9 lipca 2024

loader

Xi Jinping spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego biznesu, środowisk strategicznych i akademickich

Fot. Xinhua

Artykuł partnerski

27 marca przewodniczący Chin Xi Jinping spotkał się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie z przedstawicielami amerykańskiego kręgu biznesowego i środowisk akademickich zajmujących się strategią.

Xi zaznaczył, że stosunki chińsko-amerykańskie są jednymi z najważniejszych relacji dwustronnych na świecie. To, czy Chiny i Stany Zjednoczone będą współpracować, czy też skonfrontują się ze sobą, ma wpływ na dobrobyt obu narodów oraz przyszłość ludzkości. Chiny mają nadzieję, że ludzie ze wszystkich środowisk w obu krajach będą mieli więcej kontaktów, będą nadal dążyć do konsensusu, zwiększać zaufanie, eliminować wszelkiego rodzaju ingerencje, pogłębiać wzajemnie korzystną współpracę i przynosić bardziej wymierne korzyści obu narodom oraz wprowadzać więcej stabilności na świecie.

Xi zwrócił uwagę, że gospodarka Chin jest zdrowa i zrównoważona. „Będziemy nadal promować wysokiej jakości rozwój i modernizację w stylu chińskim, aby Chińczycy mogli żyć lepiej i wnosić większy wkład w zrównoważony rozwój świata”- powiedział chiński przywódca.

Xi Jinping zaznaczył, że reformy Chin nie zatrzymają się, a otwarcie nie spowolni. Planowany i wdrażany jest szereg doniosłych działań mających na celu kompleksowe pogłębienie reform, dalsze budowanie zorientowanego na rynek, opartego na praworządności i międzynarodowego środowiska biznesowego pierwszej klasy oraz zapewnienie szerszej przestrzeni rozwoju dla firm z całego świata, w tym firm amerykańskich. W obliczu nowej sytuacji i zmian w stosunkach gospodarczych i handlowych Chiny-USA w ostatnich latach, obie strony powinny przestrzegać wzajemnego szacunku, wzajemnych korzyści i konsultacji na równych zasadach, działać zgodnie z prawem gospodarczym i zasadami rynkowymi, rozszerzać i pogłębiać wzajemnie korzystną współpracę gospodarczą i handlową, szanować wzajemnie prawo do rozwoju i dążyć do sytuacji, w której wszystkie strony wygrywają, zarówno w relacjach Chin i USA oraz globalnie.

Xi Jinping podkreślił, że w ostatnich latach relacje chińsko-amerykańskie doświadczyły wielu zwrotów i upadków, a także poważnych wyzwań, z których warto wyciągnąć wnioski. Stosunki chińsko-amerykańskie nie mogą wrócić do przeszłości, ale mogą mieć lepszą przyszłość. Chiny i Stany Zjednoczone powinny być wzajemnym motorem rozwoju, a nie przeszkodą dla drugiej strony. Aby promować ożywienie gospodarcze na świecie i rozwiązywać międzynarodowe i regionalne problemy zapalne, Chiny i Stany Zjednoczone muszą koordynować i współpracować działania, demonstrując umysł i odpowiedzialność dużego kraju. Stany Zjednoczone powinny razem z Chinami działać w tym samym kierunku, ustanowić właściwe porozumienie strategiczne, właściwie zarządzać wrażliwymi kwestiami, utrzymywać tendencję zatrzymania upadku i  ustabilizowania się stosunków chińsko-amerykańskich, aktywnie poszukiwać właściwego sposobu prowadzenia dialogu, aby promować trwały, stabilny i zdrowy rozwój stosunków chińsko-amerykańskich. 

Redakcja

Poprzedni

Sto dni minęło jak jeden dzień

Następny

Inflacja spadła, libki w szoku