Koalicja Europejska – Przyszłość Polski

Celem Koalicji Europejskiej jest trwałe zakorzenienie narodowego i indywidualnego losu Polek i Polaków na Zachodzie. Zapewnienie takich samych standardów: praw i wolności, poziomu życia, możliwości rozwoju, bezpieczeństwa – jakie były dotąd przywilejem mieszkańców Europy Zachodniej – czytamy w deklaracji programowej Koalicji Europejskiej, która została zaprezentowana 4 kwietnia 2019 r. w Warszawie.
Podczas prezentacji Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD powiedział:
Wielki wybór! Proszę Państwa, myśmy już dokonali tego wyboru i pragniemy zaprosić mieszkanki i mieszkańców Polski, aby również go dokonali. Wielki wybór to silna i współpracująca ze sobą Europa, w której ludzie będą żyli na podobnym poziomie w różnych jej częściach. Wyrównywanie szans Europejek i Europejczyków.
Zacznę od młodego pokolenia. Marzymy o tym, aby młodzi ludzie – bez względu na to gdzie się urodzili i jaki status majątkowy mają ich rodzice – mieli równy dostęp do edukacji, kultury, czy też do służby zdrowia. Musi powstać pakiet dla młodego pokolenia, który będzie taki sam w Niemczech, we Francji, czy też Polsce. Zasługujemy na to!
Nie możemy zapomnieć o osobach starszych, których jest coraz więcej. Porozmawiajmy uczciwie o ich emeryturach, rentach, o lepszej służbie zdrowia, o opiece geriatrycznej, o całodobowych usługach opiekuńczych. Pragniemy, aby poziom życia seniorów w Polsce był taki sam jak we Francji, czy też w Niemczech. Dla nich też powinien powstać pakiet usług gwarantowanych, tak aby w drugiej połowie życia mogli cieszyć się życiem i byli uśmiechnięci. Aby tak się stało muszą czuć się zadbani.
Pracownicy. Marzy się naszej Koalicji, aby pracownicy mieli równe prawa w całej Europie. Ubezpieczenia, dostęp do służby zdrowia, poważne umowy o pracę i przede wszystkim godne i dobre wynagrodzenie. Wynagrodzenia porównywalne z innymi zachodnimi państwami Unii Europejskiej! Czy my wiele chcemy jako Koalicja Europejska? Chcemy dobrego życia dla ludzi pracy!
Jestem przedstawicielem socjaldemokracji, ale jesteśmy w Koalicji Europejskiej, związku z tym powiem też o pracodawcach, chociaż na tego typu spotkaniach zawsze mówię o pracownikach. Pracodawcy – równe prawa dla firm na terenie całej Unii Europejskiej, bez względu na to czy mówimy o dużych czy też o małych przedsiębiorstwach. Równość startu w biznes, wolność przepływu kapitału, wolność przepływu usług – twarde podstawy dla przedsiębiorczości. W tym miejscu należy podkreślić, iż olbrzymi międzynarodowi pracodawcy, którzy zarabiają w Polsce pieniądze, to tu powinni płacić podatki.
Unia nie jest wyłącznie płatnikiem, a tak uważają nasi polityczni przeciwnicy. Pieniądze są ważne, jako lider SLD wiem co to znaczy wprowadzać Polskę do Unii i załatwiać dla niej pieniądze. Moi partnerzy wiedzą to równie dobrze. Dlatego też do naszego kraju, przez całą naszą obecność w UE, udało się pozyskać blisko 110 mld euro netto. Unia Europejska to nie tylko kasa i szmal, Unia Europejska to również system wartości. Jesteśmy w UE, ponieważ szanujemy różnorodność, historię innych krajów, nie pytamy kto z kim śpi i kto w co wierzy. Mówimy, że tolerancja jest wielką sprawą i Europejczykiem nie jest ten, kto nie jest tolerancyjny. Uważamy, że praworządność jest wielką sprawą – ten kto łamie Konstytucję, ten kto łamie prawo nie jest Europejczykiem.
Nie ma możliwość zarządzać żadnym krajem bez równości kobiet we wszystkich aspektach ich życia.
Hasło równa praca i równa płaca jest obowiązujące i jest hasłem mądrych ludzi, mądrej Koalicji Europejskiej.
Ja i Sojusz Lewicy Demokratycznej jesteśmy dumni ze swoich partnerów, których cenimy i szanujemy, chociaż są różni. My już dokonaliśmy wielkiego wyboru!

Deklaracja Programowa Koalicji Europejskiej PO PSL SLD .N Zieloni

Przyszłość Polski – Wielki Wybór

Celem Koalicji Europejskiej jest trwałe zakorzenienie narodowego i indywidualnego losu Polek i Polaków na Zachodzie. Zapewnienie takich samych standardów: praw i wolności, poziomu życia, możliwości rozwoju, bezpieczeństwa – jakie były dotąd przywilejem mieszkańców Europy Zachodniej.

