonalenia globalnego systemu zarządzania i wychodzi naprzeciw ludzkiej tęsknocie za lepszym życiem, co jest podstawowym powodem, dla którego zawsze odznacza się dużą odpornością i witalnością.

Do tej pory Chiny podpisały ponad 200 porozumień ze 151 krajami i 32 organizacjami międzynarodowymi w sprawie wspólnej budowy inicjatywy Pasa i Szlaku. 

W swoim najnowszym raporcie Global Economic Prospects opublikowanym 10 stycznia Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego na 2023 r. do 1,7 proc., czyli o 1,3 punktu procentowego mniej niż prognozował w czerwcu ubiegłego roku.

Gdy globalizacja gospodarcza napotyka przeszkody, a globalne ożywienie gospodarcze znajduje się w zastoju, wspólna budowa inicjatywy Pasa i Szlaku okazała się ważnym elementem służącym pobudzaniu wzrostu gospodarczego niektórych krajów i regionów oraz wspieraniu wspólnego rozwoju wszystkich krajów.

Raport badawczy opublikowany przez Bank Światowy w 2019 roku wykazał, że projekty infrastruktury komunikacyjnej w ramach BRI, jeśli zostaną w pełni wdrożone w życie, przynosić będą do 2030 roku, 1,6 biliona dolarów korzyści rocznie, co odpowiada 1,3 procentowi światowego PKB. Dominującym trendem będzie to, że więcej krajów będzie prowadzić wysokiej jakości współpracę w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku.

Inicjatywa Pasa i Szlaku została zaproponowana przez Chiny, ale generuje szanse i korzyści dla całego świata. Inicjatywa stworzyła nowe platformy dla międzynarodowego handlu i inwestycji. Dane pokazały, że skumulowana wartość handlu towarami między Chinami a krajami położonymi wzdłuż Pasa i Szlaku osiągnęła prawie 11 bilionów dolarów w latach 2013-2021, podczas gdy dwukierunkowe inwestycje osiągnęły ponad 230 miliardów dolarów.

Inicjatywa promowała również połączenia infrastrukturalne i wniosła nowy wkład w dobrobyt ludzi w różnych krajach. Wysokiej jakości współpraca w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku wpisuje się w trend Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Współpraca dała nowy impuls starożytnemu Jedwabnemu Szlakowi, wykorzystując możliwości inteligentnego rozwoju oraz cyfrowego opartego na Internecie, które wspierają nowe czynniki wzrostu, badają nowe ścieżki rozwoju oraz budują cyfrowy i innowacyjny Jedwabny Szlak.

Martin Albrow, brytyjski socjolog znany ze swoich badań na temat globalizacji, zwrócił uwagę, że inicjatywa Pasa i Szlaku połączyła pokojowy rozwój Chin z dobrobytem i szczęściem całego świata.

Inicjatywa Pasa i Szlaku i jego przewodnia zasada szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i wspólnych korzyści została włączona do odpowiednich dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, grupy krajów G20, APEC i innych organizacji, stając się ważny porozumieniem w sprawie globalnego zarządzania.

Ustanowienie wielostronnych instytucji rozwojowych i platform współpracy, takich jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) i Fundusz Jedwabnego Szlaku, przyczyni się do budowy bardziej sprawiedliwego i racjonalnego globalnego systemu zarządzania.

Chiny rozważają zorganizowanie w tym roku trzeciego Forum Współpracy Międzynarodowej Pasa i Szlaku. W nowym punkcie startu Chiny są gotowe do współpracy z różnymi stronami w celu dalszej promocji budowy wysokiej jakości drogi na rzecz pokoju, dobrobytu, otwarcia, zielonego rozwoju i innowacji.

Redakcja

Poprzedni

Rosjanie uwierzą we wszystko