Nie dla represji za poglądy, nie dla art. 256 kk!

12 czerwca,
o godzinie 18:00,
przed Sejmem RP w Warszawie
(róg ul. Wiejskiej i Matejki)

odbędzie się protest

przeciwko prawu
zrównującemu komunizm
z faszyzmem i przewidującemu
do 3 lat ograniczenia wolności
za propagowanie
idei lewicowych.

Akcję organizuje kampania
Historia Czerwona

broniąca pamięci o historii polskiego ruchu robotniczego.