Stanowisko Stowarzyszenia Przyszłość, Socjalizm, Demokracja w sprawie szczytu Glasgow 21

Efekty kolejnego szczytu klimatycznego pod patronatem ONZ muszą budzić nie tylko rozczarowanie, ale i głęboki niepokój. Szczyt w Glasgow potwierdził dwie istotne tezy: Katastrofa klimatyczna jest faktem i realnie zagraża ludzkiej egzystencji na Ziemi. W…