1. Polska wśród liderów Unii Europejskiej
Poprowadzimy polskie sprawy w Unii tak, żeby wartości i interesy Polaków były traktowane poważnie i załatwiane skutecznie. Skończymy z izolacją Polski w ostatnich latach, odbudujemy dobre relacje z pozostałymi krajami Unii. Polskie sprawy będą omawiane przy głównym stole, będziemy umieli znajdować dla nich poparcie większości.

2. Unia na rzecz wyrównania poziomów życia Europejczyków
Tylko mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej da Polkom i Polakom gwarancje takiego poziomu życia, jakim cieszą się obywatele bogatych krajów Unii. Drogą do dynamicznego wzrostu dochodów jest wzmacnianie Jednolitego Rynku, wspólnego obszaru handlu, inwestycji i usług, gdzie Polacy i ich firmy mogą wykorzystywać swe atuty. Zadbamy o politykę równej konkurencji w UE. Nie pozwolimy na jej ograniczanie, też na rynku usług. Chcemy, by Unia zapewniła naszym firmom dostęp do rynków trzecich, a Europie – skuteczną konkurencję z resztą świata. Zapewnimy dobre warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych w krajach Unii. UE musi przeciwstawiać się pracy bez umowy, godziwego wynagrodzenia i fikcyjnemu samozatrudnieniu.

3. Fundusze europejskie dla obywateli i samorządów
Według projektu budżet Unii na lata 2021-27 ma wzrosnąć o ponad 10 procent a udział w nim Polski – spaść o tyle samo. To niedopuszczalne. Obronimy fundusze europejskie dla naszych regionów, miast i wsi oraz zadbamy o zwiększanie udziału samorządów w ich dystrybucji. Zgodnie z zasadą pomocniczości będziemy pilnować, aby decyzje w Unii zapadały na możliwie najniższym szczeblu – jak najbliżej ludzi, których dotyczą.

4. Unia czystego powietrza i taniej energii
Polska ma najgorsze powietrze w Europie. Pozyskamy środki unijne na zieloną energię, chroniącą klimat, nasze zdrowie, eliminującą smog, a zarazem tańszą dla przemysłu i tworzącą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Odchodzenie od paliw kopalnych, solidarność energetyczna i klimatyczna UE to dla Polaków szansa, a nie – jak wmawiają dziś rządzący – zagrożenie.

5. Unia zdrowszego i dłuższego życia
W Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów. Polska nadal pozostaje trzecim krajem pod względem umieralności na choroby nowotworowe w całej Europie. Stworzymy Europejski Program Onkologiczny, który odwróci niekorzystny trend i zdecydowanie skróci oczekiwanie na niezbędne badania.

6. Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa
Polskie rolnictwo dostarcza Europie znakomitą żywność, jednak potrzebuje dalszej modernizacji. Będziemy walczyć o prawdziwą równość szans w UE, także w obszarze dopłat bezpośrednich i wspólnych standardów jakości.

7. Unia Europejska wartości
UE powstała i rozwija się jako wspólnota wartości, na czele z prawami człowieka, demokracją, praworządnością i solidarnością. Jest wstydem, że od 2015 roku władze RP te wartości łamią. Zadbamy, by te normy, zwłaszcza równe prawa kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami oraz mniejszości, były stanowczo egzekwowane.

8. Unia wspólnego bezpieczeństwa
Europa potrzebuje dużych i mądrze zaplanowanych inwestycji w swoje bezpieczeństwo. Wymaga tego współczesny świat i nasze otoczenie, czasami wrogie. Będziemy się starać o ściślejszą współpracę obronną UE, ale i wzmocnienie sojuszu z USA w ramach NATO. Zapewnimy w Unii warunki do modernizacji polskiego przemysłu obronnego i środki na rozwój nowych technologii.

9. Unia Europejska dla młodych
Przyszłość Unii musimy projektować tak, by jak najlepiej służyła przyszłym pokoleniom. Otwartość, przedsiębiorczość i innowacyjność młodego pokolenia są gwarancją zrównoważonego rozwoju UE. Ułatwimy młodym podróżowanie po Europie, wprowadzając europejską legitymację studencką i szkolną gwarantującą jednolite zniżki i uprawniającą do opieki zdrowotnej w całej Europie. Na poziomie europejskich przepisów zadbamy o to, żeby staże zawodowe pozwalały młodym ludziom uniezależnić się finansowo oraz zdobyć doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy.

10. Unia spójna transportowo i komunikacyjnie
Dokończymy rewolucję w polskiej komunikacji, zapewniając wszystkim Europejczykom, w tym Polakom, odpowiednie połączenia: kolejowe, drogowe i telekomunikacyjne.