27 maja 2024

loader

Xi Jinping spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem

Artykuł partnerski

Przewodniczący ChRL Xi Jinping spotkał się 16 kwietnia z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Pekinie.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w tym roku przypada 10. rocznica ustanowienia wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Chinami a Niemcami. W ciągu tych 10 lat, mimo wielkich zmian w sytuacji międzynarodowej, stosunki chińsko-niemieckie zawsze rozwijały się stabilnie, a współpraca na różnych polach była umacniana i pogłębiana, dając impuls do rozwoju obu krajów.

Xi Jinping podkreślił, że zarówno Chiny, jak i Niemcy wnoszą znaczący wkład w postęp ludzkości. Między Chinami a Niemcami nie ma zasadniczego konfliktu interesów i nie stanowią one dla siebie nawzajem zagrożenia dla bezpieczeństwa. Współpraca chińsko-niemiecka jest korzystna dla obu stron i dla świata. Im bardziej burzliwy staje się świat, tym ważniejsze jest, aby obie strony wzmacniały odporność i żywotność stosunków dwustronnych, trzymały się głównego tonu współpracy i ogólnego kierunku rozwoju stosunków chińsko-niemieckich oraz mocno akcentowały pozycję Chin i Niemiec jako wszechstronnych partnerów strategicznych. Polityka Chin wobec Niemiec jest w wysokim stopniu stabilna i spójna. Obie strony powinny nadal ściśle współpracować w sposób otwarty i wzmacniać strategiczne wzajemne zaufanie. Tak długo, jak długo obie strony będą się wzajemnie szanować, szukać wspólnych punktów, zachowując różnice, kontynuując wymianę i wzajemne uczenie się oraz współpracę korzystną dla obu stron, stosunki między oboma krajami będą stabilne i dalekosiężne.

Xi zwrócił uwagę, że łańcuchy przemysłowe i dostaw Chin i Niemiec są ze sobą głęboko powiązane, a rynki obu krajów są wysoce współzależne. Wzajemnie korzystna współpraca Chin i Niemiec nie jest „ryzykiem”, ale gwarancją stabilności stosunków dwustronnych i szansą na kreowanie przyszłości. Niezależnie od tego, czy są to tradycyjne dziedziny, takie jak produkcja maszyn i samochodów, czy też wschodzące, takie jak zielona transformacja, cyfryzacja i sztuczna inteligencja, oba kraje mają ogromny potencjał współpracy korzystnej dla obu stron. Obie strony powinny kontynuować współpracę w dziedzinach, w których mogą osiągać wzajemne korzyści. Chiński eksport pojazdów elektrycznych, baterii litowych, produktów fotowoltaicznych itp. nie tylko wzbogaca globalną podaż i łagodzi globalną presję inflacyjną, ale także wnosi ogromny wkład w globalną reakcję na zmiany klimatyczne oraz transformację ekologiczną i niskoemisyjną.

Scholz powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch dni, razem z przedstawicielami niemieckiego środowiska biznesowego odwiedził Chongqing, Szanghaj i inne miejsca, i osobiście doświadczył ogromnych osiągnięć w rozwoju gospodarczym Chin w ostatnich latach i jest pod głębokim wrażeniem bliskiej i dobrej współpracy między niemieckimi i chińskimi kręgami biznesowymi. Niemcy, jako ważny członek Unii Europejskiej, są gotowe odgrywać aktywną rolę w promowaniu zdrowego rozwoju stosunków między UE a Chinami.

Przywódcy obu krajów przeprowadzili również pogłębioną wymianę poglądów na temat kryzysu ukraińskiego, stwierdzając, że zarówno Chiny, jak i Niemcy są zobowiązane do przestrzegania celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, sprzeciwiania się użyciu broni jądrowej lub atakom na pokojowe obiekty jądrowe, właściwego rozwiązywania międzynarodowych problemów bezpieczeństwa żywnościowego oraz przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego.

Xi podkreślił, że w obecnej sytuacji, aby zapobiec rozwijaniu spirali konfliktu, a nawet wymknięciu się go spod kontroli, wszystkie strony powinny współpracować w celu jak najszybszego przywrócenia pokoju. W tym celu powinniśmy kierować się następującymi zasadami: Po pierwsze, powinniśmy przywiązywać wagę do ogólnej sytuacji pokoju i stabilności oraz powstrzymywać się od szukania własnych egoistycznych korzyści. Po drugie, musimy ostudzić sytuację i nie dolewać oliwy do ognia. Po trzecie, konieczne jest stworzenie warunków dla przywrócenia pokoju, a nie dalsze pogłębianie sprzeczności. Po czwarte, musimy ograniczyć negatywny wpływ konfliktu na gospodarkę światową i nie podważać stabilności globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw. Chiny nie są stroną ani uczestnikiem kryzysu ukraińskiego, ale na swój sposób promują rozmowy pokojowe. Chiny zachęcają i popierają wszelkie wysiłki zmierzające do pokojowego rozwiązania kryzysu, a także popierają zwołanie międzynarodowej konferencji pokojowej w odpowiednim czasie, z równym udziałem wszystkich stron i uczciwą dyskusją na temat wszystkich planów pokojowych, a także są gotowe utrzymywać w tym zakresie ścisłą komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z Niemcami.

Obie strony wymieniły również poglądy na temat kwestii międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak konflikt palestyńsko-izraelski. 

Redakcja

Poprzedni

Droga współpracy

Następny

Urzędnicza inercja