Świat się śmieje

Uprzejmie informujemy, że w wydaniu naszego dziennika z dn. 29 listopada 2019 w poblikacji ogłoszenia „Świat się śmieje” wkradł się błąd. Materiał, który był przygotowany przez wydawcę książki „Komuniści i złodzieje” zamiast podpisu Wydawca otrzymał podpis Red.

Za pomyłkę przepraszamy zarówno Wydawcę, jak i Czytelników.

Sprostowanie

Publikujemy sprostowanie przysłane Trybunie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja Szwedę-Lewandowskiego. Dotyczy ono tekstu z 7 sierpnia 2019 pt. „Lex inwestor” autorstwa Weroniki Książek.

Nieprawdą jest: „właściciel działki zlokalizowanej w odległości powyżej 100 metrów od granicy terenu, na którym planowana jest budowa, nie może być stroną postępowania o wydanie decyzji środowiskowej”.

Prawdą jest: „właściciel działki zlokalizowanej w odległości powyżej 100 metrów od granicy terenu, na którym planowana jest budowa, może być stroną postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, jeżeli budowa powoduje na jego działce przekroczenie standardów jakości środowiska lub pewne ograniczenia w zagospodarowaniu tej nieruchomości (vide art. 74 ust 3a pkt 2 i 3 ustawy)”.

Sprostowanie

Publikujemy sprostowanie przysłane Trybunie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja Szwedę-Lewandowskiego. Dotyczy ono tekstu z 7 sierpnia 2019 pt. ”Lex inwestor” autorstwa Weroniki Książek. Oto tekst sprostowania:
Nieprawdą jest: „właściciel działki zlokalizowanej w odległości powyżej 100 metrów od granicy terenu, na którym planowana jest budowa, może być stroną postępowania o wydanie decyzji środowiskowej”.
Prawdą jest: „właściciel działki zlokalizowanej w odległości powyżej 100 metrów od granicy terenu, na którym planowana jest budowa, nie może być stroną postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, jeżeli budowa powoduje na jego działce przekroczenie standardów jakości środowiska lub pewne ograniczenia w zagospodarowaniu tej nieruchomości (vide art. 74 ust 3a pkt 2 i 3 ustawy)”.