Wielki Humanista zagrał

Nagły atak humanizmu przeszedł przez Sejm RP. Humanizmu szczególnego, bo PiSowskiego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie będzie już w Polsce barbarzyńskich hodowli norek i lisów na futra, a i los wiejski psów łańcuchowych znacznej ulegnie poprawie. Dzięki temu pan prezes…