Kopalnie do zamknięcia

– Podpisaliśmy likwidację jednej z najważniejszych branż w historii Rzeczypospolitej – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w regionie śląsko-dąbrowskim, po zakończeniu rozmów górników z delegacją rządową. W piątek 25 września krótko po południu podpisane zostało dwunastopunktowe porozumienie między górniczymi związkami zawodowymi i rządem…