UOKiK wali po nazwiskach i kieszeniach

Pokazy będące w istocie sprzedażą wciąż mają się dobrze – a seniorzy ciągle tracą tam pieniądze. Po raz pierwszy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skorzystał z uprawnienia do nałożenia kary na menadżerów odpowiedzialnych za doprowadzenie do naruszeń praw konsumentów. Maksymalnie kara taka może wynieść…