Nowy skład

„To jest pewna przemiana i pewna zmiana, jedni idą do nowych zadań, następni przychodzą po to, żeby zadania wykonywać” – powiedział Andrzej Duda. No i mamy rekonstrukcję rządu. Przyszło nowe. W jakiej osobie? Jacek Sasin na urząd wiceprezesa Rady Ministrów, szefa Komitetu…