W mętnej wodzie łatwo łowić ryby

Rząd zanegował wszelkie poprawki Senatu zwiększające przejrzystość finansów publicznych. Senat wprowadził do ustawy o finansach publicznych kilka poprawek zwiększających przejrzystość finansów publicznych. Zaproponowane poprawki służą zwiększeniu przejrzystości, jawności i czytelności operacji związanych z planowaniem i realizacją budżetu państwa, reguły wydatkowej,…