18 kwietnia 2024

loader

Wang Yi spotykał się z ministrem spraw zagranicznych Polski

Zdjęcie: portal MSZ Chin

Artykuł partnerski

17 lutego Wang Yi – członek Biura Politycznego KC KPCh i minister spraw zagranicznych spotkał się na prośbę polskiego ministra spraw zagranicznych – Radosława Sikorskiego w ramach monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Wang Yi powiedział, że od nawiązania stosunków dyplomatycznych 75 lat temu stosunki chińsko-polskie utrzymują stabilny rozwój, stają się coraz bardziej dojrzałe i odporne. Obie strony powinny w dalszym ciągu ściśle trzymać się głównego tonu przyjaznej współpracy, podkreślać pozytywne aspekty wzajemnego szacunku i zaufania oraz wspólnie promować stosunki dwustronne, aby osiągnąć większy rozwój od nowego punktu wyjścia i osiągnąć wyższy poziom. Chiny chcą współpracować z Polską w celu wzmocnienia wzajemnego zaufania politycznego, pogłębienia wzajemnie korzystnej współpracy, wspólnego praktykowania multilateralizmu, wspólnego wspierania Organizacji Narodów Zjednoczonych w odgrywaniu jej podstawowej roli oraz wspólnego przeciwstawiania się hegemonicznej polityce siłowej.

Sikorski powiedział, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, które nawiązały stosunki dyplomatyczne z Chinami i zawsze realizuje politykę jednych Chin. Wyraził podziw dla osiągnięć rozwojowych Chin i chęć wzmacniania wymiany wysokiego szczebla z Chinami, a także nadzieję na pomyślny przebieg posiedzenia Komitetu Współpracy Międzyrządowej i kolejny etap współpracy w różnych dziedzinach. Dodał, że Polska z niecierpliwością oczekuje na wsparcie Chin dla głosu i reprezentacji regionu Europy Środkowo-Wschodniej w sprawach międzynarodowych.

Wang Yi powiedział, że Chiny doceniają nacisk Polski na przyjazną politykę wobec Chin oraz jej obiektywne i przyjazne spojrzenie na rozwój Chin. Chiny Cieszą się, że rewitalizacja w Polsce przyspiesza i wspierają ją w odgrywaniu większej roli na arenie międzynarodowej i regionalnej. Chiny wyrażają chęć współpracy z Polską w celu jak najszybszego zwołania posiedzeń Wspólnego Komitetu Ekonomicznego, Komitetu Współpracy Naukowo-Technologicznej i innych mechanizmów w celu gromadzenia wyników i konsensusu, zwoływania w odpowiednim czasie posiedzeń Komitetu Współpracy Międzyrządowej Chiny-Polska, koordynowania kluczowej współpracy w różnych dziedzinach oraz wzmocnienia wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania państwem. Polska jest „liderem” współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz ważnym kierunkiem dla pociągów towarowych Chiny–Europa. Chiny chcą wzmacniać połączenia z Polską, wspólnie budować wysokiej jakości „Pas i Szlak” oraz promować Jedwabny Szlak, aby odrodzić nową witalność w nowej epoce.

Obie strony wymieniły także poglądy na temat kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak kryzys na Ukrainie.

Zdjęcie: portal MSZ Chin

Redakcja

Poprzedni

Politycy i ich „wsparcie dla potrzebujących”

Następny

Wywiad z przewodniczącym 78. Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennis Francis